AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Historie

Nora Laubstein, prezidentka ANME, Německo

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
 

Příspěvek na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Nory Laubstein:

Především velmi děkuji Tomáši a Markéto za obrovskou práci, kterou jste udělali až doposud a dokonce, i když se zdá, že covid 19 nám přerušil naši práci, užijeme si naše společné setkání příští rok. Děkujeme za Vaši práci.

Platforma 2020 Praha má skvělou šanci vytvořit veřejný prostor pro lidi, kteří hledají více možností v oblasti TCIM. Ještě než začneme, musím velmi, velmi ocenit prezentaci národních vlád. Říkají, že se nedá nic dělat, když máte covid, zdá se, že nic nemůžete dělat, musíte čekat na vakcínu a vakcína je záležitostí WHO a Evropské unie - stále mluvíme o vakcinaci, jedná se o takové dítě, o kterém hovořil Madan. A je třeba si uvědomit, že ačkoliv media blokují přístup ke zdraví a imunitní systém, je třeba, abychom se na něj zaměřili, protože tato Platforma vlastně tvoří toto vědomí o těchto otázkách.

Zaznamenali jsme blokování v mediích a vlády nejsou ochotné udělat změnu ve svých politikách, přestože ignorovaly požadavky WHO a jejich myšlenky, co se děje ve výzkumu, co se děje v programu národních vlád. Je nezbytné zaměřit se na média.

Projekt Práce s médii

Naše organizace dala našim členům a rovněž zainteresovaným skupinám projekt nazvaný: „Práce s médii“. Jedná se o shrnutí zkušeností kanadských, španělských a amerických organizací, které mají stejné problémy s médii. A z tohoto důvodu bych vám ráda dala určité podněty týkající se tohoto projektu.

Jedná se o strategický dokument, který byl vypracován správní radou ANME, která může být použita jako volně přístupný návod pro členy ANME a rovněž další národní skupiny zajímající se o CAM, s cílem spustit profesionální kampaň v mediích dle národních potřeb.

Úspěch se zde zakládá na úspěšných kampaních na národní úrovni a je to velmi důležitá věc, kterou musíme si uvědomit, protože každá země má rozdílnou legislativu a rozdílné okolnosti.

Prvním krokem by mohla být debata u kulatého stolu pořádaná národní zastřešující organizací, která se snaží propojit různé zájmové skupiny komplementární, alternativní, tradiční a naturopatické oblasti, včetně pacientů, terapeutů, výrobců biologických produktů a institucí.

Dalším krokem by pak mohla být realizace společné platformy, například ve Švýcarsku jsme se setkali s úspěšnou iniciativou „Ano komplementární medicíně.“

Proč potřebuje CAM naléhavě strategii komunikace s medii? Za posledních několik let se projevuje absence pozornosti médií k propagaci a použití CAM. Ve skutečnosti velká část pozornosti médií, tedy tisku, televize a internetu vůči CAM, byla méně než pozitivní. Media minimálně upozorňovala na šíři hodnot, které CAM přináší do oblasti léčby a zdravotních systémů.

Převaha skeptiků

Skeptici a kritici CAM dominují veřejným diskuzím. Abychom tuto situaci změnili, je nezbytné vyvinout všeobecnou strategii, která bude pokračovat v minulých přínosných akcích a rovněž bude analyzovat a identifikovat předchozí chybné kroky. Na základě toho je zapotřebí prodiskutovat následující body, a toto by mohlo být platné i pro databázi CAM.

Oblasti, které se v minulosti ukázaly jako společné slabiny, jsou výzkum, důkazy a věda jako za prvé, za druhé pak profesní vzdělávání, za třetí po té rakovina a léčba dalších závažných chorob a za čtvrté nekoordinované časové harmonogramy.

Dalším problémem je, že jednotlivé organizace často hájí pouze své vlastní zájmy, což může vyvolávat agresivní reakce, obzvláště z důvodu různých názorů. Je tedy zapotřebí učit se jeden od druhého.

Velmi napomáhá učit se od zemí, které překonávají obdobné problémy a dosahují kladných výsledků díky úspěšným strategiím. Chápeme, že každá země má své specifické problémy a legislativu, nicméně povědomí o dobrých zkušenostech vede k budoucím úspěchům.

Doporučujeme proto následující kroky: Pro praxi je velmi důležité vypracovat národní dokument. Vyškolení tiskoví mluvčí umí úspěšně navigovat média. Profesionální PR agentury to zvládnou. Pokud je to z finančního hlediska možné najmout specialistu na média, rozdělení nákladů mezi další asociace pak může vykompenzovat celkové náklady.

Je zapotřebí spolupracovat s dalšími partnery ze zdravotních sektorů. Dokumenty pro média by měly být vytvářeny v národním jazyce za použití terminologie rodného jazyka. Měli bychom mít přibližně 10 tiskových mluvčích nebo expertů na různé oblasti vědy či medicíny, přičemž by za každou přispívající organizaci hovořili jeden až dva z nich. Vyjadřovali by se ke kritickým zveřejněným výrokům.

