ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Carol Ann (McCracken) Hontz, USA

Carol Ann (McCracken) Hontz - USA

Autorka a učitelka, veřejně přednášející o specializované kineziologii

Poznejte svou pravdu

 

Děkuji ti Tomáši za pozvání a celému organizačnímu týmu pak za tuto skvělou akci. Dobrý den všem. Znám svou pravdu?

Vzpomínka na rok 2001

Jednoho rána, bylo to v září 2001, jsem sedla na 22 a ze svého Pražského bytu jsem jela tou nádhernou Prahou, kolem Pražského Hradu, přešla jsem potom pěšky Karlův most a šla jsem vstříc tomu nádhernému divadlu starému 500 let, které se tyčí nad Vltavou, abych se pustila do výuky kineziologie v mé třídě. A byla jsem ve velmi mírném rozpoložení mysli, protože bylo všude kolem spoustu turistů, kteří si užívali krásný den. Ten pokračoval a naši studenti fyziologie si uvolňovali další a další vrstvy stresu a potom přišla zpráva o tom, co se stalo, a celý svět se otřásl v šoku. Naše rodiny a přátelé ve Spojených státech se připravovali do práce, ale zažili cosi, co najednou změnilo svět a svět už nikdy neměl být tentýž. Našich studentů se zmocnil strach. Víme, co se stalo, není potřeba dále o tom hovořit. V Praze našich 86 studentů se chytlo za ruce, utvořilo okruh a udělali skupinovou seanci, kde se hovořilo o strachu, který v nás tyto útoky vyvolaly. Ti z nás, kteří tyto události prožili, je to cosi, co je nesmazatelně vryto v naší paměti.

Současná situace

Nyní svět čelí ještě horšímu ohrožení míru, stability, bezpečnosti a zdraví a dokonce něco, co ohrožuje samotné přežití lidské rasy. Co tedy děláme kolektivně i individuálně, abychom tento strach napravili, abychom odstranili bolest a obavu do budoucna? Jaké akce probíhají, aby ten svět se stal lepší pro nás, ale také pro budoucí generace. Co můžete sami za sebe udělat, abyste svět pozdvihli a udělali z něj lepší místo? Jak můžeme zla - například obchod s lidmi, zneužívání drog, hlad, chamtivost, násilí, zločiny, utrpení a bolest v životech celého světa - jak můžeme nahradit tato zla láskou, mírem a prosperitou pro všechny? Jak můžeme zastavit destrukci naší drahé planety Země? Jak už jsem řekla ve své eseji, která byla později oceněna v roce 1961, všechno to začíná vlastně u každého z nás. Ve Spojených státech máme Deklaraci nezávislosti a listinu práv a svobod každé osobě, která se narodí. Norimberský kodex dále určuje a garantuje tato práva pro všechny. Jak můžeme zachovat tato práva a tyto svobody, aby nám nebyly ukradeny?

Montesssori výuka

Jako malé dítě jsem měla touhu pomáhat ostatním a snila jsem o vzdálených místech. Později jsem získala vzdělání na výuku na prvním stupni a hledala jsem dál. To se stalo, když jsem žila ve Venezuele a můj nový přítel mě představil nebo tedy zasvětil mě do vzdělání Montessori. My jsme během jediného měsíce převedli naše malé děti do této školy a byla jsem užaslá, jak krásně a jednoduše se tyto malé děti dokázaly naučit učit se samy. Po dvou letech jsme se vrátili do Spojených států, kde vyučovala hudbu a jazyky, a to zase v předškolním zařízení v Montessori, ve státě New Jersey, a byla jsem certifikovaná jakožto vzdělavatel školy Montessori na základním stupni. Ten systém Montessori je velmi starý, už 114 let, a já jsem se ovšem chtěla dozvědět ještě více a toužila jsem o to spíš, že jsem viděla, že studenti stále ještě nemají veškeré potřebné dovednosti, aby se naučili žít, aby se mohli víc učit a žít ze společnosti.

