AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu

Informace z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha
který se konal online 10. – 12. září 2021

Zde naleznete zkrácené příspěvky členů předsednictva

Tomáš Pfeiffer, Institut pro TCIM/CAM

Ing. Miloš Růžička, zastupitel hlavního města Prahy

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD, Odbor pro TCIM, WHO

Nandu Goswami, MD, PhD, MME, Lékařská univerzita ve Štýrském Hradci

Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH, WHO

Dr. Peter Kath, Evropská asociace pro ájurvédu (EUAA)

Jesper Odde Mandsen, vědecký novinář

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D., Cornellova univerzita

Prof. Valdis Pirags, MD, Lotyšská univerzita

Prof. Dr. Madan Thangavelu, Univerzita v Cambridgi

Amarjeet S Bharma, Britská ajurvédská lékařská rada

Dr. rer. nat. Katharina C. Wirnitzer, Univerzita v Innsbrucku

Nora Laubstein, Asociace pro přírodní medicínu v Evropě (ANME)

Tomáš Pfeiffer, profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Mgr. Miloslava Rutová, Kineziologie One Brain, parlament ČR

Stephan Hein - holistické zdraví a tělesná a duševní pohoda,
učitel, certifikovaný kouč Higher Ground Leadership, hudebník

Carol Ann (McCracken) Hontz, autorka a učitelka, veřejně přednášející o specializované kineziologii

Mgr. Jiří Čehovský, homeopat, zakladatel Autopatie, Homeopatická společnost


 
Záznam kongresu podle jednotlivých účastníků
 
Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM (tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicínu)

Potřeba TCIM/CAM v péči o zdraví

V současnosti pozorujeme změnu politik nadnárodních organizací, které doporučují studovat a zařazovat metody TCIM a CAM do národních zdravotních systémů. Stoupá počet publikovaných studií a pracovišť zabývajících se výzkumem TCIM a CAM, počet pracovišť, které užívají aktivně tyto metody a v neposlední řadě také zájem veřejnosti. Ve vyspělých státech užívá některou z těchto metod 30 až 70 procent občanů, což například pro Evropu znamená více než 100 milionů obyvatel. Moderní medicína je založena na postupech, které jsou velkým přínosem pro lidské zdraví, přesto roste četnost chorob, kde neposkytuje medicína úplné odpovědi. Proto je třeba hledat i jiné pohledy na tyto problémy, a proto si Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha klade za cíl zlepšit informovanost laické i odborné veřejnosti, napomáhat formulování politik pro TCIM a CAM a umožnit přístup k racionální holistické léčbě pro všechny občany.

Platforma 2020 Praha

Jedním z ústředních bodů kongresu je zahájení činnosti celosvětové informační databáze s názvem Platforma 2020 Praha. Ta umožní vzájemnou komunikaci všech oborů TCIM/CAM. Vytvořený bezpečný prostor je místem setkávání s medicínou EBM, tedy medicínou založenou na důkazech, ale i místem vzájemné podpory členů platformy ve společných úsilích, podporou styku s veřejností a mnoha dalších aktivit sahajících daleko nad rámec dosud existujících databázích.

Celosvětové sdílení informací

Výjimečnost kongresu je nejen v on-line 3D grafické podobě, v šíři zastoupených témat a oborů, z nichž některé jsou takto představeny poprvé, ale nemalou měrou i v zastoupení téměř celé planety.


Ing. Miloš Růžička - Česká republika

Ing. Miloš Růžička - Česká republika

Předseda Výboru pro zdravotnictví, sport a volný čas zastupitelstva hlavního města Prahy, člen Výboru pro bydlení ZHMP, starosta městské části Praha 8 – Ďáblice, STAN – hnutí Starostové a nezávislí, zakladatel a místopředseda krajského výboru (kraj Praha)

Proč kongres zdraví Praha? Proč Platforma?
Několik otázek z pohledu středoevropana

Díky Platformě 2020 lze lépe porovnat stávající a nová paradigmata v oblasti zdraví a zdravotní péče. Získáváme nové znalosti a dovednosti z oblasti prevence, léčby, výzkumu nemocí a také z oblasti životní filosofie, etiky a duchovního rozvoje. Teprve rovnováha, vzájemná synergie všech těchto oblastí je předpokladem dobré, pro pacienta perspektivní a bezpečné léčebné a uzdravující praxe. Vidění v souvislostech a hledání jemných neinvazivních postupů, které nastolují dlouhodobé nebo dokonce trvalé změny a rovnovážné stavy, jsou potřeba ve všech oblastech lidského konání a samozřejmě jsou tolik potřebné i v medicíně a ve zdravotní péči, v procesu uzdravování. Je bezpečné a výhodné, pokud si v čase zdravotních problémů nebo specifické nemoci pomůžeme terapiemi CAM a TCIM.

Nová forma zdravotní péče

Současný systém nás vede často k tomu, že svůj život, zdraví a z něho plynoucí svobodu dobrovolně předáváme na starost pouze druhým. Je přitom důležité, abychom nemocem předcházeli a pokud onemocníme, porozuměli jsme příčinám a věděli, co změnit ve svůj prospěch. I proto je potřebné předložit pacientům alternativu tam, kde má smysl, a tím nabídnout svobodnější, bezpečnější a šetrnější přístup k mnoha nemocem. Mezinárodní kongres zdraví je trvající fórum poskytovatelů a uživatelů nových forem zdravotní péče.


Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD - Švýcarsko

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD - Švýcarsko

Technický úředník, Odbor pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu (TCIM), WHO, Ženeva

Zhodnocení TCIM ve světě

Obracíme se na vlády, na zodpovědné osoby, aby se dívaly na všechny zdroje, které jsou v tradiční medicíně a které mohou být využity ve prospěch celého světa. Ve WHO je v současné době desetiletá strategie v tradiční medicíně, kde jsou hlavní tři cíle. Jedním z těchto cílů je vytvořit národní politiky a stanovit strategické cíle, které by využívaly TCIM a CAM, a pro tyto účely také vytvořit opatření administrativního rázu. Takže hovoříme o celé řadě věcí, které jsou zahrnuty také v Platformě 2020 Praha, a proto je toto setkání tak významné.

Strategické cíle WHO, regulativní nástroje a Platforma 2020

Existuje virtuální knihovna, ve které, když máte zájem, jsou různé vertikály, které zahrnují výchovu, vzdělávání, legislativu, výzkum, média, která se věnují tradiční medicíně - a celou řadu dalších. Je to skutečně velmi dobře založená Platforma. Je důležité vytvoření dobré základny pro tradiční medicíny tak, aby byly přijímány stejně jako některé farmaceutické produkty herbální medicíny, aby vznikly i patřičné regulační nástroje. S podporou Světové zdravotnické organizace bylo spuštěno několik výzkumných projektů a WHO také nabádá vlády, aby se podílely na regulační činnosti, která stanoví určitá vodítka pro uplatnění tradiční medicíny. Je důležité mít možnost srovnávání jednotlivých výzkumných projektů, je zapotřebí prosazovat formální kritéria pro uplatňování tradiční medicíny.

