ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Amarjeet S Bhamra (Ájurvéda, indická masáž hlavy)

Amarjeet S Bhamra - Velká Británie

Zastupující britskou ajurvédskou lékařskou radu

Společné úsilí Indie a Spojeného Království s cílem prozkoumat potenciál indické medicíny pro účinnou léčbu onemocnění covid-19

 

Namaste pro všechny. Je to opravdu příjemné, že jsem tady s vámi a všichni mí přátelé tradiční medicíny z České republiky, všechny vás zdravím. Jsem velice rád, že tato konference se koná, vím, že budeme hovořit o věcech, které nás všechny zajímají a pro které vy planete velkým nadšením. Já jsem opravdu velmi spokojen, že se takto scházíme, ale rád bych vás viděl přímo v Praze. Chtěl bych poděkovat a vyjádřit úctu ke všem lidem, kteří vám pomáhají, které jsou ve vašem týmu - Markéta, Ludmila, Lenka - a jsem rád, že některé známé tváře vidím aspoň na obrazovce - Noru, doktora Venkata n Joshi, taky Stephana... je opravdu příjemné, že nás vidím.

Chtěl bych opravdu odstartovat ten úžasný dnešní program tím, že vám stručně představím práci, kterou se zabývám. V posledních letech se mi dostávala velká podpora od mých učených přátel, opravdu jsou mi velkou podporou, a mám tu skvělou příležitost, že vlastně řídím parlamentní skupinu, která se zabývá tradičními medicínami.

Nora si z toho něco bude pamatovat, protože v listopadu 2009, kdy na pokyn Evropské unie, potažmo její směrnice, která upravovala tuto oblast, je to p-HMPD 2002 - Nora si vzpomene na ty skvělé lidi a všichni ti, kteří jsou tady - že jsem ji tehdy pozval do britského Parlamentu. Tam totiž proběhla schůze, protože jsme chtěli vědět, co Evropský parlament chce vlastně nebo Evropská unie chce s touto tradiční medicínou dělat. A už na této první schůzce jsme zahájili kampaň za záchranu herbální medicíny a během dvou let se nám podařilo nashromáždit přes milion podpisů, které byly předloženy vládě Davida Camerona. Cílem bylo podívat se na to, jak strašně důležitá je svoboda volby na Britských ostrovech. Jsem velice šťasten, že můžu říci, že se nám opravdu poštěstilo, uspěli jsme a ta kampaň proběhla. A jak dnes vypadají věci? Tak skutečně v Británii máte možnost si vymoci potažmo dostat přístup k tradiční ájurvédské medicíně. Nora byla také součástí, respektive byla mezi signatáři. Tehdy bylo kolem třiceti organizací a v roce 2009 v britském Parlamentu skutečně byl oněch 30 organizací, které se připojily k té naší výzvě a nebyli to jenom britské organizace, ale také japonské a další. A nebyla to zase jenom ájurvéda. Nora byla jedním ze signatářů, kteří tuto kampaň podpořili. Takže skutečně máme velmi dlouhou spolupráci s některými lidmi, které tu dnes vidím a jsem opravdu rád, že vás tady vidím.

Takže pokud vláda, pokud lidé, kteří jsou u moci, pokud nám zakážou - řeknou: "Tohle nebo ono dělat nemůžete,"... prostě my jsme si říkali, že pokud tihle lidé nám mohou sebrat ájurvédu, to znamená, že prostě stanoví, že ajurvédská medicína se nesmí dostat do Evropské unie nebo za hranice Indie, tak to samozřejmě se nám nelíbilo, protože jsou to tradiční vědy, je to jóga, Džotiš a další.

Já jsem některým mým parlamentním přátelům navrhl, že bychom mohli vytvořit skupinu, jejímž jménem se k vám teď obracím, je to parlamentní skupina, která jde napříč stranami a zabývá se tradiční medicínou a tradičními vědami. Jak víte, britský Parlament se skládá z Dolní sněmovny, z Horní sněmovny a v naší skupině skutečně jsou lidé, kteří zastupují celé politické spektrum z obou komor. Někteří mí učení přátelé, kteří jsou dnes s námi, a vaši kolegové - Markéta, Ludmila a Lenka - vy víte a viděli jste, jaké programy v rámci našeho parlamentu organizujeme - specificky tedy na oslavu jógy, ájurvédy, Džotiš a taky medicíny Unani a další.