Specializovaná kineziologie

Žili jsme v Haagu - a to byl další dlouhý úsek mého života - kdy všechno zapadlo na své místo. Tady jsem se pustila do specializované kineziologie. Moje první seance kineziologie způsobila, že jsem už nepotřebovala po 30 letech brýle na čtení. Po 45 letech dokážu číst i nejmenší tisk bez brýlí. Pustila jsem se do studie kineziologie okamžitě a měla jsem skvělé učitele ze Spojených států. Teď dokážu zjistit, proč třeba Johnny neumí číst a jak mu pomoci. Je to kouzlo? Nikoliv. Je to jenom velmi hluboké porozumění toho, jak tělo a mozek fungují a jak chemicky reagují na to, co do těla a do mozku dáváme. Vlastně naše tělo i náš mozek jsou jak hardware tak software. Kineziologie je velice vědecká studie původu, zapojení a pohybu svalů. Když se něco v našem životě přihodí, něco, s čím si nevíme rady a co vnímáme jako stres, naladíme se na modus přežívání - to je v zadním mozku - protože cítíme strach a bojíme se bolesti. Ani strach ani bolest ani obavy nesídlí v přední části našeho mozku, protože tam máme současnost a také kreativní možnosti. Můžeme zeslábnout v kolenou, protože chemická reakce zasáhne svaly. Stresovaná paměť se obrací k svalům a určuje, jak budeme reagovat v budoucnu v podobných situacích. Specializovaná kineziologie určuje jak specifický stres a emoce s ním spojená postihuje svaly a testování stresu ve svalech může určit informaci o čase a příčině blokace. Je to velmi jednoduchá, neboli jemná a neinvazivní technika. V roce 1991 jsem byla pozvaná do Moskvy, abych učila doktory, potom jsem byla v Budapešti, v Praze, Bratislavě a Varšavě. Bylo více než 16 tisíc absolventů z východní Evropy a stovky studentů potom se věnovaly této práci profesně - navštěvovali klienty a vyučovali. Naši studenti studují celý systém, ale tím se zároveň sami zbavují stresu v procesu výuky a také v procesu seancí s ostatními.

Příklady klientů

Chci se s vámi podělit o několik příkladů, jak stres ovlivňuje tělo a jak ho můžeme vyléčit. Třináctiletý klient koktal a testování svalů mi prokázalo, že ve věku pěti let byl příčinou této poruchy stres - to bylo právě v roce 2001, jeho koktání začalo právě 11. září, protože byl ve školkové třídě, když najednou všichni učitelé začali křičet, plakat a chovat se hystericky. Nikdo dětem nevysvětlil, co se stalo. Tito učitelé, kteří měli se o něj postarat, se prostě nedokázali ovládnout. Byl to pro ně šok, který nedokázali zvládnout a toto ovlivnilo jeho hrdelní čakru - čakru vyjadřování. Poté jsme udělali nápravu právě na úrovni čakry hrdla a jeho koktání zcela vymizelo.

Devatenáctiletá studentka klopýtala. Přišla studovat za námi do Prahy a dobrovolně se účastnila třídních seancí. My jsme zkoušeli - protestovali jsme tento problém - ona se začala učit, když byla mnohem mladší, ale v první třídě po ní učitel chtěl, aby každou slabiku vyslovovala zvlášť, aby slabikovala zkrátka - a to u ní právě vytvořilo blok. Po jednoduché korekci její koktání vymizelo, vymizelo i klopýtání a dokázala tancovat disco do čtyř do rána, protože teď byla schopná komunikovat s přáteli. A po tomhle celonočním tancování dokonce ráno byla včas na hodinu.

