AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Nandu Goswami, MD, PhD, MME

Nandu Goswami, MD, PhD, MME - Rakousko

Vedoucí Oddělení fyziologie na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci

Výzvy, vnímání a cesta vpřed v integrativním lékařském výzkumu a vzdělávání

Dobré odpoledne, dámy a pánové, je pro mě velmi potěšitelné, že mám možnost se s vámi podělit o některé aspekty.

Jak všichni víte, nejsem vědec, který se zabývá integrativní medicínou, nejsem ani praktik, ale to, co jsem si pro sebe našel v této oblasti - a to už před sedmi lety - to je vlastně ve Vídni, kdy mě požádal jeden člověk, abych se začal zabývat a něco řekl o tradiční čínské medicíně. A tam se skutečně začal rozbíhat nějaký výzkum a já jsem se k tomu připojil. A jak vidíte, že já nejsem zrovna tedy lékař praktikující TCIM, pracuji na oddělení fyziologie a jsem vedoucím výzkumné jednotky na univerzitě v Gratzu.

Důležité také je, že pracuji v rámci Evropské iniciativy pro zdravé stárnutí. Jednu dobu, když jsem začal na tomto pracovat, když jsem se dostal na univerzitu, tak se nás tam často ptali: "O čem to vlastně vůbec povídáte?" Povídáte vůbec o medicíně?" A já jsem říkal: "Ano, o preventivní medicíně." A vlastně takhle začaly naše studie.

To bylo velmi zajímavé, protože začali jsme vlastně mluvit poprvé o komplementární a integrativní medicíně a vyvolávalo to vždycky spoustu, spoustu otázek: "Nějaké voodoo nebo bůhví, co to je?" a prostě je to cosi, co lidé neznali a báli se toho. Například my v Indii víme, že tohle jsou praktiky, které existují po dlouhá staletí v Číně, ale v západní medicíně se samozřejmě vyžaduje medicína, která je opřená o důkazy, jsou určité produkty, které byly vyvinuty, které se používají, známe jejich dynamiku a tak dále. Výsledkem toho je to dobře známo a je tudíž obrovský odpor - a to jsme všechno vnímali už v minulosti - je tu prostě opravdu obrovský předsudek proti tomu, co děláme my. Říká se tomu "hokus pokus" a v podstatě jsou dokonce lidé, kteří ani o TCIM nikdy neslyšeli - když někdy začnete mluvit s lékaři z praxe, když mluvíte o regenerativní medicíně, o celé řadě dalších aspektů - prostě neberou to.

My samozřejmě víme, že medicína, která je opřená o důkazy, musí existovat, ale přesto je velice překvapivé a je to velmi smutné, že zkrátka alternativní medicína se jaksi takhle vymyká obecně. Já si myslím, že mnoha lidem by bylo úplně jedno, jak je budete léčit, jestli to bude ájurvéda, jestli je to jóga, jestli je to jakákoliv jiná odnož medicíny, hlavně když jim to pomůže. A pak je také preventivní medicína. Veškerá data, o kterých říkáme, že jsou tedy ta vědecká data - samozřejmě i tam můžou mít různé problémy s těmito daty a ne vždycky jsou to aspekty, které byly dobře osvětleny. Vy určitě, kteří pracujete ve vědě, víte, o čem hovořím. Čili je tady veliký problém a musíme si být vědomi, že když předkládáme důkazy, potom i důkazy mohu mít určité elementy, které prostě nejsou zcela prokazatelné.

V první konferenci, kterou jsme měli na toto téma, prostě nás napadlo, abychom se věnovali výzkumu. Já přemýšlím jako praktik. Jeden aspekt medicíny, který vůbec není zdůrazňován v západní klinické lékařské praxi ani ve výuce - a já pracuji tedy na lékařské fakultě - to je právě prevence. A na to bychom se měli zaměřit. Druhý element, kde si myslím, že je to velmi důležité, to je výzkum. Já věřím, že opravdu potřebujeme o tomto hovořit se západními praktiky medicíny. Já si myslím, že je mezi nimi mnoho těch, kteří de facto integrativní přístupy využívají a myslím si, že skutečně je důležité jít kupředu. My můžeme samozřejmě dělat spoustu věcí, ale nejde o to, abychom prodávali nějaké kouzelné prášky, ale abychom využívali medicíny, která se bude opírat o důkazy a zároveň se tedy podrobovali tomu peer review - to znamená tedy srovnávání na mezinárodní úrovni, mezi vědci. Jde o to, aby postupy - základní postupy v tradiční medicíně byly využívány nikoliv pouze v Číně nebo v Indii, ale také v západním světě.

