AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Mgr. Miloslava Rutová, Česká republika

Mgr. Miloslava Rutová - Česká republika

Facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, poslankyně parlamentu ČR

Kineziologie - nekonečné možnosti

 

Dobrý den, jmenuji se Miloslava Rutová, jsem z České republiky a bydlím v Plzni. Původním povoláním jsem speciální pedagog a v současné době působím jako poslankyně českého parlamentu, jsem členkou sociálního a školského výboru. Kineziologii vyučuji a praktikuji už 26 let.

Nejprve bych ráda přiblížila pojmy, se kterými se budete v přednášce setkávat - protože nás sledují nejenom odborníci, ale široká veřejnost. Klasická západní medicína, tu myslím představovat nemusím.

Alternativní a komplementární medicína

Alternativní a komplementární medicína, to je široký pojem zahrnující všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že metody a postupy nejsou testovány na účinnost způsobem, jaký je obvyklý v klasické medicíně. Patří sem například ájurvéda, akupunktura, biotronika, homeopatie, kineziologie a řada dalších.

WHO

WHO - Světová zdravotnická organizace se sídlem v Ženevě je významnou autoritou v oblasti veřejného zdraví, má 194 členských států a Česká republika je jedním z nich. WHO se komplementární a alternativní medicíně věnuje dlouhodobě. V dokumentu "Právní postavení tradiční a komplementární a alternativní medicíny" poskytuje informace o postavení alternativy ve 123 v zemích světa - Česká republika je bohužel mezi zeměmi, ze kterých se nepodařilo získat spolehlivé informace.

Evropský parlament

Evropský parlament - je to jeden ze sedmi orgánů Evropské unie a spolu s Radou EU přijímá její legislativní akty. Přístup Evropského parlamentu ke CAM lze obecně charakterizovat jako příznivý. Vždy však byla zdůrazňována potřeba kvalitního výzkumu, bezpečnosti a účinnosti jednotlivých alternativních metod, jich následné uznání a legislativní zakotvení, respektive začlenění do systému zdravotní péče.

V Evropském parlamentu mají zájmovou skupinu Pro CAM. Tato skupina pořádá pravidelná setkání, kde poslanci společně diskutují se zástupci zúčastněných stran - pacienti, poskytovatelé i výrobci léčiv v oblasti CAM. Podobné zájmové skupiny jsou v různých členských státech Evropské unie, například v Německu, Itálii, Francii a dalších. Ve Spojeném Království Velké Británie a Severního Irska je alternativní medicíně nakloněn královský dvůr, zvláště Princ Charles. Myslím si, že je velkou chybou a handicapem, že při českém parlamentu taková skupina není. Přitom zájem občanů o alternativní medicínu je enormní. Na petiční výbor parlamentu dorazila petice s více než 40 000 podpisy žádající oficiální uznání netradiční medicíny. Ale již se blýská na lepší časy. V současné době se skupina poslanců snaží získat informace ze zemí, kde takové skupiny mají. Pevně věřím, že se to podaří.

Dovolila bych si citovat generální ředitelku WHO doktorku Margaret Chanovou k této problematice: "Tyto dva systémy, alternativní a západní medicíny, nemusí být v rozporu. V kontextu primární zdravotní péče se mohou vzájemně prolínat v blahodárné harmonii, využívat těch nejlepších vlastností obou systémů a vyvážit určité nedostatky obou z nich. To vše se však nestane samo od sebe. Musí být učiněna cílená politická rozhodnutí. Je však možné tohoto rozhodnutí s úspěchem dosáhnout."

I k tomu, aby byla slova generální ředitelky naplněna, slouží Mezinárodní kongres zdraví, kde jste vítanými hosty. Kongres probíhá poprvé v Evropě tak, jak ho vidíte - ve 3D virtuálním rozhraní. Po skončení konference bude ještě tři měsíce přístupný všem zájemcům.