Je zapotřebí identifikovat jednu či dvě specifické problematiky pro danou zemi. Najmout si experta, který by se snažil propojit s klíčovým publikem a povzbudit členy, aby byli v užším kontaktu se svými asociacemi. Hlavně aby podávali hlášení či aktualizovali informace o důležitých záležitostech té dané komunity.

Je třeba vytvořit směrnice pro hlášení vedlejších ???.

Vytvořit videa a zahrnout VIP osobu a vést záznamy o pozitivních i negativních příbězích, o spojencích.

Toto je shrnutí. Rozšířili jsme to do třech oblastí.

Strategie pro sociální média

První je strategie pro sociální média, toto se stává stále důležitějším. Neměli bychom reagovat přímo na autora pomluvy. Navíc někdy žádná odpověď je vhodnější, což ale závisí na povaze toho tématu či záležitosti zareagovat neadresně, s časovým odstupem. Musíme identifikovat klíčové publikum, například pacienty, podle konkrétní profese či vládu. Zveřejňovat informace ohledně profesí CAM, včetně toho, kdo jsou terapeuti a jaké jsou jejich metody, úspěchy, výzkumné studie a tak dále. Pouze kladné příspěvky by se měly objevovat a tyto komentáře by měly být krátké, maximálně dvouvěté a měly by být krátké a věcné. Pokud je zveřejněna nějaká pomluva, tak následné prohlášení v mediích má směřovat k objasnění pravdy. Je třeba se vyvarovat přímé reakce na obvinění a nenechat se zatáhnout do diskuse.

Strategie pro tisk

Další strategie je pro tisk. V tomto případě je zapotřebí použít pingpongový efekt, je třeba připravit dopis či prohlášení adresované vládě, je třeba jej formulovat jako politický dokument, zahrnout do něj informace z výzkumů a přeložit další dodatečné dokumenty, povzbudit další zájmové skupiny v Evropě a získat jejich podpisy. A toto prohlášení bude podpořeno dopisem ANME. Udělali jsme to úspěšně ve Španělsku, v Litvě, v Portugalsku a v Německu.

Je třeba sepsat dopis či dokument adresovaný novinám a nejprve analyzovat novináře a reportéra či publikaci a jeho či její zvyky a jejich dosavadní publikační činnost, zda jsou pro či proti, a zda jsou otevřeni možnostem pro CAM a jejich profesionalitu. Toto je důležité, je třeba vstoupit v přímou komunikaci s šéfredaktory a vydavateli publikací. V tomto případě naše zkušenosti jsou velmi jasné.

V mnoha tištěných novinách máme šéfredaktora, který se zajímá a specializuje na vědu a všeobecného redaktora. To jsou dvě odlišné osoby. A ten vědecky zaměřený redaktor může být šéfredaktorem. Je třeba připravit sérii tištěných výzkumů, týkajících se CAM.

Strategie pro televizi

Je zde strategie pro televizi. Je nejlépe se vyhnout natáčení na našich pracovištích nebo u sebe doma. Pokud je to z jiných důvodů nevyhnutelné, nebo nutné, je zapotřebí získat následnou kontrolu a přehled o veškerém obsahu ještě před zveřejněním příspěvku. Diskuze u kulatého stolu v televizi, natrénování otázek a odpovědí. Zde je třeba se zaměřit na pozitivní aspekty CAM. To je základ naší strategie.

Politická strategie

Další záležitostí je příklad pro politickou strategii. Jsou zde určité cíle, podíváme se na to, co potřebujeme a co již máme, a určité navrhnuté harmonogramy a akce.

Přeji vše nejlepší databázi a CAM kongresu. Musíme si uvědomit, že definice terminologie je bitevním polem. Když vidím programy Evropské unie, znějí velmi pěkně, hovoří o prevenci, o zdravotní péči, o pohodě lidských bytostí, ale když se dostaneme do konkrétního kontextu, hovoří jiným způsobem, hovoří o ekonomických principech. Růst zdraví neznamená, že lidé budou šťastnější ve svých životech a budou zdravější. Znamená to, že zde máme obrovský byznys, skutečný růst ekonomik.

Digitální zdraví

Další záležitostí je digitální zdraví, protože digitální zdraví je dalším termínem. Německá vláda a Evropská unie vynese tento pojem na vrchol všeho, protože se zdá být nejdůležitější. Digitalizace se zdá být absolutní prioritou.

Doufám, že tato databáze, která vzniká na kongresu, nám dá určitý vliv na další budoucnost a kulturní dědictví, které zde je. Děkuji vám.

 
Nora Laubstein, Německo

Nora Laubstein - Německo

Prezidentka ANME - Asociace pro přírodní medicínu v Evropě
Číst více...

Záznam ústních prezentací Nory Laubstein na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

Výsledky celoevropského průzkumu ANME

Nosódy - žádané pacienty, potřebné pro praktiky


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

Příspěvek Nory Laubstein