Komunikace, nutnost terminologie, úložiště poznatků pro jednotlivá odvětví TCIM/CAM

Další důležitá věc, která se rovněž uplatní v rámci současné Platformy, je oblast komunikace. Moderní medicínská komunita jí nerozumí, čili je zapotřebí vytvořit i určitou terminologii, která bude publikována, a měl by být určitý rejstřík literatury a úložiště veškerých poznatků pro tradiční medicínu. Měly by tam být obsaženy charakteristiky jednotlivých odvětví medicíny a samozřejmě terminologie. Pokud chcete vědět, jakým způsobem se tradiční medicína využívá ve společnosti, potřebujeme umět jednak kvantifikovat její výsledky, ale také být informování o tom, co se děje, co je užitečné, co užitečné není, kolik lidí tradiční medicínu aplikuje, kolik je jí léčeno - a to vše přispěje i k porozumění toho, jakým způsobem například tradiční medicína diagnostikuje různé choroby.


Nandu Goswami, MD, PhD, MME - Rakousko

Nandu Goswami, MD, PhD, MME - Rakousko

Vedoucí Oddělení fyziologie na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci

Výzvy, vnímání a cesta vpřed v integrativním lékařském výzkumu a vzdělávání

V západní medicíně se vyžaduje medicína opřená o důkazy, kdy jsou určité produkty, které byly vyvinuty, které se používají, známe jejich dynamiku a tak dále. Výsledkem toho je to dobře známo. V oblasti TCIM je však obrovský předsudek, někteří lidé ani o TCIM nikdy neslyšeli, ani lékaři z praxe, tudíž když mluvíte o regenerativní medicíně a o celé řadě dalších aspektů, nepřijímají to. Mnoha lidem je však jedno, jak je budete léčit - jestli to bude ájurvéda, jestli je to jóga, jestli je to jakákoliv jiná odnož medicíny – hlavně, když jim to pomůže.

Dva důležité elementy - preventivní medicína a výzkum

Jeden aspekt medicíny, který vůbec není zdůrazňován v západní klinické lékařské praxi ani ve výuce, je prevence. Druhý významný element je výzkum. Mezi západními praktiky je mnoho těch, kteří integrativní přístupy využívají, a je důležité jít kupředu. Nejde o to, abychom prodávali nějaké kouzelné prášky, ale abychom využívali medicíny, která se bude opírat o důkazy, a zároveň se podrobovali peer review - tedy srovnávání na mezinárodní úrovni, mezi vědci. Jde o to, aby základní postupy v tradiční medicíně byly využívány také v západním světě. Medicína se musí využívat jako celek, aby zněla jako orchestr.

Využití tradičních postupů v moderní medicíně

Proč nedokážeme akceptovat to, že je možné TCIM, ájurvédu a mnoho dalších léčebných postupů v podstatě podrobit stejným testovacím postupům, jak se to dělá u běžných léků? Je možné prostě etablovat západní kritéria, která budou sloužit k testování. Je třeba se zamyslet, jak je možné využít tradičních postupů v moderní medicíně, abychom pomohli lidem. Měli by se o tom dozvědět všichni studenti, kteří aspirují na to stát se lékaři. Je nutná změna vzdělávacího paradigmatu lékařské výchovy tak, aby aspekty související s prevencí nemocí a podporou zdravého životního stylu byly zahrnuty do učebních osnov.


Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH - Švýcarsko

Isabelle Wachsmuth, MSc, MPH - Švýcarsko

Projektová manažerka ve Světové zdravotnické organizaci, světové ústředí, Ženeva

Vliv umění na zdraví a cíle udržitelného rozvoje

Současná situace ve světě je velmi složitá, jednotlivé sektory nejsou vzájemně propojeny. A přitom interdisciplinární přístup je nesmírně důležitý. Je třeba vytvořit pevný most mezi kreativci - tedy uměním a kulturou na jedné straně - a vědou na straně druhé. Zároveň je zapotřebí prokázat důkazy. WHO publikovalo velmi systematickou recenzi apelující tři tisíce studií, které demonstrují roli umění. Jedná se o důležitý dokument publikovaný Regionální úřadem WHO v Evropě.

Umění jako účinná prevence i terapie

Velmi důležitá je podpora prevence a zde může být umění použito jako úžasný motor, způsob komunikace. Umění lze také používat jako terapii. Základní elementy společnosti jsou: dobré zdraví a pohoda jednotlivce, protože ty jsou výhodné i pro jeho rodinu, komunitu a zemi.

Projekt Inkubátor

Umění a kultura v nemocničním prostředí je inovativní strategii, která přispěje zdraví pro všechny. Projekt „Inkubátor“ je způsob, jak udržet princip humanity ve středu zájmu zdravotnických služeb, jak posílit partnerství s určitou sociální a humánní vizí, v jejímž středu zájmu je člověk. Výsledkem toho všeho je koncept mostu mezi uměním a vědou. Lidé nepotřebují být podporování jen medicínsky, ale i sociálně, pocity izolace a deprese mohou být zmírňovány pomocí umění.

Umění jako zdravotní determinant

Myšlenkou „Inkubátoru“ je transformace běhu lidského života. Je třeba zahrnout veškeré věkové kategorie, a to od dětí až po seniory. Z fáze spolupráce se dostáváme na spolutvůrčí činnost. V současné krizové situaci velmi pociťujeme nedostatek sociální soudržnosti formou emoční inteligence, která tuto společenskou soudržnost podporuje. V této chvíli se umění stává zdravotním determinantem. Z tohoto důvodu usilujeme o globální mapování a monitorování nejdůležitějších uměleckých iniciativ a programů prostřednictvím dlouhodobých partnerství. Chceme oslovovat reálné potřeby lidí, a to nejen potřeby medicínské, ale i potřeby sociální.