Takže ta představa byla taková, že budeme tedy s politiky, se státní správou, zvolenými zástupci spolupracovat a pokusíme se jim zprostředkovat, respektive umožnit jim porozumět, co vlastně chceme, kdo jsme a samozřejmě chtěli jsme mít na mysli i globální perspektivu. Pro nás bylo velkým zklamáním, se Británie rozhodla opustit Evropskou unii. Myslím si, že Stephan se účastnil schůzky a Tomáš taky, společně s kolegy jste byli v Evropském parlamentu v Bruselu. My jsme se účastnili tehdy v Evropském parlamentu, kde jsme apelovali na to, aby se dodržovaly stávající závazky. A teď - kdy celý svět prochází pandemií a celá řada schůzek, dohodnutých akcí je pozastavena - teď prostě se do britského parlamentu dost dobře nedostaneme, respektive děláme různé schůzky online.

Čili parlamentní společenství skutečně mělo možnost se seznámit, ale také samozřejmě naše parlamentní skupina šíří povědomí o tradičních vědách a medicínách na veřejnosti. Například o ajurvédě ale i dalších tradičních vědách, které by se mohly stát součástí zdravotnictví, zdravotnické struktury v Británii, což by bylo prospěšné i z hlediska finančních úspor. My opravdu hovoříme o aspektech prevence, protože prevence je lepší než léčba. Na co klademe důraz - a to po celých těch 7, 8 let existence naší skupiny - je, že teď například tedy máme za sebou těch 14 nebo kolik měsíců lockdownu v Británii, ale vzdor tomu jsme byli aktivní a já jsem kontaktoval ministerstvo, které se zabývá v Indii, tedy indické ministerstvo, které se zabývá tradičními medicínami, a také další činitele indické vlády, ale také kontaktoval jsem britské činitele, s cílem dosáhnout podepsání dohody o společném postupu při využívání ájurvédy pro léčbu dlouhého covidu.

Je to iniciativa, která například i mimo Británii a mimo Indii zahrnuje význačná pracoviště jako jsou university, školy a tak dále a výzkumné ústavy a tak dále, které se zabývají tímto výzkumem. Bude to dlouhodobá studie, která zahrne velký počet pacientů a bude se tedy hlavně zaměřovat na strukturu národního zdravotnictví. Čili tohle je něco, co by mohlo skutečně povědomí o ájurvédě velmi posunout kupředu a my se budeme snažit, aby tedy se toho ujala i britská vědecká společnost. Není to něco, co by bylo v rukou tedy organizace by byla v rukou lidí činných v ájurvédě, naopak, jsou do něj zapojeni velmi seriózní vědci, kteří jsou takovými moderátory nebo měli by být moderátory studie. Takže máme už určité pokusy, které se zaměřují na různé aspekty ájurvédy, v různých nemocnicích v zemi, kde právě se tedy snažíme zjistit, jestli by ájurvéda mohla pomoci pacientům. Jsou to také samozřejmě postupy jako například jóga a další. Máme určité konkrétní závazky, já to vidím velmi pozitivně, to směřování. A jsme velmi šťastní, já jsem velmi šťasten, že ta skupina skutečně pracuje velmi usilovně, aby oslovila všechny členy britského parlamentu, a oni už o nás vědí. Je to také morální vzpruha. Je patrné, že se o tomto konceptu, že o tomto konceptu podobného programu i třeba v České republice například Tomáš vážně uvažuje. A my jsme v loňském roce slavili a v červnu letošního roku také Mezinárodní den jógy a kontaktovali jsme parlamentáře z České republiky. Oni se dostali na platformu prostřednictvím Tomáše a mohli jsme znovu konstatovat, že od Tomáše se nám dostává trvalé podpory a v podstatě bylo by možné modelovat obdobný program, jaký máme v Británii, i pro Českou republiku. Já bych samozřejmě byl nápomocen v každém ohledu.

