AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Hosté

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD, Švýcarsko

Dr. Geetha Gopalakrishna, BAMS, MD - Švýcarsko

Technický úředník, Odbor pro tradiční, komplementární a integrativní medicínu (TCIM), WHO, Ženeva

ZHODNOCENÍ TCIM VE SVĚTĚ

Děkuji vám za pozvání k tomuto kongresu, který je velice důležitý i vzhledem k tomuto času.

Chtěl bych poděkovat doktoru Tomáši Pfeifferovi za to, že se se mnou za uplynulé tři roky několikrát sešel na nejrůznějších částech Evropy, posledně to bylo v Ženevě, a hovořili jsme například o programu, který byl připravován.

A chtěl bych mu velice poděkovat za to, že mi řekl o Platformě, která se dnes bude spouštět a tedy se vlastně vztahuje nebo bude tedy akreditována jako Platforma 2020 Praha.

Chtěl bych také přivítat všechny svoje kolegy, přátele, se kterými jsem se stýkal osobně, dlouhou dobu, je to pan Thangavelu a další, vidím tady také ostatní - doktorku Wachsmuth - a cítím se velice neformálně, protože vás všechny znám a jsme v podstatě lidé dobré mysli, kteří by chtěli, aby po celém světě došlo k určité změně.

Obracíme se na vlády, na zodpovědné osoby, aby se dívaly na všechny ty zdroje, které jsou v tradiční medicíně a které mohou být využity ve prospěch celého světa. Tak v podstatě za posledního půl druhého roku samozřejmě byl trochu problém s covidem, ale proběhla řada aktivit, kdy byly některé velmi užitečné. A tohle všechno vlastně ukazuje určitou novou perspektivu a nové příležitosti, a proto si myslím, že je právě o to důležitější, abychom měli takovouto diskuzi.

Chtěl bych poděkovat také představiteli Magistrátu hlavního města Prahy za to, že přijali tu konferenci a já si myslím, že i díky podpoře vás všech, kteří jste zajišťovali organizaci, bude možné spustit do budoucna celou řadu aktivit.

Teď bych vás chtěl trochu seznámit s mou vlastní organizací. V současné době v podstatě máme desetiletou strategii, strategii v tradiční medicíně - jsou tam hlavní tři cíle, o kterých budu hovořit. Jsou velice důležité a důležité je, že se to právě bude odehrávat na této Platformě. Jedním z těchto cílů je v podstatě vytvořit určité národní politiky a stanovit strategické cíle, které by využívaly TCIM a CAM, a je důležité pro tyto účely také udělat nějaká opatření administrativního rázu. Takže hovoříme o celé řadě věcí, které jsou zahrnuty také v Platformě 2020 Praha, a proto tato schůze je právě tak významná. Velice dobře se to řadí ke strategickým cílům organizace WHO a myslím si, že bylo strategické vytvořit tuto Platformu, protože to pokrývá v podstatě úplně všechno, co se vejde pod střechu tradiční medicíny a jejího rozvoje a ladí to vlastně s těmi cíli. Samozřejmě existuje také virtuální knihovna, ve které, když máte zájem, jsou různé vertikály, které zahrnují výchovu, vzdělávání, legislativu, výzkum, média, která se věnují tradiční medicíně - a celou řadu dalších takovýchto organizací. Myslím si, že to je skutečně velmi dobře založená Platforma a určitě bude naší komunitě velice svědčit a opakuji - ještě zrovna teď je záhodno poděkovat za zorganizování této Platformy právě v tento konkrétní okamžik.

