AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Jesper Odde Madsen

Jesper Odde Madsen - Dánsko

Vědecký novinář a komunikační konzultant se zaměřením na komplementární a alternativní medicínu.

Cesta do budoucnosti - s povědomím o minulosti

Velmi rád vás všechny vidím na ZOOMu a děkuji Tomáši za pozvání na tuto inspirativní akci.

Jsem nezávislý vědecký novinář a komunikátor, který se již více než 20 let zabývá komplementární a alternativní medicínou, to znamená, že mohu vylepšit vaše texty, PR komunikaci, ale nikoliv Vaše tělo i duši - nejsem terapeut. Teď již víte, kdo s vámi hovoří.

Od roku 1998 jsem plnil úkoly od dánské vlády na webových stránkách - která bohužel již nefunguje - pro lékaře a lékařskou akupunkturu a pracoval jsem často jako dobrovolník, bez nároku na honorář.

Kromě mnoha jiných věcí budu mluvit o výzkumu - přestože sám nejsem vědec - tedy o výzkumu viděném zvenčí. Zaměřuji se například na design výzkumu a zásadní otázku kombinace západní vědy s přístupem CAM či TCIM.

Čelíme však několika výzvám, jak možná víte: spolupráce by mohla být lepší - proto jsme zde - financování je nedostatečné a většina vědecké komunity je na CAM a TCIM alergická. V mnoha zemích je zásadní překážkou nedostatečné uznání ze strany vlády a konečně komunikace mezi zúčastněnými stranami je omezená a nahodilá.

Můj vliv na první čtyři výše uvedené otázky je omezený, zaměřím se tedy na průsečík mezi výzkumem a vývojem CAM a tou je oblast komunikace - mé pole působnosti - protože stejně jako v podnikání a v politice správná komunikace je nezbytná, pokud chcete něco vůbec vědět.

Projekt CAMbrella

Podívejme se na CAMbrellu, o které jste možná slyšeli. Byl jsem odborník na komunikaci v tomto projektu před třemi lety a řeknu vám něco málo o práci a svých zkušenostech s komunikací na tomto projektu. Měli jsme webové stránky, která vypadala takto - data jsou velmi důležitá i po ukončení projektu - ale z důvodu chybného rozhodnutí byly tyto webové stránky ukončeny. Nesnažte se je navštívit, protože pokud se budete snažit vygooglovat CAMbrellu v této podobě, dostanete nějaké nerelevantní webové stránky. Jedná se o anonymní chybné stránky, které jsou umístěné z komerčních důvodů. Všechny tyto linky budou umístěny zde. Máme veškerá data dostupná na této adrese a samozřejmě s vámi budu veškeré linky sdílet později.

Měli jsme 15 univerzit z 12 různých zemí, které se zapojily do projektu - od slunné Sevilly na jihu až po světla Troms na severu polárního kruhu v Norsku, 15 účastníků z účastnících se univerzit a 50 lidí - CAMbrelliánů - plnilo úkoly v 9 pracovních balíčcích. Tady vidíte snímek některých z nás, bylo nás 50, jak jsem říkal. Úkoly byly rozděleny do 9 balíčků pracovního charakteru.

Osmička byla oblastí, kterou jsem se zabýval - šíření a komunikace. Měli jsme samozřejmě poradní sbor, výrobce, s kterými jsme spolupracovali, zúčastněné strany CAM - s jejich členy jsme se setkávali během projektu jednou, dvakrát ročně a měli jsme samozřejmě určité pracovní schůzky. Cílem bylo na základě zjištěných výsledků vytvořit plán pro budoucí výzkum v oblasti CAM, jaký je současný CAM v Evropě, jaká jsou data k dispozici a co by se mělo v budoucnu udělat - to vše bylo prezentováno komisi, veřejnosti a tisku na konferenci v Bruselu v listopadu 2012.