Takže samozřejmě ono se souběžně odehrává celá řada dalších věcí, ale dnes dopoledne mám tuhle skromnou příležitost - Tomáš mně umožnil, abych využil svého času - a chtěl bych se samozřejmě zaměřit i na jiná témata, která bych vám chtěl zprostředkovat, ale budu se těšit, že vás přivítám na Dni ájurvédy, který se bude konat v listopadu. Doufám, že se připojíte. Ti z vás, kteří budou chtít promluvit, dejte vědět Tomášovi, on už bude vědět, jak to zařídit, abyste mohli se na programu účastnit. Velmi se budu těšit, že se s vámi znovu takto setkám v listopadu. Pokud byste měli zájem o jakoukoliv informaci, tak mě neváhejte kontaktovat přímo na mou emailovou adresu a budu se snažit všem odpovědět a samozřejmě kdykoliv můžete kontaktovat Tomáše, ten má veškeré detaily, respektive moje kontakty na mne.

Takže na závěr bych chtěl popřát této konferenci veškerý úspěch, jaký si zaslouží, a doufám, že to bude další posun v rozšíření tradiční medicíny v Evropě. A chci vás znovu ujistit, že vás budeme podporovat, vás, Tomáše, všechny ve veškerých dalších snahách v oblasti prevence. Na shledanou. Děkuji.


Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Amarjeet S Bhamra

 
Jeho královská Výsost Princ z Walesu,
Indický premiér Narendra Modi a Amarjeet S Bhamra
Jeho královská Výsost Princ z Walesu,
Indický premiér Narendra Modi a Amarjeet S Bhamra

V roce 2018 došlo ke spuštění nového partnerství UK-India Tech Alliance, vyhlášeném v Londýně premiérkou Mayovou a premiérem Modim. Na tomto ikonickém seznamu „Nejvlivnějších lidí ve vztazích Spojeného Království a Indie“, kteří pomáhají pozdvihnout vzájemné vztahy na novou úroveň, figuruje také jméno Amarjeet S Bhamra. Amarjeet S Bhamra je iniciátorem a vedoucím tajemníkem Nadstranické skupiny pro indické tradiční vědy (All-Party Parliamentary Group (APPG), prominentním přednášejícím, praktikem a autorem na téma tradičních indických věd, který se výrazně zasadil o setrvání ájurvédy a tradičních věd v centru zájmu partnerské spolupráce mezi Indií a Spojeným královstvím. Dne 18. dubna 2018 dohlížel nad otevřením nového Centra jógy a tradiční indické medicíny (Yoga Centre of Excellence and Indian Traditional Medicine) Jeho královskou Výsostí Princem z Walesu a indickým premiérem Narendrou Modim, které je první celosvětovou sítí svého druhu pro výzkum jógy a ájurvédy, založené na faktech (Evidence-based research).

Věří v holistický přístup zahrnující tělo, mysl a duši, který je zaměřený na léčení příčiny a nikoli pouze symptomu nemoci, a pomáhá tak tělu uvolnit svůj léčivý potenciál. Cílem jakéhokoli celostního/holistického přístupu je, aby pacienti sami převzali kontrolu skrze znalosti a poznání tak, aby měli možnost provést volbu na základě informací a uvážlivého rozhodnutí.

Coby dlouhodobý podporovatel tradiční léčby nedávno inicioval celoevropskou petici s cílem sesbírat jeden milion podpisů (https://www.change.org/p/european-parliament-incorporate-yoga-and-ayurveda-into-european-healthcare) v kampani zaměřené na svobodu volby pro všechny občany Evropské Unie, umožnující přístup k tradičním druhům léčby.

Jeho vzdělávací programy jsou celosvětově známé pro svoji srozumitelnost prezentace a struktury, a jeho charismatický, zábavný styl odborných, vzdělávacích workshopů je vždy nabitý praktickým a duchovním poznáním, poskytujícím studentům úroveň porozumění a odbornosti, které běžně nejsou ve vzdělávacích kurzech, mimo Indii, dostupné.

 

Příspěvek Amarjeeta S Bhamry na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Amarjeeta S Bhamry:

Chtěl bych začít poděkováním za pozvání být ve společnosti tak krásných osobností, které jste byl schopen na toto dnešní setkání přivést dohromady, Tomáši.