Benefity uměleckých programů

Třetina až polovina návštěv u lékaře je ve skutečnosti spojena s jinými než lékařskými důvody. Z hlediska důkazů uvedu příklad USA, kde polovina zdravotnických institutů používá uměleckých programů, a to jak ve veřejných prostorách, tak i prakticky na lůžku pacienta. Objevují se zde vysoká důležitá čísla - například 80% mentálních a emočních zotavení pacientů, či 41% fyzických zotavení. 80% programů pak slouží přímo pacientům, ale vidíme zde i benefit pro chování rodiny, kdy 58% těchto programů zahrnuje pacientovu rodinu. 42% programů pak napomáhá zdravotnickému personálu vyrovnat se se stresem ze zdravotnického prostřední a redukuje fluktuaci zdravotních sester. Přímé benefity jsou hmatatelné. Umělecké programy snižují náklady na zdravotní péči, napomáháme lidem ve všech věkových kategoriích. 73% procent Američanů má zájem, aby vláda financovala zařazení umění do zdravotnických programů.

Udržení fyzické a psychické pohody

Umění a kultura nejsou ničím nekompatibilním s péčí a službami. Naopak holistický přístup bere v úvahu jak fyzickou, tak psychickou pohodu. Z hlediska podpory zdraví není snad každá mise vykonaná s cílem napomoci pacientů krokem směrem k lepšímu životu? "Umění je univerzální jazyk, nemá hranic a podporuje různorodost v jednotě, reaguje na naši potřebu sdílet, inspirovat a transformovat, pozvedá naše vnímání a smysly k odhalení našeho nekonečného potenciálu."


Dr. Peter Kath - Německo

Dr. Peter Kath - Německo

Prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu

Hudba jako součást zdravotnického systému založeného na důkazech

Může hudba kladně působit na zdraví v holistickém smyslu? Existují empirická data nebo vědecké důkazy o účinnosti hudby jako součásti zdravotního systému? Jaká filosofie stojí za holistickým chápáním zdraví a jaké závěry z ní můžeme vyvodit?

Hudba jako cesta do našeho nitra

Byl proveden vědecký výzkum a bylo dokázáno, že použití speciální hudby může mít vliv na krevní tlak a může být využito i pro rehabilitaci lidí, kteří byli zraněni. Hudba ovšem může jít mnohem dál - jde o to, abychom komunikovali sami se sebou, abychom komunikovali každý se svým nitrem a vlastně dokázali vzbudit energii, kterou v sobě máme. Jaký z toho vyplývá závěr? Samozřejmě, že je celá řada otázek, ale můžeme říci, že hudbu lze použít obecně a můžeme ji použít také pro konkrétní specifické účely. Dokáže posloužit úplnému fyzickému, duševnímu i sociálnímu zdraví – čímž vlastně splňuje definici zdraví Světové zdravotnické organizace.


Jesper Odde Madsen - Dánsko

Jesper Odde Madsen - Dánsko

Vědecký novinář a komunikační konzultant se zaměřením na komplementární a alternativní medicínu.

Cesta do budoucnosti - s povědomím o minulosti

Rostoucí využívání komplementární a alternativní medicíny poukazuje na zásadní potřebu spojení západní vědy se zdravotnickým přístupem CAM/TCIM. Miliony lidí na celém světě využívají služeb alternativních lékařů – a v mnoha případech souběžně navštěvují lékaře medicíny západní. Lidé na celém světě však nemají možnost využít potenciálu, který skutečně existuje.

Čelíme poměrně mnoha výzvám. Mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje je omezená, financování je nedostatečné, v mnoha zemích je zásadní překážkou nedostatečné uznání ze strany vlády a narážíme na silný odpor konvenční vědy. A pak je tu komunikace.

Projekt CAMbrella

Jako pozitivní konkrétní příklad poslouží projekt CAMbrella, který probíhal v letech 2010 až 2012, podílelo se na něm patnáct universit z dvanácti zemí a který byl úspěšně zakončen.

Cílem tohoto projektu bylo vytvořit plán pro budoucí výzkum v oblasti CAM, jaký je současný CAM v Evropě, jaká jsou data k dispozici a co by se mělo v budoucnu udělat. Plán CAMbrella požaduje vytvoření evropského centra, které by navrženou výzkumnou strategii implementovalo a realizovalo. Výzkumné metody musí odrážet reálné podmínky zdravotní péče v Evropě - výzkumná strategie EU pro CAM má upřednostňovat celosvětový přístup, který odráží potřeby občanů a poskytovatelů CAM.


Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D. - USA

Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, Ph.D. - USA

Odborná asistentka na Cornellově univerzitě, Fulbright specialistka v oblasti globálního veřejného zdraví se specializací na Integrativní medicínu

Státní úředníci, mentální mezery a růžoví sloni: pomáháme pacientům vidět

Prohloubila se propast mezi představami pacientů o zdravotní péči a skutečností, která určuje, jaká péče je jim skutečně poskytována.

Lékařské texty ájurvédy poskytují komplexní přístup k udržování zdraví a léčbě nemocí ve společnosti. V moderní době nejenže existují obrovské rozdíly mezi péčí poskytovanou různým pacientům - ale do značné míry se předpokládá, že jediná péče, kterou by měl stát financovat, je medicína založená na biomedicíně a farmacii. Základem tohoto rozhodnutí není klinická účinnost - vědecké důkazy - ani politika péče zaměřené na pacienta. Jak posunout lidi k tomu, aby požadovali přístup k lékům, které fungují - s odstraněním produktů a postupů, které poskytují marginální přínosy za obrovské náklady - nebo cenové limity vynucené vládami? Jak posuneme pacienty k tomu, aby požadovali od vlády investice do udržování zdraví, podpory zdraví a wellness jako součást jejich povinných závazků v kolonce ‘Zdraví a péče z našich daní’? Jak obnovíme rovnováhu týkající se lidského práva na přístup ke zdravotní péči, která léčí na všech úrovních?

Dnes ve Spojených státech moderní medicína, mainstreamová medicína, představuje třetí nejvýznamnější příčinu úmrtí. Čili to znamená, že je nutné přijít s nějakým jiným systémem léčení, který bude rovněž vycházet z důkazů. Bylo uděláno mnoho studií, které ukazují, že to, co se v mainstreamové medicíně používá, se o důkazy opírá pouze z 15%.


Prof. Valdis Pirags, MD - Lotyšsko

Prof. Valdis Pirags, MD - Lotyšsko

Ředitel Mezinárodního institutu pro indická studia a profesor medicíny na Lotyšské univerzitě

Současný stav a budoucí vize Integrativní medicíny v Lotyšsku

V Evropě i celém světě se stále zvyšuje zájem o celostní a integrativní léčbu chronických onemocnění.

Abychom překlenuli propast mezi touto situací a rostoucími požadavky klasického medicínského vzdělávání v Evropě a požadavky pro validní výsledky klinických studií, navázali jsme spolupráci s AVCRI, přední ájurvédskou institucí v indickém městě Coimbatore. Klasická Ajurvédská kniha Ashtanga Hridaya Sutrasthan byla přeložena do lotyštiny a vydána s původním sanskrtským textem a současnými vědeckými komentáři a dodatky. V roce 2019 byl dokončen výkladový slovník, který obsahuje 1000 základních sanskrtských pojmů z ájurvédy, jógy a klasické hudby.

