AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu >> Nora Laubstein

Nora Laubstein, prezidentka ANME, Německo

Nosódy - žádané pacienty, potřebné pro praktiky

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
 

Dobré odpoledne, jsem velmi ráda, že vás opět vidím a začínáme na této akci vytvářet určitou kampaň za nosódy, protože se jedná o velmi důležitý prostředek homeopatiků. Ráda bych zde také přinesla určité podněty k tomuto tématu. Jedná se o lék a také politiku regulace léků a jde zde o budoucnost homeopatik a homeopatie všeobecně a rádi bychom zahrnuli pacienty, zapojili pacienty do této kampaně. Proč jsou nosódy tak důležitou součástí přírodní medicíny? Jsou neinfekční homeopatická léčiva vyrobená z patogenů či chorobných produktů. Kořenové slovo "noso" pochází z řečtiny a nejlépe může být definováno jako nemoc. Využití nosód jakožto léčebné metody daleko přesahuje tu konkrétní nemoc, ze které je vyrobena. Nosody jsou velmi často chybějícím článkem při obtížných diagnózách. Jejich použití přináší naději v jinak neléčitelných chorobách. Za situace, kdy používání nosód již není možné, mnoho pacientů bohužel prožívá obtížné období, kdy se jim nedaří snižovat negativní účinky chronických onemocnění. Kompetentním orgánem v rámci AEEU je agentura pro regulaci léčiv a má na svém seznamu povolených léčit pouze jednu nosódu a tou je pyrogenium. Evropské farmaceutické právo se zaměřuje na tzv. harmonizaci trhu, ačkoliv skutečná legislativní kompetence potom leží v rukách národních států. Je třeba říci, že jejich výroba nebyla přímo oficiálně zakázána, nicméně ta regulace je natolik přísná, že ztěžuje podmínky výrobcům a v podstatě se to pro ně stává finančně nedostupným. Zdá se, že zde tedy není jakási dobrá vůle tyto produkty uvést na trh. V říjnu 2020 orgány EF&ECF podepsaly společný dokument o dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti homeopatických lékařských produktů v Evropě a zde zdůraznili, že doporučují použití racionálních homeoptických přípravků, včetně biologických léčiv a nosódů. A když se podíváme konkrétně na odstavec 1.4, zde zdůrazňují, že jsou znepokojeni nosódami a obzvláště zejména nosódami lidského původu a některými homeopatiky živočišného původu. A protože průzkumy ukazují, že tyto nosódy jsou nepostradatelné v jedné třetině veškeré homeopatické léčby, u všech pacientů s chronickými chorobami, z tohoto důvodu, je velmi důležité udržet rozsah nosódů v plné podobě, aby bylo dosaženo účinné léčby. Je to skutečně alarmující v homeopatické léčbě. Skupině, která se touto oblastí zabývá, v lednu tohoto roku proběhly veřejné konzultace tohoto prohlášení a ve své preambuli zdůvodnili svůj komentář. Ráda bych s vámi sdílela komentáře člena ANME organizaci HMPWG: "Obecně oceňujeme, že otevřete konkrétní sekci pro nosódy. Jako homeopatičtí terapeuté jsme v podstatě trochu pobaveni, že na tomto seznamu nacházíme pouze jeden produkt - jedná se o seznam, na kterém je jeden jediný produkt a tím je pyrogenium. Nicméně tento lék je více používán ve veterinární praxi než v lidské medicíně. Jsme si vědomi stávajících problémů v oblasti nosód, například určité předsudky k získávání surovin v souladu s jinými předpisy a v některých případech může zdrojový materiál - může vyžadovat určité jasnější definice, nicméně HMPWG o odůvodnění homeopatického použití by umožnilo větší rozsah referencí. Jak ve svém prohlášení ukazuje Evropský výbor pro homeopatii, existuje řada odborné literatury a rozsáhlé klinické zkušenosti i pro mnoho dalších nosód. Nosódy a jejich metody přípravy mají všeobecnou definici a splňují požadavky homeopatického léčivého přípravku - dle směrnice vydané v roce 2001, číslo 83 e.s. Myslím, že není vědeckým přístupem spojovat otázku oprávněného použití s jinými regulačními problémy. Myslím, že není nutné, aby každý produkt byl popsán monograficky. Naše průzkumy v Německu, na evropské úrovni, ukazují velmi odlišný obraz skutečné potřeby v somatické praxi. Oba průzkumy zdůrazňují potřebu klasických nosódů - sorrinum, medorinum, syfilinum, tuberculinum a carcinosinum. Navzdory tomu, že byl seznam prohlášen za neúplný, za situace, kdy na něm stojí pouze jediná položka, považujeme tuto situaci za poněkud směšnou. HMPWG obdrželo prohlášení a bude prezentovat výsledky a diskutovat ve Slovinsku 10. listopadu na dalších setkáních a jsou to tedy otevřené dveře a ANME podporuje toto prohlášení dvou organizací ECH a ECCH, tedy začali jsme iniciativu, která má určitý jiný úhel pohledu - a to pacientů. Ve spolupráci s dalšími zúčastněnými stranami jsme vyvinuli prohlášení a pracovní skupinu ještě před dalším zasedáním. Nejdůležitější věcí jsou sociální požadavky, které by měly být přezkoumány a přeformulovány, abychom podpořili schopnost nabízet a využívat nosódy, spíše než je eliminovat. Důvody jsou takovéto: nosódy jsou nedocenitelné jako důležitá součást jednorázové homeopatie v případě léčby chronických onemocnění. Nepřenositelné nemoci se také lépe léčí, když jsou nosódy zahrnuty jako terapeutický nástroj. Zvyšující se odolnost vůči antibiotikům a tzv. antimikrobiální rezistence a přítomnost nových choroboplodných zárodků a nemocí navíc znamená, že zde existuje určitá důležitá potřeba boje s nimi a omezení účinku. Nosódy jsou důležitou léčebnou pomůckou. Jedná se i o kulturní dědictví, které je definováno UNESCEM. Používání nosód se stalo jakýmsi cenným pokladem pro léčbu pacientů na celém světě a mělo by být i v budoucnu přístupné a a použitelné. Z důvodu finančních obav již výrobci nemohou splňovat rostoucí požadavky úřadů. Společnosti buď musí omezit výrobu či ukončit distribuce těchto nosód. Čili v rozsahu zbývají tedy jen nosody, jejichž zisky jsou dostatečně vysoké na to, aby vyrovnaly náklady na výrobu a testování, zajištění kvality. Více informací můžete najít na našich webových stránkách ANME. Myslím, že je nezbytné podpořit tuto záležitost a zamyslet se nad tím, co se stane, jestliže prostředky našeho přírodního postupu léčení zmizí. Podobné je to s výživovými doplňky. To se děje za určitou zástěnou a tady nás podstatě obchází energie nějakým jiným směrem a je třeba spojit své úsilí a podpořit tuto iniciativu. Děkuji vám za pozornost.

 
Nora Laubstein, Německo

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
Číst více...

Záznam ústních prezentací Nory Laubstein na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

Výsledky celoevropského průzkumu ANME

Nosódy - žádané pacienty, potřebné pro praktiky


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

Příspěvek Nory Laubstein