PLATFORMA 2020 PRAHA

Bude zde spuštěná do ostrého provozu celoevropská a celosvětová databáze Platforma 2020 Praha, za účasti významných osobností z celého světa. Cílem platformy je umožnit všem, kdo praktikují tradiční alternativní medicínu možnost setkávání se, sdílení informací a podobně. Platforma bude zahrnovat všechny obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny, aby mohl každý, odborník i laik, získat a využívat informace v oblasti nemedicínských operací a holistické léčby. Jde o to poskytnout a umožnit všem svobodnou a výhodnou spolupráci, vzájemnou přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury, prostor v jistém smyslu podobný portálu Wikipedie. V žádném případě nejde o konkurenci a žádnou novou instituci, ale jde o to, aby se oba tábory přiblížily. Bude to ku prospěchu všech nemocných a potřebných lidí. Heslem by mohlo být:" Zdraví je jen jedno - nehledejme, co nás rozpojuje, ale spojuje".

Při této příležitosti mi dovolte poděkovat panu Tomáši Pfeiferovi, že je iniciátorem tohoto kongresu, který přinese spoustu dobra do světa, který to dobro zvláště v dnešní době moc potřebuje.

Kineziologie

No a nyní něco o kineziologii. Jak jsem v úvodu své přednášky uvedla, velkou část své profesní dráhy jsem věnovala práci s postiženými dětmi. Cítila jsem ale, že nejsem schopná těmto dětem stoprocentně pomoci. Toužila jsem po tom, aby i ony našly sebejistotu, pohodu a své místo na slunci i v životě. A právě v té době jsem se seznámila s metodou kineziologie, metodou, která změnila můj život. Četla jsem o ní jako o nekonečných možnostech. Poznala jsem úžasnou učitelku Carol Ann Honz, která metodu do České republiky přivezla. Ale já jsem nevěřila, že by to bylo možné. Přesto jsem metodu začala studovat a hned od začátku používat ve škole i ve svém okolí. A děly se věci. Vše se začalo měnit k lepšímu - já děti, vztahy, okolí.

Ale jak je to možné? Velice snadno. Vše, čím si dítě projde, se ukládá v mozku a negativní zkušenost se časem projeví ve formě neurologického bloku. Tyto bloky nás omezují, mohou vést k neúspěchům ve škole, zdravotním potížím, nedostatku sebevědomí, nepohodě v osobních i profesních vztazích. Kinezilog napomáhá k odstranění všeho negativního. Samotná metoda je založena na testování svalové reakce, kterou tělo reaguje na podnět. Jemným tlakem na natažené ruce člověka dostává kineziolog zpětnou vazbu - odpověď. Negativní informace sval oslabí, pozitivní zpevní. Touto cestou lze získat veškeré potřebné informace a následně vhodnými technikami nebo cvičeními neurologický blok jemně, rychle a účinně odstranit. Člověk od této chvíle více využívá potenciál svého mozku, dokáže zlepšit svůj zdravotní stav, neuplatňuje sebezničující modely chování, naučí se mít rád sám sebe, jeho život a okolí se mění k lepšímu.

Již více než 20 let s obrovským nadšením a chutí metodu kineziologii vyučuji a mí studenti dokazují, jak je tato metoda úžasná a ku prospěchu všech. Vede k lásce nejen k sobě a ke svému okolí, ale vrací člověku zpět co nejvíc z jeho vlastní autority a její vnitřní moci. Já osobně děkuji za každý den, kdy jsem s kineziologií mohla pracovat, a za každý den, že jsem se s kineziologií před lety potkala a pomohla také zlepšení mnoha lidí.

Děkuji vám za pozornost.

 
Související posterová prezentace:
 

Kineziologie - nekonečné možnosti

Mgr. Miloslava Rutová
 

Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Mgr. Miloslava Rutová

Facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain, metody Proměny a terapeutka Rodinných konstelací.