Výzkumníci zde uvedli, že až polovina občanů v Evropě využívá pro své potřeby doplňkovou a alternativní medicínu. A plán CAMbrella požaduje vytvoření evropského centra, které by navrženou výzkumnou strategii implementovalo a realizovalo. CAM je zanedbávanou oblastí výzkumu, což víte.

Výzkumné metody musí odrážet reálné podmínky zdravotní péče v Evropě - výzkumná strategie EU pro CAM, která má upřednostňovat celosvětový přístup, který odráží potřeby občanů a poskytovatelů CAM. Centralizované a akademické podporované centrum EU pro CAM by mělo tuto výzkumnou strategii uvést do provozu.

Jaké jsou mé zkušenosti s komunikací v tomto nastavení? Především to bylo velmi inspirativní a plodné období. Získal jsem spoustu užitečných zkušeností a vybudoval jsem si dobrou mezinárodní síť a poznal nové přátele - to je ta osobní stránka věci, nicméně v oblasti komunikace není známá, není uznávaná, a tak pro mě nebylo možné využít celý soubor komunikačních nástrojů. A pravdou samozřejmě je, že celkový dopad projektu se sníží, pokud se komunikace vynechá. Vzpomínáte si? Stalo se to, protože vedení projektu opustilo webové stránky CAMbrella, aniž by zvážilo důsledky.

Moje poselství tedy - je třeba dvou profesí, aby vynález kola přinesl užitek - ti, kteří kolo vyrábějí, a ti, kteří světu říkají, proč může tento objev změnit jejich životy. Tedy spolupráce.

Jaký byl dopad CAMbrella projektu? Na vládní úrovni - je to velmi smutné říci - ale byl velmi omezený. Je to smutné, ale pravdivé. Ale údaje jsou k dispozici a část sítě CAMbrella stále existuje. Někteří z nás udržují neformální kontakt a myslím, že to bylo velmi užitečné.

Budoucí komunikace a spolupráce

Když hovoříme o budoucí síti kontaktů, navzdory tomu, co jsem vám právě řekl, myslím, že stopy CAMbrelly se dostaly navenek a poskytovatelé, vědci a další zúčastněné strany o projektu vědí a jsem rád, že se tato iniciativa v Praze pokusí na této věci něco změnit. Potřeba informací a spolupráce přetrvává. Které organizace a skupiny by mohly být důležité pro budoucí vytváření sítí?

Co by se mělo udělat a koho tam zapojit? Přínosy jsou zřejmé. Výzkumníci, lékaři, studenti, praktici CAM a další zúčastněné strany mohou mít z intenzivnější spolupráce velký úspěch. Ale stále to však nebude snadné kvůli neochotě, byrokracii a nedostatku peněz. Důležitým aktérem na scéně jsou konference CAM na evropské a celosvětové úrovni. Jsou to skvělé příležitosti pro sdílení znalostí a navazování kontaktů, ale je zde i několik výzev - dnes výzkum a data jsou nezbytné, pokud se chceme někam dostat, dnes je TCIM a další konference ústředním bodem komunikace a vytváření sítí v oblasti CAM.

Ale můj dojem po deseti mezinárodních konferencích je následující - většina účastníků není schopna navázat na třídenní intenzivní networking po návratu do jejich každodenní rutiny. Navzdory Linkedinu, poznámkám a vizitkám. A některým z nich to kvůli výdajům může trvat tři až čtyři roky do příští konference. Přínos konferencí se tak stává menším, než mohl být. To samozřejmě není tak důležité pro hlavní řečníky a další zavedené akademiky, ale pro ty mladší tomu tak je.

Příležitost navázat kontakty mezi konferencemi CAM si vyžádala řada mladých výzkumníků, se kterými jsem hovořil. A právě oni by měli být v budoucnu více aktivní. Vytváření takových sítí by mohlo být součástí koncepce konferencí, ale není tomu tak a to ze dvou důvodů: mají spoustu jiných věcí na starosti a zaměřují se na každoroční akce a ti, kteří konference plánují, jsou již dobře zavedení a nepociťují tuto potřebu v takové míře. Podle mého názoru budeme ke zlepšení propojení potřebovat určité plánování a komunikační nástroje.