Budoucí plány zahrnují několik souběžných aktivit na těchto třech úrovních:

1. Vzdělání: studijní program ájurvédy,jógové terapie a integrativní medicíny na Lotyšské univerzitě.

2. Výzkum: preklinická studie v léčbě diabetu, klinické studie sledující účinnost ájurvédské léčby a jógy při diabetu.

3. Organizace: Otevření fakultní kliniky ájurvédy, jógové terapie a integrativní medicíny ve městě Riga. Změna právních norem pro odborníky pracujících v integrativní medicíně v Lotyšsku a celé Evropské unii.


Prof. Dr. Madan Thangavelu - Velká Británie, Cambridge

Prof. Dr. Madan Thangavelu - Velká Británie, Cambridge

Generální tajemník a vedoucí výzkumu Evropské asociace pro ájurvédu, Německo, genomový biolog, Transdisciplinary University, Bangalore, India

Jedna Země, jedno zdraví: zvyšování povědomí o změně klimatu a odolnosti vůči ní prostřednictvím zapojení přírody a místních tradičních znalostí

Platforma 2020 Praha - významný krok kupředu

Vznik Platformy 2020 Praha je nesmírně důležitý. Můžeme z ní vytěžit určité nasměřování, kudy se ubírat ve zdravotnictví a jak usilovat o dobrou zdravotní kondici, nikoliv jen v Evropě, ale všude na světě. Druhá věc, která nad námi visí, je klimatická změna. Vše spolu souvisí. To, co děláme v Praze, bude velmi významné pro celý svět. Je naším úkolem se snažit tyto informace šířit a vyvodit náležité důsledky. Je nejvyšší čas spojit síly a vysvětlili všem lidem na světě, že cena zdraví je velká. Platforma 2020 Praha je nezbytným krokem kupředu. Bez ní bychom toho mnoho nedokázali.

Věta kongresu „Zdraví nezná hranic – hledejme co nás spojuje“ koresponduje s trendem: „Zdraví a péče pro 21. století a dál – jedna země, jedno zdraví.“Zdravotní péče by měla sloužit lidem, ne být záležitostí profitu. Někdo si vezme lekci z toho, co je staletími ověřeno, a když se k tomu přidá preciznost ve zdravotní péči, můžeme zde nalézt budoucí systémy zdravotní péče, výzkumu a vzdělávání.

Je třeba vše směřovat k dialogu, k vzájemnému propojení. Musíme zformulovat a udržet do budoucna mandát pro příští generace, pro zdravý životní styl. Je třeba postavit vše na vědeckých základech, abychom definovali vědecké disciplíny, které nepředstavují pouze léčbu, ale i prevenci.

Jsou tu dvě věci – podpora zdraví a udržování zdraví. Je třeba pomoci lidem porozumět těmto termínům, proto jsou důležitá taková setkání jako je kongres v Praze. Je zapotřebí novým způsobem reagovat na situaci zdraví celkové světové populace. Je nutný transdisciplinární přístup.

Medicína budoucnosti – přínos České republiky

Moderní medicína chápe člověka trochu jinak než tradiční. Nyní nazrál čas obojí propojit. Navazujeme na vědomosti, která jsou stará celá tisíciletí. Zaměřujeme se na jemnější aspekty lidského těla propojené s vědeckými aspekty. Realita je příliš složitá, aby ji bylo možno snadno formulovat.

Jsou tady tři věci v oblasti strategických cílů udržitelného rozvoje, které jdou přes úroveň vlád:

1. Zdravotní péče se musí přesunout blíže ke zdraví - zdraví a zdravotní péče není totéž

2. Další hranice, kterou je nutné překročit - z nemocnice do komunity, aby byl celkový systém zdravější

3. z kvality k hodnotě

Zdravotnictví není zdraví - tuto zásadní filosofii by bylo dobré komunikovat i do členských států WHO. Je celá řada věcí, na kterých se prokázalo selhání zdravotního systému. Nyní by měl nastat posun, který bychom měli začít pozorovat ve společnosti. Tento posun by měl proběhnout od materiální hodnoty k nehmotné hodnotě. Zatím jsme se nenaučili takový posun změřit. Ekonomové, kteří řídí národní politiku, se musí naučit tomu rozumět. Bude nutné, abychom se znovu pokusili formulovat filosofii života a z toho pro nás vyplyne celá řada poučení. Kde, jak a proč jsme omezeni? Napomoci může i kniha Bytí - inspirací z České republiky je člověk, který je velmi důležitý, pan Josef Zezulka: „Základní smysl našeho život je být kladnou složkou Tvůrčího díla. Pokud zlepšíme cokoliv druhým, zlepšíme i své.“

Dokonalé zdraví, o které všichni usilujeme, bude spatřováno jako přeshraniční. Pokud se podíváme na současné světové názory, jsou omezeny horizontem poznání. Pro všechny plyne do budoucna – v 21. století je naší povinností, abychom se naučili sobě rozumět a všichni měli moc se uzdravit. Platforma 2020 Praha by měla být využita k tomu, aby šířila myšleny o TCIM/CAM. Existuje mnoha oblastí, kde bychom měli pochopit, že máme mezery a že existuje příležitost ke spolupráci a doufám, že Platforma bude jedním z důležitých zdrojů, jak propojit lidi na světě. Jsme připraveni pomáhat na udržení a rozšíření Platformy tak, aby se zapojilo co nejvíce zemí celého světa, protože to bude velmi důležité pro nás pro všechny.


Amarjeet S Bharma

Amarjeet S Bharma

Zastupující britskou ajurvédskou lékařskou radu, Londýn, Velká Británie

Společné úsilí Indie a Spojeného Království s cílem prozkoumat potenciál indické medicíny pro účinnou léčbu onemocnění covid-19

V listopadu 2009 jako reakce na aktivity Evropské unie, proběhla v britském Parlamentu schůze zabývající se vztahem Evropská unie k tradiční medicíně. Už na 1. setkání byla zahájena kampaň za nápravu herbální medicíny a během 2 let se podařilo shromáždit přes milion podpisů, které byly předloženy vládě. Cílem bylo mimo jiné ukázat, jak důležitá je svoboda volby. Kampaň byla velmi úspěšná, k výzvě se připojilo 30 organizací z celého světa. Ve Velké Británii byla vytvořena parlamentní skupina, která je napříč stranami a zabývá se tradiční medicínou a tradičními vědami - organizuje v rámci britského Parlamentu programy ájurvédy, jógy, Džotiš, medicíny Yunani a dalších. V této skupině jsou lidé zastupující celé politické spektrum obou komor s cílem zprostředkovat politikům informace z oblasti tradiční medicíny a dát jim globální perspektivu. Parlamentní společenství mělo možnost seznámit veřejnost o tradičních vědách, které by se mohly stát součástí zdravotnictví v Británii, což by bylo prospěšné i z hlediska státních úspor a především z hlediska prevence, protože prevence je lepší než léčba.