Ještě jeden problém - v roce 2008 jsem se setkal s jednou kolegyní, která mně tvrdila, že prostě ta medicína se musí využívat jako celek, aby zněla jako orchestr. Opakuji, nejsem vědec a ne vždycky hovořím jako vědec, protože samozřejmě musíme zkoušet, ale vím, že prostě je zapotřebí všechno vyzkoušet: vyzkoušet to in vitro - vidět, jaké jsou skutečně důsledky nebo výsledky, účinek jednotlivých léků a jaký komponent funguje a působí na úrovni genů - dělat také experimenty in vivo, dělat studie na pokusných osobách. Pokud se chcete seznámit s nějakou složkou, musíte přesně vědět, co je a jaké má účinky. Já věřím, že jakmile se nám podaří nějaký komponent náležitě vyčistit, purifikovat a máme možnost ho v laboratoři prozkoumat - musíme zmapovat celý ten proces působení, znát každý jeho aspekt - a totéž platí pro jednotlivé účinky, jednotlivé efekty té které léčebné složky. Samozřejmě, že v Indii se na tom pracuje, ale pokud chceme, aby to dělal také západní, respektive, aby to mohlo platit v západním světě, je nutné uplatňovat právě ty západní testovací postupy. Já samozřejmě netvrdím, že bychom už neměli dělat žádný výzkum, a na druhé straně víme, že vlastně to byli Číňané, kteří nás do značné míry naučili tradiční medicíně a hovoříme o tradiční čínské medicíně a víme, že existují skvělé léky, které mohou redukovat lipidy. Také máme pokusy na myších nebo krysách, které v podstatě - u kterých se jedná, jedná se tam o odbourávání tukové tkáně, o práci na genové úrovni, pro kterou zase je možné tedy využít nějaké tradiční komponenty, ale je důležité získat skutečně průkazné důkazy západními postupy, které potom jsou tedy testovány na myších. Jakmile máme toto, můžeme prozkoumat všechno.

Je to důležité, protože věřím, že to, co jste četli o TCIM je prostě úžasná věc. Vezměte si stárnutí populace. Na celém světě lidé stárnou - pokud se podíváte na úroveň toho, tedy na rychlost stárnutí populace, je to obrovský posun a všichni víme - samozřejmě mnozí z nás jsou odborníci v této oblasti - že právě TCIM má celé velké oblasti, které se zabývají geriatrií. A všichni máme příbuzné, kteří stárnou a kteří mají prostě problémy, kteří třeba se nejsou schopni hýbat a tak dále. Známe tento obrázek lidí, kteří leží v nemocnicích celé týdny, anebo už se prostě nikdy nepostaví - prostě, co s nimi dál, jak jim pomoci, aby se znovu zotavili? Důvod, proč se dostáváme do nemocnic -tedy často se stává, že se dostaneme do nemocnice, ale když z ní odejdeme, jsme v horším stavu, než když jsme do ní přišli, protože jsme přišli o svalovou hmotu. Jsou to lidé, kteří třeba neudrží rovnováhu nebo prostě upadnou nebo se bojí, že upadnou, tak se radši nehýbou. Takže tady je nutné nějakým způsobem zasáhnout. My tohle už v Gratzu testujeme. Například tohle je člověk, který utrpěl mrtvici a samozřejmě má problémy motorického rázu. Zase je možné tedy zkusit TCIM. V západních lékařských časopisech byla celá řada - kolem 30 publikací - na toto téma. Můžeme samozřejmě monitorovat například průtok krve mozkem, to je samozřejmě velice důležité a mohu vám to předvést, mohu vám to ukázat. Můžeme podávat medikaci, máme produkty, děláme to přece rutinně v laboratořích, takže je možné to vyzkoušet i v naší medicíně. Tohle je například srdeční tep měřený ambulantně. Můžeme měřit například vztah s dýcháním - tady vlastně vidíte, že ten člověk - jak se mění všechny tyto grafy i v závislosti na jeho psychickém stavu. Je možné tohle všechno pozorovat, je možné samozřejmě pomocí holteru měřit, jak ti lidé třeba - jaký logaritmus funguje v noci, v absolutním klidu, stav endothelia - to je další velká oblast práce - zjistit, jak vypadá endothelium, jak vypadají vaše cévy zevnitř. Existuje zase lék, který může velice napomoci při zprůchodňování cév. Vidíte, že to měření je velmi jednoduché, nejsou to žádné jehly, prostě máte jenom dva prsty, vidíte, že díky měření, které se odebírá z prstu, vidíme, jak se mění průtok krve, vidíte, že u někoho je velmi dobrá odezva, u druhého zase nikoliv. Samozřejmě uvidíte změny, pokud budete aplikovat nějaké léky. Tohle je zase měření pomocí ultrazvuku - měříme, do jaké míry dochází ke změně.