Následující návrh je tedy následující: zúčastněné strany CAM by měly cíleně a koordinovaně spolupracovat, aby se spolupráce a komunikace dostaly na vyšší úroveň. To vyžaduje plánování, dovednosti a tvrdou práci - ale je to možné, protože to potřebujeme. Kdo jsou tedy ty zúčastněné strany? Právě jsem zmínil konference výzkumných pracovníků a hlavní organizace zaměřené na výzkum CAM. Toto jsou mezinárodní společnosti a organizace ve zkratce, na všechny z nich vám poskytnu link. Kromě výzkumníků máme několik organizací, které jsou velmi zajímavé v tomto kontextu. První je ANME - Nora, kterou někteří z vás znají. Dále je to Evropská aliance veřejného zdraví, Antroposofická asociace, Evropská komise pro homeopatii a Zájmová skupina pro integrativní medicínu a zdraví. Myslím, že je to skutečně možné. Osobně se těším na plodný koktejl on-line schůzek internetových zařízení a samozřejmě nějakou osobní komunikaci na schůzkách a konferencích. Možná, že si ještě vzpomínáte, co osobní komunikace tváří v tvář přináší.

Myslím, že se nám to podaří a pokud budou spolupracovat všechny příslušné instituce a organizace -i ty zmíněné předtím - měli bychom vytvořit nějaký společný podnik a tím pádem by náklady byly nosné a výsledkem je udržitelnost a kontinuita, silná komunikace, dobrá spolupráce a nakonec zapojíme média a zdravotnické orgány - a CAM a TCIM bude bezpečně dostupný prostředek pro všechny občany.

Materialistický pohled na svět

Možná, že dosáhneme svých cílů. Co myslíte? Ne! Stále zde máme zeď! Dobrá věda a silná komunikace to samy o sobě nezvládnou, musíme zbourat zeď, která je postavena na materialistické pohledu na svět přírodních věd. Narazíte například na zeď, když vám vědec řekne, že provádět výzkum této komplementární léčby bude plýtvání penězi, protože teorie, která za tím stojí, je tak daleko od věrohodnosti, že to prostě nedává smysl.

Většina lékařů, vědců, politiků, bohužel nebere CAM vážně. Na celém světě existuje silný odpor skeptiků, včetně dobře míněných fundamentalistů a vědců, ale i v neposlední řadě v některých farmaceutických společnostech, které vědí, že jsou ohroženy. V médiích jsem viděl mnoho příkladů toho, jak doktoři medicíny i další manipulují s fakty týkajícími se CAM. A lidé, které jsem právě zmínil, často nechtějí nebo aktualizují Wikipedii, aby se z výzkumníků CAM a lidí, jako jste vy, staly směšné postavy. Tudíž nevěřte Wikipedii, zeď není postavena z racionálních argumentů nebo dat - tvoří ji úzkost, navyklé myšlení a finanční zájmy. Zeď ve skutečnosti není pouze zdí mezi západní medicínou a CAM, zeď je mnohem komplexnější, je to celosvětová vědecká páska přes oči - ale to, co je za zdí, se zdá být velmi zajímavé a možná mnohem vzrušující, než si dokážeme představit.

Změna vědeckého paradigmatu

Myslím, že mnozí z vás sdílejí dojem, že některými stavebními kameny tohoto nového paradigmatu bude kvantová fyzika, energetická medicína, studium vědomí a starobylá duchovní moudrost a vědění. Nechám to být, protože nejsem vědec, ale podle mého názoru celosvětový odpor proti CAM a TCIM ve skutečnosti není o vědeckých údajích, jde zde o peníze. Ale to už je jiný příběh. Budu hovořit o budoucnosti. Je to docela výzva, vím, a komunita CAM to nemůže zvládnout sama, aby se tato zeď rozpadla - takže ještě jednou - lékem je tvorba sítě kontaktů a spolupráce.