Ájurvéda pro léčbu covidu

V současném světě pandemie covid 19 se podařilo kontaktovat ministerstvo v Indii, které se zabývá tradičními medicínami, a další činitele indické vlády a britské činitele s cílem dosáhnout podepsání dohody o společném postupu při využívání ájurvédy pro léčbu dlouhého covidu. Je to iniciativa i mimo Británii a Indii zahrnující význačná pracoviště jako jsou univeristy, výzkumné ústavy, vědce, kteří se zabývají tímto výzkumem atd. Jde o dlouhodobou studii zahrnující velký počet pacientů. Bude se zaměřovat především na strukturu národního zdravotnictví.

Parlamentní skupina zabývající se tradiční medicínou

Skupina pracuje velmi usilovně, aby oslovila všechny členy britského Parlamentu. O podobném konceptu uvažuje Tomáš Pfeiffer i v České republice. Bylo by možné modulovat podobný program, jako je v Británii, i pro Českou republiku. Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha si zaslouží veškerý úspěch, bude to další posun v rozšíření tradiční medicíny v Evropě a bude podporován ve veškerých snahách.


Dr. rer. nat. Katharina C. Wirnitzer

Dr. rer. nat. Katharina C. Wirnitzer

Sportovní vědkyně a docentka sportovní vědy a didaktiky, Innsbruck, Rakousko

Veganská strava ve zdraví a sportu: Přínosy a výhody pro mladé lidi a sportovce – poučení z dvojího přístupu ke zlepšení zdraví národů

Zdraví je především nejzákladnějším předpokladem pro to, abychom mohli vést plnohodnotný život, být zdravým člověkem a stát se úspěšným sportovcem. Vzhledem k tomu, že jídlo a sport jsou považovány za "léky", zejména v probíhajícím krizovém období COVID-19, je jejich neustálé vzájemné užití velmi účinným, ale jednoduchým nástrojem pro zlepšení zdraví.

Výzkum využívání rostlinné stravy na facebooku

Podle nejnovější studie z roku 2021 analyzující téměř dvě miliardy příspěvků na Facebooku se předpokládá, že hnutí využívající rostlinné stravy bude i nadále růst, přičemž hlavními hybateli celosvětového posunu směrem ke zdravější a udržitelnější stravě a životnímu stylu budou mladé generace. Veganská strava zažívá boom v mainstreamu i ve sportu, protože je vhodná od dětství až po stáří, a to i pro sportovce. Již ve starověku věděli významní filozofové a gladiátoři, že rostlinná strava vede k lepšímu zdraví a lepšímu výkonu.

Poznatky o veganské stravě mají potenciál povzbudit pacienty všech věkových kategorií, odborníky v oblasti zdraví, výživy a sportu a rozhodující činitele ve vládních, komunitních a vzdělávacích institucích k větší otevřenosti při zvažování veganské stravy; kromě zdraví je to prospěšné také pro životní prostředí, klima i dobré životní podmínky zvířat. Zdravý životní styl, poznatky o veganské stravě přináší základní, ale dvojí přístup - potenciální ´super recept´ na lepší zdraví jednotlivce jako minimální doporučení od dětství až do stáří k dosažení a zachování udržitelného a celoživotního zdraví.


Nora Laubstein

Nora Laubstein

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, Německo

Výsledky celoevropského průzkumu ANME

Byl vytvořen dotazník celoevropského průzkumu ANME s myšlenkou zjistit, jak se aktivní praktici - výrobci - podnikatelé - sdružení a svazy sami definují a kam se řadí. Například jsme obdrželi od 489 praktiků 2 620 odpovědí na otázku - jaké metody používají. Při tom byly pojmenovány nejen metody, ale i léčivé systémy. Srovnatelnou diferenciaci odpovědí lze najít u otázky, ke kterým pojmům používaným v politice (CAM - NCM - T&CM nebo žádnému z pojmů) je možná alokace. Bylo k tomu 363 podrobných vysvětlení, která obsahují i další vysoce diferencované informace. Zdá se, že vysoká rozdílnost kvalitativních vyjádření naznačuje, že různým oblastem činnosti, které v dotazníku představují osoby, podnikatelé/ výrobci a také svazy/ sdružení je kladen zcela vlastní a individuální důraz prostřednictvím odkazů na jejich příslušné zvláštnosti. Individualita je zdůrazněna specifikací - orientací řešení – původem - praktickou relevancí - procesním zaměřením - zvláštností jedince, nebo jejich vymezením oblastí činnosti.

Nosódy – žádané pacienty, potřebné pro praktiky

Proč se tak drasticky snížilo množství léčebných nosód? Používání nosód sice nebylo oficiálně zakázáno - nicméně výroba a povolení pro uvedení na trh splňující všechny předpisy jsou pro výrobce stále nedostupnější. Lze předpokládat, že vedle obav o bezpečnost zde není dostatečná vůle k tomu, aby tyto produkty byly snadno dostupné coby homeopatická léčiva. Výrobci již z finančních důvodů nemohou vyhovět zvyšujícím se požadavkům úřadů a společnosti tak musí omezit nebo ukončit sortiment a distribuci nosód.

Použití nosód je nedocenitelné v léčbě po celém světě a mělo by být nadále dostupné a využitelné i v budoucnu. Jsou nezbytnou součástí jednodruhové homeopatické léčby chronických onemocnění,  a pokud jsou zahrnuty jako léčebný prostředek, je taktéž lepší průběh léčby nepřenosných nemocí.

Navíc zvyšující se rezistence k antibiotikům/antimikrobiální rezistence (AMR) a přítomnost nových mikrobů a nemocí znamená nutnost snížení a potírání jejich množení a dopadů. Nosódy jsou důležitým pomocníkem v podpoře zdraví a léčbě pacientů. Je tudíž naléhavě nutné revidovat a přeformulovat oficiální požadavky tak, aby pozitivně podporovaly rozšíření namísto potlačení možnosti nosódy nabízet a využívat.


Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM

Biotronika – naděje v nemoci pro 21. století

"Jediným možným lékařským uměním je vyléčit pacienta a je lhostejno, jakým způsobem se to podaří." Toto neřekl nikdo menší než Hippokrates, jehož přísahu ctí dnes každý lékař.