Myslím si, že nyní budeme velmi spoléhat na podporu tradiční medicíny, protože je důležité tedy, aby se prosadila i do myslí všech, kteří rozhodují o politice. Vytvoření dobré základny pro tradiční medicíny tak, aby byly přijímány stejně jako některé farmaceutické produkty herbální medicíny, to je velmi důležité. Ono se to už dnes začíná diskutovat na úrovni mnoha vlád. Je důležité ovšem, aby vznikly i patřičné regulační nástroje - a tohle právě je také tedy v péči Světové zdravotnické organizace. Samozřejmě, že je důležité, aby vznikly regulativní nástroje pro zemědělství, pro skladování produktů, které jsou dále zpracovávány v tradiční medicíně, a bude zkrátka zapotřebí také bojovat proti různým znečišťujícím látkám, které mohou v těchto produktech existovat. A bylo publikováno několik velice užitečných dokumentů, myslím si, že i s podporou Světové zdravotnické organizace bylo spuštěno několik výzkumných projektů a WHO také nabádá vlády, aby se podílely na regulační činnosti, která stanoví určitá vodítka pro uplatnění tradiční medicíny. Také je důležité mít nějaké benchmarky, zkrátka nějakou možnost srovnávání jednotlivých výzkumných projektů - máme čínskou medicínu, máme celou řadu dalších - medicínu, pro kterou je právě zapotřebí mít nějaká kritéria, něco, co by umožnilo srovnávat jejich cíle, čili je zapotřebí prosazovat formální kritéria pro uplatňování tradiční medicíny. Můžeme začít třeba s akupunkturou, tradiční čínskou medicínou a celou řadou dalších. Takovéto dokumenty se tedy připravují a měly by být dostupné během několika měsíců.

Myslím si, že další důležitá věc z posledních měsíců, která se rovněž taky uplatní v rámci současné Platformy, o které taky mluvil Tomáš Pfeiffer, je oblast komunikace - jak tradiční medicína, tradiční, integrativní medicína dokáže komunikovat, cokoliv chce o sobě říci světové komunitě. Tradiční medicína mnohdy nebývá... prostě moderní medicínská komunita jí nerozumí, čili je zapotřebí vytvořit i určitou terminologii, která bude publikována - na tom už se pracuje - a měl by být určitý rejstřík literatury a úložiště veškerých poznatků pro tradiční medicínu. Měly by tam být obsaženy charakteristiky jednotlivých odvětví medicíny a bude tam samozřejmě terminologie - základní termíny pro ájurvédu, pro tradiční čínskou medicínu a tak dále. Simultánně k tomu je důležité vědět, že pokud chcete vědět, jakým způsobem se tradiční medicína využívá ve společnosti, potřebujeme umět jednak kvantifikovat její výsledky, ale také být informování o tom, co se děje, vědět, co je užitečné, co užitečné není, kolik lidí tradiční medicínu aplikuje, kolik je jí léčeno - a to vše přispěje k porozumění i toho, jakým způsobem například tradiční medicína diagnostikuje různé choroby. To samozřejmě bude velice obtížný úkol, abychom vytvořili terminologii, abychom měli nějaký rychle uplatnitelný modul. Tradiční čínská medicína, která vznikla ve starobylé Číně, která se uplatňuje nejenom tedy na pevninské Číně, taky ale na Tchai-wanu, Koreji a v celé řadě dalších zemí tohoto regionu, je obecně akceptována. A zase - bude v roce 2022 publikována studie, potažmo spíše tedy určitá kniha, která tedy popíše praxi této medicíny. Zase - bude to o terminologii - terminologii nejen této medicíny ale i dalších jejích odnožích. Takže na úrovni ICD máme tři tradiční odnože medicíny nebo tři tradiční linie medicíny.

Další velká oblast, na které pracujeme, bude digitální platforma, kterou budeme využívat v tradiční medicíně a která bude komunikovat přímo s veřejností a bude mít některé aplikace - 22. června letošního roku právě taková byla spuštěna. Měli jsme připojeno přes sto tisíc lidí. Předpokládáme, že samozřejmě tohle bude se velmi rozšiřovat a tato platforma bude převedena i do řady světových jazyků. Takže to je zase jedna oblast, na které pracujeme.

Také pracujeme na jedné klíčové oblasti, na které vám určitě všem velmi záleží - integrativní medicína. WHO momentálně pracuje na dokumentu, který by měl nabízet jakousi celistvou definici alternativní a integrativní medicíny, čili jsou to aktivity, které by měly přispět k propagaci tradiční medicíny, a jsem velmi šťasten, že mám možnost o tomhle hovořit a tímto způsobem představit činnost Světové zdravotnické organizace. Víme, že samozřejmě se jedná také o nemedicínské intervence a nejrůznější postupy, které mohou zlepšit to, jak se lidé cítí. Je důležité využít veškerých způsobů komunikace, ale o tom se ještě dozvíme v dalších přednáškách.

Ještě jednou chci vyjádřit vděk Tomášovi za to, že mě pozval, pro mě to je skvělá příležitost pohovořit k vám a jsem rád i proto, že vlastně se znovu tady setkávám se svými přáteli, že vás všechny vidím. Děkuji.


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.