Také bych rád tomuto panelu řekl, že za posledních dva a půl roku, od té doby, kdy jsem přišel do kontaktu s Tomášem Pfeifferem, se těším úžasné podpoře pro všechny aktivity, v nichž jsem zapojen v britském a Evropském parlamentu. Takže společně právě i s těmito orgány nadále podporujeme tuto činnost a budeme tak činit i do budoucna.

Chtěl bych upozornit na některé problémy, které vyvstaly právě z Evropského parlamentu. O tom problému někteří z vás budou vědět. Máme tady Noru a Nora se na to určitě bude pamatovat, protože jsem ji kontaktoval zhruba před 10 lety, a kontaktoval jsem také Harshu Gramminger, kterou nyní nahradil Peter Kath, který je dnes s námi také. Šlo o to, že jsme chtěli iniciovat evropskou směrnici, která by se týkala právě alternativní medicíny a dalších věcí.

Herbální medicína

Evropská unie tehdy hodlala vyjmout herbální medicínu z evropských uznávaných praktik a lidé samozřejmě nechápali proč, protože herbální medicína, léčivé byliny, to je něco, co lidstvo používá od samých počátků. A Světová zdravotnická organizace odhaduje, že zhruba 70 % světové populace stále spoléhá na herbální medicínu. Není potřeba zacházet příliš do podrobností.

Jaká je příčina takového kroku? Samozřejmě je to snaha vydělávat peníze. Naši přátelé na druhé straně nejsou zrovna spokojeni s tím, že mají zhruba 55 až 60 miliard dolarů zisku, což pro ně není dostatek.

My jsme si v Anglii říkali, jak tomuto kroku Evropské unie čelit, tedy té snaze o vytvoření nové směrnice. Vytvořili jsme tudíž platformu, abychom bojovali za svá práva.

Před deseti lety jsme zahájili kampaň na záchranu bylinné medicíny, jelikož evropská direktiva znemožnila přístup k těmto terapiím. Velice rychle se nám podařilo získat stovky tisíc podpisů pod petici, abychom zachránili herbální medicínu, aby lidé měli svobodu volby a aby se zkrátka lidé mohli léčit tím, čím se léčit chtějí.

Když lidé mohou nosit, co chtějí, jíst, co chtějí, mohou věřit v takového Boha, v jakého věřit chtějí, proč bychom měli být omezováni v oblasti zdravotní péče?

Právo svobodné volby ve zdravotní péči je nesmírně důležité… Toto se podařilo a součástí kampaně byla i Nora. Potom jsme vládě předali memorandum a ona ho také podepsala. Jsme velmi rádi, že britská vláda udělala obrat o 180 stupňů.

Můj učený přítel, o kterém jsem už hovořil, zde uvedl citát Gándhího. Já bych o něm řekl něco jiného: já vždycky říkám, že pokud nemůžete běžet, kráčejte. Pokud nemůžete kráčet, plazte se. Dnes jsou stovky a stovky různých komunit, nikoli pouze ta, kterou já zastupuji.

Ale jsou to také lidé, kteří představuji západní medicínu, africkou medicínu, jakoukoliv medicínu - tradiční čínskou medicínu, tibetskou medicínu, japonskou medicínu… Čili byl to opravdu obrovský úkol všechny tyto lidi spojit pod jeden deštník a myslím si, že to skutečně byla ta největší výzva, abychom mohli účinně bojovat za svobodu volby.

Nicméně, dnes jsme již všichni dohromady a skutečně se nám podařilo tuto hozenou rukavici zvednout a uspět. Dnes žijeme na nádherných britských ostrovech a můžeme v podstatě praktikovat jakoukoliv medicínu. Je možné tam přivážet suroviny, můžeme importovat například bylinky z Indie, ať v čerstvé nebo sušené podobě… Takže je to takové malinké vítězství, pokud se samozřejmě podíváme na to, jak to vypadá jinde, co se děje například v České republice, v Německu, ve Spojených státech, co se děje všude na světě. Je zapotřebí, aby ten tlak trval.

