AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Dr. Peter Kath, Prezident EUAA, Německo

Dr. Peter Kath - Německo

Prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu

Hudba jako součást zdravotnického systému založeného na důkazech

Děkuji za ten úvod Isabelly Wachsmuthové, že z umění vlastně vychází všechno - a hudba je také součástí umění. Je to takový - já budu chtít hovořit hlavně o tom praktickém přístupu. Čili umění - to je prostě hudba.

(mantry)

Jaké jsou prvotní otázky? Může hudba ovlivnit naši pohodu? Může hudba obecně být použita pro obecný léčebný účel? Může se potom zaměřit nebo může být tedy využita pro specifické zdravotní problémy? Hudba v našem životě - jak vlastně hudba vstupuje do našeho života?

Já si myslím, že to máme každý trochu jiné. Každý má svůj vlastní příběh, jak to s ním bylo a s hudbou. Já vám řeknu, jak to bylo u mě. Já jsem měl otce, který mě každý večer něco zazpíval a zpíval mně každý večer něco jiného. A já to se svými syny dělám také - večer, když je ukládám do postele. A vlastně to bylo strašně snadné, prostě přišlo to samo o sobě, že jsem jim zpíval. Zpíval jsem jim tradiční lidové písničky. Takže takhle to bylo se mnou. A já si myslím, že každý z nás máme svou historii zasvěcení hudbě a toho, co hudba v našem životě znamená.

Já teď nemluvím jenom o hudbě, mluvím o zdraví. Dnes jsou tu dva lidé z WHO. A víte, tohle je vlastně definice Světové zdravotnické organizace WHO a když si to přečtete, je to vlastně: zdraví není pouze absencí nemoci, zdraví, to je úplné fyzické, mentální a sociální blaho. Čili nejde o to, že prostě někdo si zlomí nohu a potom se mu tedy ta noha zahojí a sroste.

Takže pojďme k těm důkazům. Je mi ctí, že jsem následovníkem doktora Shri Balaji, bohužel v srpnu zemřel, ale pracoval dlouho, už od roku 1972 vlastně, to znamená po dobu 50 let prováděl různé experimenty, zkoušel co se dá s lidmi dělat, co je možné dělat.

(překladatelka: Omlouvám se za technickou poruchu, neslyším.)

...Vidíte, tady mám tedy slovo, na kterém se podílejí rty, na čem se podílí zuby a na čem jazyk. A teď tady podívejme se na další možnost. Samozřejmě, že ne všechny tyto zpěvy se hodí pro jakoukoliv chvíli, tady prostě musíme správně zvolit to, co se hodí pro určitou chvíli. Dnes je pátek a tohle je právě tedy verš, který se hodí na dnešek a který se obrací k Venuši.

(mantra)

To byl tedy zpěv, který je právě pro dnešek a oslovuje to energie, které jsou nejvhodnější pro dnešní den. Samozřejmě, že nemusíme rozumět každému slovu, ale důležité je cítit. Je to osobní poselství pro každého a každý vlastně by měl být schopen mu porozumět.

Takže umění, které je nutné rozvíjet, kde se využívají rovněž různé znaky. Jak dokážeme udělat nějakou skladbu? To znamená, že vybereme Ragy, které se budou hodit k mantře. Těch Ragů je mnoho a vyjadřují různé nálady a ovlivňují emoce, melodie, kterou máme, vlastně ovlivňuje emoce - a na druhé straně potom máme Talu, což je rytmus. To je prostě rytmus a to se vztahuje spíše k materiálním aspektům hudby. Vidíme, že dnes se hodně klade důraz na rytmus, víme, že pop-music současný v současné době hodně spoléhá na rytmus a je to možná právě proto, že tedy se tolik důležitosti přikládá materiálnu.

Byl proveden vědecký výzkum a bylo dokázáno, že použití speciální hudby může mít vliv na krevní tlak a může být využito i pro rehabilitaci lidí, kteří byli zraněni. Hudba, o které hovořím, ovšem může jít mnohem dál - jde o to, abychom komunikovali sami se sebou, abychom komunikovali každý se svým nitrem a vlastně dokázali vzbudit energii, kterou v sobě máme.

Jaký z toho vyplývá závěr? Samozřejmě, že je celá řada otázek, ale můžeme obecně říci, že hudbu lze použít obecně a můžeme ji použít také pro konkrétní specifické účely a dokáže posloužit úplnému fyzickému, duševnímu i sociálnímu zdraví - čili to vlastně splňuje definici Světové zdravotnické organizace. Doktor, o kterém hovořím, má tisíce pacientů a není nejmenších pochyb, že skutečně většině z nich přinesl uzdravení.

Takže s hudbou jsme začali a já bych s hudbou chtěl také skončit, protože tohle je zase mantra, vlastně je to něco, co by mělo být před usnutím, každý večer a je to velmi nezbytné.