Čili jsou to dobře zavedené metody, které prostě jsou používány všeobecně. Proč je nepoužíváme? Proč je nepoužíváme při medikaci tradičními léky? Zase opakuji, je to velmi jednoduché, žádné jehly nepotřebujeme, je to velmi jednoduché. Tady vidíte zase měření na stehenní kosti, která může prokázat, jestli nemáte zkornatělé cévy. My také se díváme lidem dovnitř oka, protože jak se říká "oko je oknem do mozku" a můžeme odhadnout na základě toho, jak vypadají malé arterie a arterie na sítnici, jak vypadají velké arterie. Tohle je dokonce možné dělat u dětí, ale zase žádné jehly, žádná medikace, prostě jsou to postupy, které už praktikujeme a máme veškerý software, který provádí analýzy a víme, že existují léky, které mohou zlepšit prokrvení mozku a máme prostě celou řadu parametrů. A - já vás nechci příliš nudit - ale stále opakuji, že prostě jsou jednoduché věci, které můžeme uplatnit. Mluvili jsme třeba o průtoku krve a vůbec celkově o krvi, ale také o slinách, čili je možné vlastně na základě vzorku slin zjistit jaký je genom a také je možné například zjistit, jak se různé parametry mění před a po aplikaci různých tradičních léčiv. To je opravdu fascinující. Pokud máte například 4 cm vlasů, můžete zjistit, jak za poslední čtyři měsíce - do jaké míry byl člověk vystaven stresu. Takže zase - my jsme vlastně sbírali lidské vlasy a zjišťovali jsme, do jaké míry byly ti lidé vystaveni a v jakých frekvencích stresu za uplynulé období a mohli jsme z toho usoudit i v jakém stavu tedy jsou po zdravotní stránce.

Je možné tohle všechno měřit i při aplikaci léků TCIM, je možné dokonce na tomto základě provádět kvantifikaci. Tady je zase pravá genomika. Já nepotřebuji se tímhle zabývat, je ale celá řada detailů, podrobností, které můžeme zjistit těmito jednotlivými a jednoduchými kroky a vlastně zjistit celý genom člověka. Čili my bychom skutečně -já si myslím, že problém s medicínou TCIM a ájurvédou a jakoukoliv další medicínou, kterou "zápaďáci" často odsoudí jako šarlatánství, voodoo nebo černou magii - já si vzpomínám že kdysi mě kdosi obvinil, že praktikují voodoo - proč nedokážeme akceptovat to, že je možné TCIM, ájurvédu a mnoho dalších léčebných postupů v podstatě podrobit stejným testovacím postupům, jak se to dělá u běžných léků? Je možné prostě etablovat západní kritéria, která budou sloužit k testování.