Tyto dva příklady jsou opravdu jenom nemnohými z celé řady, které prokazují, jak emocionální zážitek může ovlivnit naše fyzično. Naše práce je tak efektivní ve všech oblastech života. Když odstraníme stres, fyzické tělo se zpravidla dokáže velmi rychle samo zhojit. Některé oblasti, kde může být napraveno - toto jsou některé oblasti, na které právě takováto korekce funguje - jsou to obavy, jsou to chorobné závislosti, obsese, problémy s učením, panické ataky, deprese, problémy ve vztazích, fyzické, mentální a emocionální problémy. Toto jsou zpravidla korekce, které mají trvalý účinek. Kolik z našich dětí a dospělých mají - dnes a denně prožívají nepředstavitelný stres a z toho vyplývající blokádu, protože se něco stalo v uplynulých 18 měsících. Můžeme se léčit sami prostřednictvím těchto dostupných přírodních a často ne nákladných a jemných modalit, ale musíme také vzít do svých rukou zodpovědnost za svůj životní styl, za výběr stravy, cvičení, meditace, modlitby, pozitivní myšlení a také schopnost odpouštění a schopnost mít rádi sami sebe a ostatní.

Metamorfózy

Napsala jsem tři knihy, naučila jsem se mnoho různých kineziologických systémů a zjistila, že moje práce se zjednodušuje a je stále efektivnější, tak jsem napsala nebo sestavila svůj vlastní systém, který je nazvaný "Metamorfózy". Stále ještě k této bázi kineziologie přidávám, protože dále provádím výzkum a zjišťuji, co nejlépe funguje. Přidala jsem jeden systém, který je velmi efektivní a najdete ho na www.sleeptochildren.com.

Za posledních 45 let jsem rovněž velmi propagovala, podporovala vzdělávání Montessori, učila jsem učitele Montessori v Praze a Budapešti 9 let - tedy mluvím o letních prázdninách - také jsem sponzorovala předškolní Montessori zařízení ve východní Evropě. Tento systém učí děti, jak přemýšlet - ne co si mají myslet - je zapotřebí velké změny, abychom zlepšili vzdělávací systém na celém světě.

Hlavní důraz kineziologie je zbavit nás stresu, který nás ovládá a který nám brání dosáhnout vyššího potenciálu. Každý z nás má v sobě neuvěřitelný potenciál a nyní je čas zbavit se našich bloků a nechat zářit světlo Boží. Ať září Božské světlo. Musíme věřit sami sobě a jít za tím, co se nám - co nás zajímá. Je nejvyšší čas. Svět na vás čeká, máte v něm speciální místo a na tom místě vás nikdo jiný zastoupit nemůže.

Ze tmy do světla

Na závěr bych se s vámi ráda podělila o to, co jsem napsala pro svátky po 11. 9. pro mé studenty a dodneška to platí: "Ze tmy do světla". Prázdniny v roce jsou speciálním časem, abychom reflektovali a vyhodnotili, jak můžeme zářit. Skrze mraky temnoty, které zakryly zemi, jsme se dokázali naučit své lekce. Musíme se znovu zrodit? Zpráva pro nás je, že se musíme podívat na svá srdce, očistit se od strachu, hněvu, chamtivosti a můžeme to zvládnout. Musíme si být vědomi, co si chceme vybrat a co může mít dopad na celé lidstvo. Musíme být plni rozhodnosti integrity, míru a síly mysli. Celá země na nás čeká - slyšíme její volání? Dokážeme nakrmit hladovějící světa, dokážeme zastavit destrukci? Výzvy jsou obrovské. Kterou cestou se budeme ubírat? Naše budoucí stránky musíme napsat sami, abychom naplnili osud světa. Planeta nás prosí, abychom byli hodní, abychom ji obnovili. Svět je vzhůru nohama, zcela vyšinutý, tak ho musíme napravit. Teď je nejvyšší čas - čas, abychom se navzájem milovali. Vždyť naše planeta je nám tak drahá. Co jsme dnes udělali, abychom svět učinili lepším? Řekli jsme laskavé slovo? Pomohli dítěti? Napsali dopis? Všichni se musíme naladit na stejnou notu, vyladit naše světlo a vrhnout do temnoty různé osvětlení a musí to být zcela jiné osvětlení, nikoliv pouze jedna jiskra. Ať vaše světlo svítí na všechny malé cestičky. Je to kumulativní a světa to zbaví mlhy. Musíme prohloubit své srdce a když je prohledáme do hloubky, najdeme radost a mír, budeme zářit naší světlem a veškerá destrukce skončí. Jak řekl jeden z velkých vůdců našeho světa a jak nám také ukázal, co může dokázat jeden člověk - "Musíte být tou změnou, kterou byste si přáli vidět ve světě" - pravil Mahátma Gándhí. Takže odvrhněme temnotu a dejme možnost našemu jedinečnému speciálnímu světlu, ať září naplno.