V rámci našich systémů musíme hovořit k lidem, kteří vytvářejí zákony, kteří vytvářejí pravidla, musíme hovořit jejich jazykem. Samozřejmě mám také určité velice dobré politické přátele v parlamentu. Pokud západní svět může toto udělat pro ájurvédu, zítra udělá totéž pro jógu, pak pro další indické tradiční vědy, jako je Jyotisha, což je indická astronomie a astrologie, která je užívána pro zdraví a zdravotní péči. Podařilo se nám získat pro naši věc skupinu poslanců, kteří s námi začali spolupracovat

Tato setkání, kterých jste se zúčastnil, Tomáši, spolu s těmi poslanci…, pokud se organizuje takové setkání, tak místnosti praskají ve švech. To znamená, že jsou to setkání, kde je o to, co říkáme, velký zájem a skutečně nás to povznáší. Pokud budeme trávit pět let tím, že se naučíme kineziologii nebo ajurvédu, pokud se budeme učit celý život, abychom zvládli jógu, proč bychom se měli nechat usměrňovat některými zastánci evropské medicíny, kteří vůbec nevědí, o čem hovoříme?

Tady jde o to zvyšovat povědomí, nejenom parlamentní komunity, ale všech.

Dnes odpoledne jsme byli velmi laskavě přizváni, abychom zde hovořili. Je tady také paní Rutová, která se s námi zítra připojí v aktivitách souvisejících s mezinárodním dnem jógy. Je to parlament, který by měl v závěru vytvořit pravidla o tom, jestli máme existovat nebo ne. Naštěstí máme přátele, kteří nám pomohou.

Mám s vámi tu čest dnes hovořit i jménem lékařské asociace. Máme určitou sjednocenou sílu, která reprezentuje hodnoty ajurvédy a jógy ve Spojeném království a já bych rád vyzval všechny zástupce, celý veškerý ten panel, který se zde setkal.

Samozřejmě vám všem přeji hodně štěstí ve vašem konání a všechny vás chci opravdu srdečně pozvat k návštěvě (jakmile skončí současná krizová situace), přijeďte za námi. Přijďte se podívat, co se také odehrává v evropském parlamentu, co se odehrává v britském parlamentu, můžete potom poměřovat, jak to vypadá.

Je to samozřejmě dlouhá cesta, ale každá dlouhá cesta začíná tím prvním krokem. Ale jsme na dobré cestě, ve správném směru. Zástupci parlamentu nám začínají naslouchat.

Například v Anglii máme zhruba 70 milionů obyvatel, z čehož 35% uvažuje nebo hodlá uvažovat o tom, že vyzkouší tradiční medicínu. My patříme mezi ty velmi šťastné země světa, kde je přístup k lékařské péči zdarma, my nikomu nic neplatíme. Takže vzdor skutečnosti, že 70 milionů lidí má zdarma přístup k medicíně, tedy ke zdravotní péči, přesto jsou lidé ochotni zaplatit třeba 50, 100, 200 eur nebo liber, aby šli a poradili se s jiným lékařem, například kineziologem nebo shiatsu nebo léčbou reiki. A jsou ochotni za to zaplatit, protože lidé v této zemi vědí, že alopatická medicína nefunguje.

Takže všechny vás vyzývám, anebo potažmo zvu, až se vám to bude hodit, přijeďte se podívat a seznamte se s tou prací, kterou jsme již udělali. Organizujeme přes Zoom asi pět webinářů, je to vždy v pravidelných časech odpoledne našeho času a samozřejmě společně s tím podporujeme nejen tradiční medicínu, ale určité spirituální hodnoty. My jsme zároveň toho podílníci. Je to opravdu dlouhá cesta, ale je zároveň velice fascinující být mezi lidmi, kteří tohle umožňují. Jsou lidé, kteří prostě o našich tradicích nevědí vůbec nic, nevědí nic o léčebné péči podle našich tradic. Ale oni si uvědomují, že i my jsme normální lidé, kteří třeba mají rádi zmrzlinu

A ono je tady také to, co se říká, že prevence je lepší než léčba, ale kolik lidí to skutečně dělá?

Velmi děkuji za tuto krásnou příležitost být s vámi se všemi a těším se na vaši podporu, vaše pokračující vedení za úspěchem, který si tradiční medicíny na této planetě zaslouží.

Děkuji.