(mantra)

Děkuji.


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Dr. Peter Kath

Duší muzikant, profesí právník, přes 20 let angažovaný jako žák Dr. Shri Balaji També v meditaci, józe a ájurvédě.

Je členem a konzultantem výkonného výboru registrované asociace Santulan-Veda.

Poznatky z jeho práce se odráží například v jeho přednáškách o „Řízení projektů za hranice možností“ a „Řešení konfliktů“.

Žije ve Frankfurtu nad Mohanem a těší se velké radosti se svou ženou a třemi syny.

 

Příspěvek Dr. Petera Katha na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Dr. Petera Katha:

Jaký je účel této Evropské asociace ajurvédy? Je to samozřejmě podporovat, rozšiřovat, vzdělávat a informovat o ajurvédě. Jsem velice vděčný za to, že mám možnost se s vámi podělit o některé myšlenky. Já mám opravdu spoustu věcí na srdci, o kterých si myslím, že by mohly mít určitý efekt. Mám tři stručné body, chci hovořit o slovech, o zákonech a o mostech. Začněme se slovy.

Slova

Právníci pracují s jazykem, a já jsem právník, a slova, to jsou vlastně naše hlavní nástroje.

Takže já přemýšlím o té tradiční integrativní medicíně.

Co je vlastně tradice? Tradice je cosi, co přežívá tím, že opakujeme předešlé zkušenosti a opakujeme to stále a stále, a z tohoto hlediska ajurvéda je skutečně velmi dlouhým příběhem.

Pokud hovoříme o integrativní medicíně, integrace znamená, že něco dáváme dohromady. Ajurvéda dělá přesně toto, integruje veškeré elementy. Je třeba si uvědomit, že neléčíme chorobu, ale pacienta. Snažíme se znovu vytvořit rovnováhu a přitom v sanskrtu se říká Santulan, tedy to je ta rovnováha, a tu se snažíme znovu nastolit.

Medicína lege artis vycházející z důkazů, to je něco, na co jsem vlastně narazil, když jsem studoval ve Švédsku. Co to znamená? Medicína lege artis je založena na faktech, je to cosi.

Já to postavím jako otázku, je to něco jiného než TCIM? Co jsou to fakta?

Fakta jsou vnímatelné fenomény, které pozorujeme prostřednictvím našich smyslů a mohou být tedy posílena technickými způsoby, ale pořád jsme to my, kdo věci pozoruje a konstatuje. Pozorujeme je, co jsou a k čemu se ta fakta vztahují. Vztahují se k aplikaci, výsledkům, srovnáváme stav před a po léčbě.

Pozorováním bezpočtu případů a na základě své vlastní zkušenosti mohu říci: ano, ajurvéda má výsledky, ano, herbální medicína má výsledky, ano, jóga má výsledky a není nejmenších pochyb, ajurvéda rovněž vychází z faktu, a z tohoto hlediska určitě potvrdíte, že veškerá odvětví, o kterých dnes hovoříme, vlastně představuji jedno a totéž.

Zákon

Zákon - můj druhý bod. Říká se, že na důkaz své kvality, své schopnosti, musíte mít napsanou nějakou tezi, nějakou práci, vědeckou práci a na základě toho potom jste tedy osvědčený, etablujete se jakožto doktor. Takovýchto doktorských prací máme celou řadu v Evropě. Já jsem také jednu takovou prezentoval. A to znamená, že jsou tady určité zákony a určitá pravidla. Já jsem samozřejmě právník, čili pravidla respektuji, právo respektuji. Zaplať pámbu za to, že je máme. Ale mají určité hranice. A kromě toho je nutné určitým způsobem je přizpůsobovat a samozřejmě nesmíme se přitom řídit pouze takovými zájmy, které jsou zacíleny na zisk.

Vytvořit databázi je zásadně důležité, protože je třeba vědět, co se děje, potřebujeme znát řadu informací, potřebujeme dát dohromady zákony, které se k tomuto vážou.

Mosty

Můj poslední bod, to jsou mosty. Co nás spojuje? Jedna otázka, která zazněla před touto schůzkou, před tímto naším shromážděním. Řekl bych, že jsme skutečně všichni spojeni. Věda už si dávno uvědomila, že je tady takový ten motýlí efekt pohybu, tedy motýlího křídla. O jednotě je hudba, o jednotě je jóga, ajurvéda je také o jednotě, čili my už de facto sjednoceni jsme, není potřeba vlastně stavět nové mosty, my už tady jsme, ale my musíme poukázat na ty mosty a musíme je opravdu odhalit a myslím si, že iniciativa platformy je jistě dobrým způsobem, jak to začít ukazovat.

Děkuji.