Spolupracovala se zakladateli metody Kinesiologie One Brain Danielem Whitesidem, Gordonem Stokesem, Carol Ann Hontz. Zakladatelka soukromé kineziologické poradny a školy Elpida v Plzni. Od roku 2010 členka fakulty Three in One za Českou republiku. V oboru Rodinné konstelace žákyně rakouských lektorů manželů Polívkových.

Poslankyně Parlamentu České republiky (od roku 2016 dosud).

Narodila se v severozápadních Čechách dva roky po válce. Vystudovala střední školu, nástavbu na škole knihovnické a nastoupila do práce. Měla ale naléhavou potřebu pomáhat lidem. Našla se v práci s postiženými dětmi. Vystudovala při zaměstnání Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a posléze speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Byla vyzbrojena teoretickými poznatky, ale jak opravdu pomoci těm nešťastným lidem kolem, kteří nevědí, co se svým životem? A tehdy, v roce 1994, vstoupila do jejího života kineziologie One Brain. Kineziologie vede k lásce nejen k sobě a svému okolí, ale všemu živému na Zemi. Měla tu čest setkat se a spolupracovat se zakladateli metody Danielem Whitesidem a Gordonem Stokesem. Její první učitelka byla Carol Ann Hontz. Od tohoto setkání nabyl její život jiný směr. Metodu vystudovala, začala s ní intenzivně pracovat, přednášet v různých městech ČR a vyučovat ji. Založila v Plzni kineziologickou poradnu, kde pracovala se svým manželem Jiřím Rackem a která funguje dodnes. Stala se reprezentantkou fakulty Three In One s právem vyučovat i ty nejvyšší stupně kurzu One Brain. Do její školy Elpida začali jezdit lidé nejen z Česka, ale i z celé Evropy. Tato práce s lidmi ji neskutečně naplňovala a ona cítila, že to je její úkol na tomto světě. Děkuje každý den za to, že jí bylo umožněno se s kineziologií potkat.

Další účinnou metodu pomoci lidem, kterou dosud používá, jsou Rodinné konstelace. Absolvovala tříletý výcvik Rodinných konstelací u rakouských lektorů, manželů Polívkových.

V roce 2014 byla zvolena do zastupitelstva města Plzně a v roce 2016 se stala poslankyní Parlamentu ČR, kde je dosud. Pracuje ve výboru pro sociální politiku a ve výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Je členkou Rady Úřadu vlády pro seniory a stárnutí při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

   

Příspěvek Mgr. Miloslavy Rutové na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Mgr. Miloslavy Rutové:

Chtěla bych poděkovat za milé pozvání do takové společnosti, ve které jsem si nemyslela, že někdy kdy budu.

Takoví odborníci, kteří tady hovořili do té chvíle, než se na mě dostala řada, jako je paní profesorka Strunecká, jako je moje první učitelka One Brainu paní Carol Ann Hontz, kterou tímto srdečně zdravím, jako je londýnský profesor, který byl tak laskav a pozval mě na zítřejší Den jógy. Tak nikdy jsem si nemyslela, že v takovéto společnosti budu kdy hovořit.

Speciální pedagogie

Já jsem původní profesí speciální pedagog. Celý život jsem zasvětila práci s dětmi a práci s dětmi postiženými. A na to jsem si vystudovala dvě vysoké školy, abych těm dětem dokázala dát to, co podle mého názoru, měly dostat. Ale bohužel, nebylo to ono.

Mezitím byla revoluce a otevřely se dveře různým alternativám a já jsem na ně naskočila. Silvova metoda, Reiki, jóga. Všechno bylo fajn, ale nedokázala jsem to aplikovat na děti ve škole.

Kineziologie One Brain

Až jednoho krásného dne jsem otevřela Učitelské noviny a tam bylo psáno Kineziologie One Brain - nekonečné možnosti. Zůstala jsem na to koukat, nevěděla jsem, co si pod tím mám představit. Ale když jsem dočetla ten článek, tak jsem jasně věděla, že je to To, co chci pro ty děti, abych s nimi mohla tímto způsobem pracovat.