Děkuji za pozornost.


Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Carol Ann (McCracken) Hontz

Životopis:

Bakalářské a magisterské vzdělání, Montessori a výuka na základní škole

Datum narození: 21. března 1943

1972 – magisterský titul Trenton State (nyní Univerzita NJ)

1981-1983 – získání oprávnění k předškolní a základní výuce Montessori

1986-2017 – studium a výuka specializované kineziologie

1988 – ocenění Wellness Facilitator for Three in One Concepts

1990 – založení Carol Ann Hontz, International, Inc.

1991-1999 – výuka lékařů specializované kineziologie v Moskvě, Moskevská univerzita, odbor výuky Ruského parlamentu

1992-2017 – vyučování více než šestnácti tisíc studentů specializované kineziologie v Evropě (Nizozemí, Portugalsko, Polsko, Česko, Slovensko, Rusko, Ukrajina, Maďarsko, Řecko, Portugalsko), USA a Kanadě

1993 – ocenění Učitel roku od Trenton State College, univerzita v New Jersey

1994 – založení nadace Foundation for Integrated Education na podporu předškolní výuky Montessori a specializované kineziologie v Maďarsku

1995-2000 – výuka v Praze na Prague City Council, Karlově univerzitě, konference Montessori

1990, 1994, 2009 – napsání a vydání tří knih: „Nekonečný potenciál“, „Vnitřní poklady“ a „Sbohem strese, vítej štěstí“

2003 – ocenění Teacher Emeritus od kineziologického centra Three in One Concepts Kinesiology Center

2005 – ocenění Advanced Toastmasters degree (International Communication Program)

2010 – výuka na International Convention for Specialized Kinesiology, Maďarsko

2011-2012 – výuka a semináře na Vídeňské univerzitě, Rakousko

2011 – výuka v Beth Israel Medical Center, NYC

2015-2019 – výuka a semináře v USA a Europe, zaměření na kineziologii Metamorphosis

2017 – výuka v New Jersey State Federation of Woman’s Club: “Days for Girls”, „Dny pro dívky“

2017 – výuka v Tewksbury Township Woman’s Club-“The Ageless You”, „Vy nestárnete“

2017 – ocenění za wellness LUX Global Excellence Award for Wellness

2019 – konzultant Consultant for The Goulding Process- Sleep Talk

2020 – mezinárodní asociace International Association of Counsellors Therapists (IACT)

 

Příspěvek Carol Ann (McCracken) Hontz na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Carol Ann (McCracken) Hontz:

Dobré dopoledne nebo odpoledne podle toho, kde kdo jste a děkuji ti Tomáši za to, že jsi mě pozval, a že jsi také dokázal dát dohromady všechny tyto lidi, kteří tady budou hovořit o úžasném pokroku.

Dnes je vlastně prvním dnem zbytku vašeho života. Jak ho strávíte? Budete ho trávit ve strachu, v neklidu, ve stresu, a nebo v míru, v lásce a s pocitem jednoty?

Týden mezinárodní světové Jednoty

Počínaje dneškem slavíme týden mezinárodní světové Jednoty. Co to znamená? A jak se k tomu dostat, jak se tam dobrat? Jak přispět k jednotě planety, dnes, zítra a do budoucna?

Jednota světa začíná s každým z nás. Jakou roli chcete sehrát osobně vy, jakou roli bude hrát vaše rodina, vaše město, vaše vesnice, vaše země v této světové jednotě a míru?

Jednota je také ústředním tématem této konference, která sdružuje dohromady rozličné obory alternativní medicíny ke spolupráci pod jednou střechou.