Onkologická onemocnění z pohledu biotroniky

V současnosti je pozorován prudký nárůst onkologických onemocnění v celém světě. To dokazuje, že dosud nebyla nalezena příčina této nemoci, kterou tedy nejsme schopni výrazně ovlivnit, a to i přes nesporné úspěchy ve snaze prodloužit život pacienta. V České republice během jednoho života stoupla incidence nádoru z 10 000 na současných téměř 100 000 nových případů ročně. Nárůst tedy o 900 procent. Toto číslo dokládá naléhavost tohoto stavu. Biotronika vzniká po roce 1945 v Praze. Její principy formuluje pan Josef Zezulka na základě svého hlubokého filosofického poznání. Biotronika patří do oblasti energetické nebo také duchovní léčby. Je založena na existenci biologických sil, které provází každou živou hmotu, a vhodnou aplikací těchto sil lze ovlivnit funkce orgánů, buněk i těla jako celku. Zezulka vytváří ucelený systém popisu biologických sil, biotronickou patologii a vzdělávací systém pro budoucí biotroniky - magnetizéry a sanátory. "Položíme-li si otázku, co je nemoc, můžeme říci, že je to porušení rovnovážného stavu - homeostáze. Následkem toho je ztráta nebo ochablost přirozené obranyschopnosti organismu proti vnějším i vnitřním vlivům, ochablost vitálních sil těla a následek chabá nebo špatná, chaotická činnost vnitřních orgánů," píše Josef Zezulka v příspěvku do Mezinárodního sympozia Praha 1973. Následně svými léčebnými výsledky dokazuje účinnost oboru, který vytvořil. Měl totiž pozoruhodné úspěchy v léčbě celé škály onemocnění - byly to nádory, roztroušené sklerózy, Crohnovy choroby a mnohé další diagnózy s převažující příčinou ve vitálně silové nedostatečnosti.

Úspěšné kazuistiky

V duchu motta kongresu, které zní: "Zdraví nezná hranic - hledejme co nás spojuje", jsou předloženy tyto významné kazuistiky: pacient Stanislav - hospitalizován na lůžkovém oddělení ve Vimperku s diagnózou karcinom ventriculi a kolostomií, tedy vývodem, a byl v terminálním stádiu - neschopný vstát z lůžka, nepřijímal potravu. Je léčen biotronicky Josefem Zezulkou po dobu 14 dnů. Dochází k úplné revitalizaci. Pacient vstává z lůžka, začíná přijímat potravu a dochází k rychlé revitalizaci v místě vývodu, kolostomie, která se spontánně, bez zásahu chirurga uzavírá, střevo se opět propojí a stolice odchází konečníkem - jak udává lékařská zpráva. Psal se rok 1982.

Vyléčení roztroušené sklerózy

Biotronika byla velmi úspěšná i v případě devatenáctileté dívky, která onemocněla roztroušenou sklerózou. V nemocnici rezignovali, zdravotní stav pacientky se natolik zhoršil, že nebyla schopna chůze. Díky léčebnému zásahu Josefa Zezulky došlo k procesu uzdravení a dívka také opět začala chodit.

Úspěšná léčba nádoru

Další zdokumentovaný příběh ženy ve videoukázce potvrzuje, že bez jakéhokoliv zásahu lékaře se po deseti biotronických léčebných kůrách ztratil nádor v hlavě a žena byla v naprostém pořádku. Stejnou zkušenost měl i její tchán se zhoubným nádorem na mozku – byl také biotronicky léčen u pana Zezulky. Vlastní zkušenost změnila jejich přístup k životu a ostatním lidem.

Rozpoznání příčiny vzniku rakoviny, antikancerogenní dieta

Josef Zezulka pochopil patogenezi vzniku nádorové buňky. Proto působil vždy přednostně na příčinu nemoci a teprve v druhé části zákroku na vlastní nádor. On je pouze výsledkem základního onemocnění, a to ve všech histologických případech. Příčinu spatřoval pan Zezulka mimo jiné v nedostatečném vylučování kancerogenů játry, dále chybnou funkcí mozkových morfologických center - proto jsou prekancerózami často benigní nádory, a také významně v dráždění buňky - mechanickém, chemickém, hormonálním, mikrobiálním, radiací a jiným, které urychluje metabolismus buňky vedoucí k zvyšujícímu se ukládání kancerogenu v buněčném jádru, také ve vazbě na propustnosti buněčných membrán. Genetika má podle něj význam jen u malé části diagnos. Stejně jako imunitní systém. Vyčerpávání, stres, imunita usnadňují nemoci cestu - ale nejsou skutečnou příčinou vzniku nádoru. Obdobně jako další možné životní disbalance. Je nutno v léčbě důsledně rozlišovat samotný nádorový proces - tedy příčinu nemoci - a její projev na druhou buňku. Tak můžeme získat skutečnou prevenci. Zezulka propagoval antikancerogenní dietu - bylo to založeno na poznatku, že kancerogeny vznikají často při silném ohřevu potraviny, při uzení, pražení, smažení - a tak například zakazoval uzené maso, salámy, uzený sýr, šunku, vše pražené, odvary z praženého jako káva, melta, kakao, čokoláda, také věci smažené a pečené. To, co je nutné používat jako pečené - třeba chleba - odkrojit kůrku, vynechat konzervy s kyselinou benzoovou, vyhýbat se výfukovým plynům, vyhýbat se všemu, co obsahuje dehet a neslunit se. Logika toho doporučení je jasná. Naopak doporučoval potravu syrovou - ovoce, zeleninu, mléko, máslo a pokud se jakákoliv potrava připravuje v kuchyni, je žádoucí aby obsahovala vodu, která tlumí sílu ohně, která působí na potravinu. Tato dieta měla být velmi důsledně dodržována všemi léčenými pacienty, protože byla podmínkou této léčby, i když sama není léčebná, je to dieta paliativní, ale umožňující léčbu. Tato dieta platí pro ty, kteří mají silné ohrožení nádorem nebo již nádor vznikl.

Rozsáhlý adenokarcinom žaludku

Pan Zezulka byl po celý život utajován a cenzurován, a přesto můžeme vzácně nalézt publikace, na kterých se podílel. Jako jeho žák a pokračovatel předkládám také další kazuistiky. Je to paní Marie - měla inoperabilní adenokarcinom žaludku, byla operována v dubnu 1991 a byl zjištěn rozsáhlý adenokarcinom, který bránil průchodnosti žaludku - byl přirostlý k zadní břišní stěně a zabíral i dvanácterník. Při operaci byl proveden paliativní výkon, stomóza, a to proto, aby se obnovila průchodnost. Jakákoliv další onkologická léčba nebyla, bylo od ní odstoupeno pro rozsah nádoru a špatný zdravotní stav. Propuštěna s prognózou dožití maximálně dvou měsíců. Na biotronické působení od 6. 5. 1991 byla dovážena třikrát týdně do Prahy rodinou, neboť sama byla pohybu neschopná. Následovalo postupné zlepšování až do zcela normálního stavu, kdy byla uznána práce schopná. 19 let nepotřebovala lékaře, neužívala žádné léky. Po 19 letech zobrazovací metody zjišťují v oblasti žaludku 8 cm velký kulovitý útvar, jasně ohraničený. Onemocnění přežila o 23 let.