A jsou různé zásahy, o kterých jsem například hovořil. Víme, že všichni lidé mají problémy - problémy třeba s trávením, problémy s plynatostí a tak dále. Tohle vše lze v TCIM krásně pokrýt. Proto jsme organizovali dvakrát nebo třikrát zajímavá setkání v Gratzu - prostě zamysleme se nad tím, jak je možné využít těchto tradičních postupů v moderní medicíně, abychom pomohli lidem. Jsou například věci jako je jogínská meditace, dále potom máme také obor, kterému říkáme každodenní medicína a TCIM. Jsme praktici, kteří můžeme o tomhle povídat veškerým studentům a měli by se o tom dozvědět všichni studenti, kteří aspirují na to stát se lékaři. Jsou kurzy, které jsou dobrovolné, ale myslím si, že by bylo dobré, aby je sledovali všichni - je úžasné, když vidíte rektora a další, kteří najednou zjišťují, jak úžasné to je a že vlastně mohou učit lidi nebo vyučovat právě ty preventivní aspekty medicíny, která vychází z tradičních postupů.

Takže prosím, na všechny bych apeloval, abyste se snažili tohle sdělit širší komunitě, pokud se všichni neshodneme na tom, že se musíme snažit dívat i za určitý horizont západní medicíny a že musíme samozřejmě opřít i tradiční medicínu o důkazy tak, jak to vyžaduje západní medicína. Děkuji vám za pozornost.


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Nandu Goswami, MD, PhD, MME

Dr. Nandu Goswami ve své laboratoři
Dr. Nandu Goswami ve své laboratoři

Docent Goswami je lékař s doktorátem v oboru kardiovaskulární a integrativní fyziologie. Zajímá se o kardiovaskulární regulaci při poruchách, jako je centrální hypovolemie, během ortostázy, během diagnostiky pomocí naklápěcího stolu (Tilt Table Test, TTT), během aplikace podtlaku na dolní část těla (Lower Body Negative Pressure, LBNP) a také během mdloby. K dosažení stavu mdloby za účelem studia hemodynamiky a mozkové autoregulace používá naklápěcí stůl (Head-Up Tilt Table, HUT) kombinovaný se zařízením na vytváření podtlaku v dolní části těla (Lower Body Negative Pressure, LBNP).

Doktor Goswami včleňuje integrační a komplementární medicínu do mainstreamu lékařského vzdělávání. Mezi jeho zájmy patří výuka vysokoškolských a postgraduálních studentů významu celostní medicíny a jejího přístupu. Koordinuje semináře „Integrativní a komplementární medicína: Medicína založená na důkazech“ organizované každé dva týdny s dalšími odborníky na integrativní medicínu na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci. Studenti medicíny tak mohou porozumět perspektivám integrativní a komplementární medicíny v medicíně moderní. Jeho výzkum zahrnuje i rozdíly ve stárnutí s ohledem na pohlaví. Porovnává údaje zdravých jedinců s údaji pacientů s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou nebo pacientů s mozkovou mrtvicí.

Působí jako vedoucí Oddělení fyziologie a vedoucí výzkumné jednotky „Gravitační fyziologie, stárnutí a medicína“ na Lékařské univerzitě ve Štýrském Hradci v Rakousku a ze 40 % zastává pozici výzkumného pracovníka v instituci Alma Mater Europea v Mariboru ve Slovinsku. V jeho laboratoři jsou rozsáhle studovány kardio – posturální interakce, které přispívají k pádům a ortostatické intoleranci během posturálních změn (včetně průběžného hodnocení hemodynamických parametrů, aktivity kosterního svalstva v lýtku, průtoku krve v dolních končetinách a toho, jak všechny tyto aspekty souvisí s průtokem krve mozkem). Protože ortostatická intolerance je jak problémem klinickým, tak i významným problémem při kosmických letech, kombinuje doktor Goswami klinický výzkum týkající se mdloby, autonomních funkcí a pádů s výzkumem kosmických letů a zjišťuje, jak cvičení nebo fyzická aktivita mohou zlepšit ortostatickou intoleranci, běžný problém kosmických letů a stárnutí.

Doktor Goswami je jedním z koordinátorů zapojených do akčních skupin zaměřených na prevenci pádů starších osob (Evropské inovační partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí, EIP-AHA, akční skupina 2). Tato akční skupina se zabývá prevencí pádů jak prostřednictvím porozumění mechanismům, které k pádům starších osob přispívají, prostřednictvím vývoje pádových protiopatření a matematického modelování, tak i vývojem biomarkerů, které lze použít při hodnocení vaskulárního zdraví.

Doktor Goswami publikoval více než 112 článků v recenzovaných impaktovaných časopisech.