Stres

Jsem si jistá, že my si nemusíme připomínat, jak vystresovaný je svět právě teď, v těch událostech posledních několika měsíců. Jsou tu různé náhlé změny, které vlastně nám převrátily život vzhůru nohama a vyvolaly strach a emoční a fyzickou bolest. Strach z další bolesti, která přijde do budoucna – strach z toho, co je neznámé – a všechny tyhle změny a všechen ten stres vytváří velice těžké břímě pro naše tělo, a také obzvláště pro náš imunitní systém, což může nakonec vést ke změně této jednoty nebo ke zrušení této jednoty a k nepohodě, neboli nemoci v těle, v duši, a možná dokonce ke smrti. Toto je ten problém, prostě nemáme jednotu v rámci našeho těla, mysli, emocí, v celém našem bytí.

Odkud vlastně přichází stres, můžete si ho koupit třeba na kila? Stres je emoce, kterou vytváříme, když se stane něco, co nedokážeme řídit, kontrolovat, cítíme to ve svých svalech, v zažívacím traktu a to je to, co vlastně nás zbavuje současného života, protože se bojíme, co se stane z hlediska toho, co jsme zažili v minulosti. Bojíme se do budoucna. Stres je zkrátka zabiják. Spoustu času vlastně zažíváme různé bolesti, vyčerpání, nehody, hormonální nerovnováhu a bezpočet dalších nejrůznějších psychických, mentálních a emočních situací. Jak tomu můžeme čelit?

Kineziologie

Kineziologie, to je studium původu – původu pohybu svalů – toho, co prostě způsobuje pohyby svalů. Specializovaná kineziologie pracuje s dopady specifických látek emocí na naše tělo. Pokud zažijete traumatickou situaci v životě, můžete dokonce omdlít.

Vědci nyní sledují tyto reakce a zaměřují se na tyto pocity. Ve své knize „Tělo nelže“, doktor John Diamond vysvětluje, jak vlastně odemknout tu sílu, která existuje v přírodní energii.

Já jsem jako dítě zažila ten strach, když jsme museli neustále nacvičovat poplach, protože jsme se báli jaderného útoku, a to jsou všechno záležitosti, které vlastně zažíváme, a které poznamenávají naše tělo. Všechno tohle má vlastně dopad na naše tělo.

Strach

Pokud se nedokážeme vyrovnat se strachem, který jsme pocítili jako děti, tak můžeme skutečně zůstat postiženi do konce života mnohými způsoby. Můžeme prostě potom čelit tomu strachu pomocí různých aditiv, alkoholu a tak dále, protože se snažíme se nějakým způsobem doladit. Musíme to mít neustále na paměti a musíme se prostě uchýlit k něčemu, co nás v současné době učiní spokojenějšími, nebo co nám uleví, pokud něco nemáme. Pokud nechceme utíkat k různým aditivům, musí to být něco jiného. Jsou lidé, kteří mají jako určitou úchylku perfekcionismus, jiní lidé naopak potřebují tabulku čokolády, další alkohol, tím vším si vlastně ventilují nějaký strach z budoucna. V historii každého z nás jsme prostě zažili velké obavy, které buď nějakým způsobem potlačíme, anebo naopak budou růst.

Bojíme se budoucna, bojíme se smrti, bojíme se lidí – jsou lidé, kteří se velmi těžko s někým seznamuji, protože se prostě bojí jiných lidí. Jsou lidé, kteří se bojí jiných kultur, jiných etnik, lidé se bojí choroboplodných zárodků, infekcí, jsou lidé, kteří dokonce nechodí nakupovat, protože pociťují paniku. Prostě v dnešním světě převládá obrovský strach. A jak mohou lidé v takovémto světě plném strachu pracovat? Jsou lidé, kteří se bojí, že přijdou o práci a mají strach, že už žádnou další nenajdou. Jsou lidé, kteří přebírají strach svých rodičů, kterým rodiče vštípili svůj strach. Jsou lidé, kteří se bojí nadřízených, nebo nějaké autority, která je nad nimi, anebo naopak jsou lidé, kteří takovouto autoritu hledají, aby jim propůjčila tu jistotu.