Pomoc biotroniky po ukončení onkologické léčby pro permanentní progresi nálezu

Další významný případ byl pacient Josef. V květnu 2004 radikální operace melanoblastomu a sentinelových uzlin, duben až červen 2005 progrese lokální a lymfatická, červenec 2005 hypertermická perfuze s chemoterapií, únor 2006 redisekce levé uzliny pro další progresi, březen 2006 PET - progrese do třísel a malé pánve. Byla provedena paliativní chemoterapie, 4 cykly. Rok 2007 ukončení onkologické léčby pro permanentní progresi nálezu. Od roku 2007 do 2010 biotronická léčba. V roce 2010 PET bez patologického nálezu. V říjnu 2018 onkologická kontrola s příznivým nálezem. Pacient žije do současnosti, 17 let od stanovení diagnózy.

Poslední videoukázka hovoří o zhoubném nádoru na plicích, který se začal projevovat chrlením krve. Po osmé chemoterapii došlo ke zničení bílých krvinek. Po týdenním biotronickém léčení byly krvinky v pořádku, poté následovalo ještě další působení, které vedlo k vyzdravění pacientky.

Kdybychom pozorovali byť jen jeden případ takto úspěšné změny v nádorovém procesu, bylo to hodno zájmu. Vždyť nikdo z nás, zvláště v dnešní době, neví, nebude-li podobnou pomoc potřebovat. Statistika při hodnocení důkazů je královnou vědecké práce, spolu s odkazy. Sama studie realitu nevytváří, pouze ji popisuje. Realita je tedy na studii nezávislá, ovšem na rozdíl od lidského poznání. Skepse nás chrání před omylem, ale ve své nezdravé formě je největší brzdou na cestě poznání. Všechny doložené případy ukazují léčebné možnosti, které nejsou běžné.


Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika

Pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Vitaminy a minerály v prevenci a intervenci civilizačních nemocí a covidu-19

Nedostatek vitaminu B, D3, hořčíku a zinku je mimořádně rozšířený u populace ve většině vyspělých států. Otevřený dopis více než 200 autorů pro představitele zdravotnictví a lékaře vyzývá k okamžité celosvětové akci pro zvýšení konzumace vitaminu D3 v boji proti covidu-19. Významným faktorem je podávání vitamínu B6, B9 a B12, z minerálních látek je to hořčík a zinek, který může snížit riziko, trvání a závažnost infekcí SARS-CoV-2, zejména u rizikových skupin. Uvedené vitamíny a miterály mohou být využívána jako nefarmakologický přístup v pandemii covidu-19.


Stephan Hein, Velká Británie

Stephan Hein, Velká Británie

Odborník na holistické zdraví a tělesnou a duševní pohodu,
učitel, certifikovaný kouč Higher Ground Leadership, hudebník

Jóga Nidra – kreativní medicína

Jóga nidra (YN) neboli "jógový spánek" je prastará indická praxe vědomosti. Navozuje stav hlubokého odpočinku fyzického těla a vědomé mysli - a zároveň se napojuje na stavy zvýšeného vnímání na hlubších vrstvách vědomí. Studie zavedená v londýnské charitativní organizaci nabízí důkazy o tom, jak YN podporuje osoby postižené HIV/AIDS v dlouhodobém zvládání jejich nemoci.

YN umožňuje vysokou sugestibilitu - odblokování kreativní části mysli, zmírňuje symptomy a zvyšuje integrované duševní a fyzické blaho. Klienti se cítí posíleni, aby mohli účinněji zvládat životní výzvy. Při tomto hodnocení kvality účastníci navíc prolomili pocity sociální izolace - navázali spojení a vazby s ostatními. Až 90 % z nich se vyjádřilo pozitivně: "Necítím se sám" - "Znovu jsem se spojil sám se sebou" - "Bavilo mě učit se o různých stavech vědomí" - "Více se uvolnit" - "Báječná lekce".

Zatímco farmaceutické přípravky úspěšně potlačují virovou zátěž - život s HIV nadále vyžaduje dovednosti sebeřízení v případě zdravotních problémů způsobených vlivem viru a vedlejšími účinky léků. Tato situace se dobře hodí ke zkoumání širší terapeutické hodnoty YN, která by se mohla ukázat také jako velmi nákladově efektivní. Další výzkum by mohl prospět stavům jako je únava - vyhoření - nespavost - stres - strach a úzkost - deprese - posttraumatická stresová porucha - trauma - chronická bolest a onemocnění a posílení vrozené imunitní odpovědi. Klienti jsou vedeni k posilujícímu poznání, že uzdravení není nikdy vzdáleno více než pouhá myšlenka.

Inspirace jako léčivá síla

Dopad současné pandemie poukazuje na limity a neudržitelnost mnoha dnešních struktur v mainstreamové kultuře. Odhaluje ve větší jasnosti krize, které ohrožují budoucnost lidstva - včetně změny klimatu - ničení životního prostředí - chamtivosti kapitalismu. Nejistota ohledně budoucnosti a "život žitý mimo rovnováhu s přírodou" má u mnoha lidí za následek deprese - úzkosti a prudký nárůst chronických fyzických a duševních zdravotních problémů. Zatímco se mainstreamová kultura snaží tyto problémy "vyřešit" právě tím způsobem myšlení, který je v minulosti vytvořil, je zapotřebí holističtější konverzace, která by nahlížela na hlubší příčiny z rozšířeného úhlu pohledu; optikou, kterou lze nalézt ve vzájemném působení mysli - těla a duchovních vrstev lidské zkušenosti. Nacházíme se uprostřed kolektivní kulturní změny a každý jednotlivec se na ní podílí - každým svým rozhodnutím. Globální instituce včetně OSN a WHO zvyšují úsilí o rozšíření tohoto zkoumání (včetně sociálního předepisování a aktivizace pacientů) - ale každý člověk je povolán k tomu, aby vystoupil a byl aktivnější v rozhodnutích týkajících se blahobytu, která využívají podpůrné síly života skutečně holistickým způsobem. To může zahrnovat objevení hlubšího životního cíle, který nejen zlepšuje život jednotlivce, ale také podporuje pozitivní sociální vztahy a soudržnost v komunitách a odvrací pocity sociální izolace a osamělosti.