Aby ty děti se dokázaly postavit do života tak, aby nebyly plny strachu, jak o tom hovořila moje učitelka Carol, aby měly sebejistotu. Aby dokázaly, přes všechny nesnáze, které současný svět nám nastavuje, aby se dokázaly přenést. A děkuji za každý den, kdy jsem se k této metodě dostala, protože mi to změnilo život. Ale nezměnilo to život jenom mě. Změnilo to život i těm dětem.

Protože jsem každý den s těmi dětmi pracovala, na každém tom jejich strachu. Ať už to bylo ze zvířat, ze školy, z rodičů, z neznámého. A ty děti se lepšily. A já si myslím, že v dětech je naše budoucnost. A že všechno to, co jsme až do této doby slyšeli, je cíleno vyloženě ne už nám, protože já už taky mám svůj věk dávno za sebou, ale těm dětem, protože ty děti, to je naše budoucnost.

Platforma 2020 Praha

A já právě cítím v tom, co tady pan Pfeiffer nastoluje, v té Platformě, že tam bude ta Jednota. Jednota, kterou my dokážeme dát dál. Dokážeme ji dát nejenom dospělým lidem, ale hlavně těm dětem, a ještě nenarozeným dětem. Když my sami budeme v Jednotě, jednotě s těmi druhými tak, jak všichni víme, že to, co vysíláme, to taky přijímáme.

A tady ta Jednota, to je opravdu to, o co jde všem dobrým lidem kolem nás. Tady já se nebudu vůbec zdržovat u nějakého Covidu nebo nějakých strachů, protože to je jenom taková chiméra. My přeci máme v sobě dobro, to dobro, které dokážeme dát dál a já jsem za to neskutečně vděčná. Že jsou tady mezi námi takoví lidé, kteří mě pozvali mezi vás, že mám tu čest vás poznat a že vám všem jde o to, o co jde mě. O to dobro, aby se šířilo dál.

Ať už je to ajurvéda nebo jóga nebo cokoliv, kineziologie, paní doktorka Strunecká s její Dobou jedovou a s jejími mnoha publikacemi, které já čtu. To je to, co potřebuje lidstvo kolem nás, naši spoluobčané.

Jsem původně z Plzně. Tu kineziologii jsem začala učit. Dělám to 25 let. Spolupracuji právě s Carol Ann Hontz. Dříve jsem spolupracovala i se zakladateli této metody s Danielem Whitesidem a Gordonem Stoksem, ale teď, v téhle chvíli, se to úročí.

Na ty kurzy chodila spousta lidí a ti lidé to šíří dál. Daniel vždycky říkával: „Je to jako když hodíte kamínek do jezera a to se rozšiřuje.“

Rozšiřuje se to dál a já cítím, že ta Platforma, že to je ten kamínek do jezera. A protože jsem z Plzně a říkala jsem si „já potřebuji tu metodu a ty alternativy dát někam, kam to patří.“ A z Plzně jsem to necítila tak, že by se to rozneslo dál. Potřebuji to dostat někam výš, jak se říká. A já půjdu zkrátka do politiky. A nešla jsem tam kvůli tomu, abych měnila nějaké extra zákony, ale já jsem šla hlavně kvůli tomu, abych to, co já cítím jako vnitřní povinnost dát dál, abych to dokázala na úrovni parlamentu, aby konečně už se někdo chytil za nos. A aby, jak to vidím v těch ostatních státech, že to jde, tak proč by to nemohlo jít i u nás?

Petice na podporu Biotroniky

Proto jsem byla tak šťastná, že přišla petice na petiční výbor a že jsme měli kulatý stůl s panem Pfeifferem k alternativní medicíně. A já mu za to, za to jeho úsilí, opravdu z celého srdce děkuji. A děkuji i vám všem.

Já se nebudu dál šířit, protože jsem toho plná. Chci vám opravdu ze srdce poděkovat. Všem, všem. A přeji Vám všem a vašim státům a vašim rodinám a vašim blízkým jen to nejlepší a děkuji vám ještě jednou moc za to pozvání.