Kde tedy hledat, kde hledat pravdu, a jak vědět, že ta pravda je opravdu pravdivá? My všichni jsme v dětství zažili autoritu svých rodičů. Ale teď to vypadá, jakoby kdyby celý svět se najednou zřítil v troskách. A v co máme tedy věřit? Pořád spousta věcí se strašně mění. A jsou lidé, kteří se tak strašně bojí virů, že prostě s sebou neustále nosí buď nějaké ochranné prostředky, anebo dezinfekci, aby se ochránili, ale ti lidé si tímto de facto zhoršují své zdraví.

Samozřejmě, že je nutná určitá opatrnost, ale musí zůstat v rovnováze s určitým duševním zdravím. Nemůžeme se neustále bát toho, co nás všechno obklopuje. Samozřejmě takovéto myšlenky jsou velice destruktivní. Pokud máme tedy destruktivní negativní myšlenky, velice se ohrožujeme. Lidé se bojí cestovat. Jeden z mých přátel žije v Německu a chtěl si rezervovat letadlo, aby letěl do Německa, kde byl snad nemocný jeho otec, ale měl obrovskou obavu. Teď si představte, jak se teď strašně lidé bojí, kdykoliv mají někam cestovat, protože se bojí sednout do letadla, že tam chytnou virus. Je to opravdu obrovský strach cestovat, který převládá. Další lidé se prostě bojí, že celá civilizace spěje ke kolapsu.

Jak tomu utéct, jak se tím nenechat ovlivnit? Jak je možné přežít do budoucna, pokud třeba nebudu mít zdroj příjmů? Čili ten strach je skutečně všudypřítomný. Máme strach jít někam na večeři, máme strach si s někým popovídat, někdy nás do takového strachu uvrhnou média, která čteme. Já mám také strach právě z těchto nových technologií. Měla jsem strach, že se mi nepodaří zvládnout technicky celou tuhle konferenci.

Co jsou naše největší obavy a jak tomu čelit? Žijete vlastně neustále v takovémto strachu, strachu třeba z budoucna, nedokážete si naplno užít každého dne? Jak zvládáte strach? My samozřejmě máme studenty, máme naše klienty, kteří vyjadřují strach nebo se kterými se radíme, jakým způsobem tomu strachu čelit…

Důsledky toho strachu je možné pozorovat nejrůznějším způsobem. Nejrůznější zdravotní potíže, počínaje bolestmi zad, nevolnostmi, nespavostí a dalšími. Tady jde o to, že prostě je tady určitá zpětná vazba těla.

Kineziologie je vlastně technika, která může pomocí velmi přesných pohybů a dotyků vyvolat v paměti stres, který způsobil určitou zdravotní poruchu a ulevit nebo zcela odstranit tuto příčinu. V současné době samozřejmě probíhají obrovské změny a tyto změny probíhají napříč celým světem, ať jsme jakéhokoliv vyznání a nebo rasy. Přesto je ale možné dojít k nějaké pozitivní změně, tím způsobem, že se spojíme a že budeme usilovat o velkou změnu…

Rovnováha

Výzvám můžeme čelit tím, že se budeme starat o naši fyzickou, psychickou, emoční a duchovní bytost. Jsme-li v rovnováze, sjednoceni, tvořivé myšlenky se vynoří, nechme je k sobě přicházet v bdělém stavu i ve spánku, buďme dynamickou silou, která pomůže změnit svět.

Dovedete si představit svět, kde se všichni lidé budou milovat, kde budou chtít žít v harmonii? Dovedete si představit svět, kde lidé budou schopni sledovat naplnění svých snů, svých cílů a zůstanou všichni spojení v jednotě? Je možné vytvořit jednotu a potom společně všichni můžeme říct: „Sbohem strese, ať jsme všichni šťastni.“ Děkuji.