Mgr. Jiří Čehovský

Mgr. Jiří Čehovský

Homeopat, zakladatel Autopatie Česká republika

Autopatie - duchovní cesta k harmonii založená na homeopatickém principu

Autopatie je relativně nová metoda holistického léčení, vyrůstající z principů a praxe klasické homeopatie. Zatímco homeopatie používá informaci z přírody, autopatie bere léčivou informaci z tělesného  nebo čakrálního systému té osoby, která má být ovlivněna. Nejčastěji z dechu, sliny nebo 7. čakry, přičemž ji zjemňuje zvláštním postupem tak, aby mohla rezonovat s nehmotnou vitální silou (pránou) léčeného. Metoda je vhodná jak pro léčitelské poradenství, tak pro svépomoc. Mezi základní principy autopatie patří individuální přístup, celostní pojetí, vysoko ředěná informace, domácí příprava autopatického preparátu. Publikované zkušenosti značného počtu lidí ukazují její možnosti zejména v souvislosti s chronickými potížemi těla i mysli.


Mgr. Miloslava Rutová - Česk8 republika

Mgr. Miloslava Rutová

Facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně Parlamentu České republiky

Kineziologie – nekonečné možnosti

Společným znakem Alternativní a komplementární medicíny je, že metody nejsou otestovány na činnost způsobem, jak je obvyklý v klasické medicíně. WHO, které je významnou autoritou v oblasti veřejného zdraví, se TCIM/CAM věnuje dlouhodobě – poskytuje například informace o postavení alternativ ze 123 zemích světa. ČR je bohužel mezi zeměmi, ze kterých se nepodařilo získat spolehlivé informace. Přístup Evropského parlamentu je příznivý, vždy byla zdůrazňována potřeba kvalitního výzkumu, bezpečnosti a účinnosti jednotlivých alternativních metod, jejich následné uznání a legislativní zakotvení, začlenění systému CAM do systému zdravotní péče. V Evropském parlamentu mají zájmovou skupinu pro CAM, podobně je tomu i v jiných členských státech unie. Je chybou a handicapem, že při českém Parlamentu taková skupina není. Přitom zájem občanů o alternativní medicínu je enormní. Na Petiční výbor Parlamentu dorazila petice s více než 40 000 podpisy žádajícími oficiální uznání netradiční medicíny. V současné době se skupina poslanců snaží získat informace ze zemí, kde takové skupiny mají s cílem založit podobnou skupinu i u nás. Generální ředitelka WHO Margaret Chanová:“Tyto dva systémy alternativní a západní medicíny nemusí být v rozporu, v kontextu primární zdravotní péče se mohou vzájemně prolínat v blahodárné harmonii, využívat těch nejlepších vlastností obou systémů a vyvážit určité nedostatky obou z nich. To vše se však nestane samo od sebe. Musí být učiněna cílená politická rozhodnutí. Je však možné tohoto rozhodnutí s úspěchem dosáhnout.“ I tomu, aby byla slova generální ředitelky naplněna, slouží Mezinárodní kongres zdraví. Je zde spuštěna do ostrého provozu celoevropská a celosvětová databáze Platforma 2020 Praha. Jejím cílem je umožnit všem, kdo praktikují tradiční i alternativní medicínu, možnost setkávání, sdílení informací a podobně. Platforma zahrnuje všechny obory TCIM/CAM, aby mohl odborník i laik získat a využívat informace v oblasti nemedicínských terapií a holistické léčby. Jde o to poskytnout všem výhodnou a svobodnou spolupráci, vzájemnou přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury ku prospěchu potřebných a nemocných lidí.

Kineziologie – nekonečné možnosti

Cílem kineziologie je zlepšovat kvalitu života člověka. Přispívá k vnitřní transformaci - dokáže pomocí různých technik a korekcí odstranit traumata z dětství - dospívání i dospělosti - které se projevují jako psychická nebo fyzická zátěž.


Carol Ann (McCracken) Hontz

Carol Ann (McCracken) Hontz

Autorka a učitelka veřejně přednášející o specializované kineziologii, USA

Z temnoty do světla

Vycházíme z velmi náročného období na naší planetě do zvláštního období probuzení. To, co se odehrává, je úžasná proměna lidstva. Máme životaschopná řešení těchto obrovských problémů dnešního světa. Tato řešení jsou jednoduchá - účinná - levná - šetrná - neinvazivní a je jich dostatek. Musíme jen provést svůj hluboký výzkum pravdy a pak ji použít. Musíme jít do svého nitra, abychom zjistili svou osobní pravdu (kdo jsme - proč jsme tady?), a pak prozkoumat globální a univerzální pravdy o tom, jak prosperovat jako jednotlivci a prosperovat kolektivně. Pak můžeme žít v míru - lásce - harmonii a hojnosti. Je to naše Bohem dané právo a mělo by být dostupné celému lidstvu. Celý svět tvoří a čeká, až každý z nás sklidí své vrozené právo na dobré zdraví - štěstí a hojnost. Každý z nás musí převzít odpovědnost za změnu svého životního stylu a přispět k blahobytu lidstva v čemkoli, co je jeho vášní. Přístup "Z temnoty do světla" vám nabídne některé možnosti, jak odstranit stres a rychle přejít k dosažení svého plnějšího potenciálu. "Musíte být změnou, kterou chcete ve světě vidět." - Mahátma Gándhí.

Poznejte svou pravdu

Nedávné globální události vedly k velkému nárůstu strachu a úzkosti mnoha lidí. Tato situace přiměla mnohé z nás k hlubokému pohledu do vlastního života. Díváme se do oblasti svého nekonečného potenciálu, nebo nás blokují naše vlastní chybné představy a lži, kterým jsme uvěřili a které nás omezují v kontaktu s naším nekonečným potenciálem? Prostřednictvím specializované kineziologie můžeme pomocí svalových testů zkoumat, kdy jsme se ve svém životě rozhodli vzdát se své moci a podřídit se autoritě, která nás chce ovládat.   Jako tvořivé, svobodné lidské bytosti se rodíme s těmito přirozenými právy: máme nezadatelná práva na život, svobodu a hledání štěstí. Jako tvořivé bytosti světla jsme zde na Zemi, abychom pomáhali a podporovali vývoj lidstva v tomto výjimečném období příležitostí. Musíme zodpovědně hledat a poznávat pravdu a pravda nás učiní celistvými - pravda o našem bytí, pravda o tom, že jsme tvůrčí bytostí.

 
Záznam kongresu podle jednotlivých účastníků