Myslím, že bychom měli uzavřít určitou alianci a celosvětovou skupinu vědců, kteří by se zorganizovali, protože chtějí podpořit změnu vědeckého paradigmatu. Některé z nich už možná známe, protože se podílejí na výzkumu CAM, lidé jako výzkumníci CAM Torkel, Faltenberg a Harold Balach, a mnoho moudrých mužů a žen jako Stanislav Grof, Deen Radin, Robert Shakebreak, Pim van Lommel, Eben Alexander, Brenda Donne a Ervín László.

Projekt Galileo

Všichni jsou součástí Komise Galileo - projektu vědecké a lékařské sítě, který byl financován v roce 1973. S těmito lidmi jsem ve spojení od začátku letošního roku. Někteří z vás už samozřejmě o SMN a Komisi Galileo vědí, ale já bych vám rád všem představil tuto zprávu: "Rozšiřování vědomí a uznání vědecké metody" - před rokem bylo toto publikováno na webových stránkách a je to velmi komplexní zpráva.

Tato iniciativa je velmi komplexní, také se potýkají s problémy, aby byli viditelní v médiích a financování. Věřím, že to bude skvělé řešení pro obě dvě strany. Věřím, že se nudit v budoucnu nebudeme - tato zásadní změna našeho pohledu na svět a vědu nebude dokončená během několika desetiletí, ale proces běží, i když nikdo z nás, kteří tu dnes jsme, nebude přítomen na první "Konferenci propojení". Tak říkám konferenci, kterou oslavíme průlom nového paradigmatu.

Ale slibuji vám, že v této práci budu pokračovat i v příštím životě, ale do té doby budu stále potřebovat své dokumenty o CAM a vědě, ať už se má duše rozhodne být kdekoliv, až mé tělo odejde, je zde jenom jedna otázka - u které internetové služby mám uložit své dokumenty, abych si je mohl v příštím životě znovu najít? Možná nějaká kvantová cloudová služba? Těším se na vaše návrhy.

Děkuji za vaši pozornost a veškeré linky, o kterých jsem hovořil, vidíte zde, na této webové stránce. Věřím, že Tomáš vám je poskytne se svým týmem. Děkuji vám.


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Jesper Odde Madsen

Má zkušenosti s honorovanou i neziskovou prací od roku 1998.
Vzdělání: Dánská škola žurnalistiky + Kodaňská univerzita.

Žije v západní části Dánska, poblíž města Aarhus. Jako osoba samostatně výdělečně činná provozuje “Jesper Madsen communication”. Spravuje neziskový web a zpravodaj věnovaný komplementární a alternativní medicíně, www.galilei.dk.

Relevantní funkce a aktivity:

 • Odborný člen komise Galileo a Vědecké a lékařské sítě.
 • Účastník sítě CAMbrella, financované v rámci sedmého rámcového programu Evropské komise FP7. 2010-2012, Evropská výzkumná síť zabývající se komplementární a alternativní medicínou, části sítě jsou stále aktivní.
 • Koordinátor dánské komunitní skupiny přidružené k Institutu noetických věd, www.noetic.org
 • Autor knih „Alternativní léčba – transformace lékařské praxe“ a „Alternativní krajina“, knihy byly vydány v dánštině.
 • Člen představenstva Dánské asociace vědeckých novinářů.
 • Předešlé zkušenosti:
  • Editor oficiálního národního webu o komplementární a alternativní medicíně (Dánský bezpečnostní orgán pro ochranu pacientů)
  • Znalostní a výzkumné centrum pro alternativní medicínu při dánské vládě
  • Dánská společnost pro lékařskou akupunkturu.