AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Historie

Tomáš Pfeiffer, Česká republika

PLATFORMA 2020 PRAHA

záznam z videokongresu 20. 6. 2020

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
   

Dobrý den, vítám vás v srdci Evropy, Praze, hlavním městě České republiky, velmi duchovním a tajemném místě se stopou Franze Kafky, Gustava Meyrinka, Josefa Zezulky, Alberta Einsteina, Nikoly Tesly a mnoha dalších velikánů. Je to jakási magnetická neviditelná síla.

Zahajuji tímto náš Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, konaný pod záštitou hlavního města Prahy.

S potěšením dnes postupně přivítám významné světové osobnosti TCIM a osobně se velmi těším na jejich jistě zajímavý přínos tomuto kongresu.

 

 
Ing. Miloš Růžička

Nyní poprosím o několik slov zastupitele hlavního města Prahy pana Miloše Růžičku, předsedu Výboru pro zdravotnictví hlavního města Prahy.

Příspěvek - Ing. Miloš Růžička (host kongresu)

Děkuji za příspěvek panu Růžičkovi.

Tady vidíte záštitu hlavního města Prahy, která je poskytnuta tomuto kongresu.

 

 

Mimořádná situace si žádá mimořádná řešení, proto dnes 20. 6. 2020 on-line slavnostně zahajujeme Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, jehož hlavní část proběhne 11. - 13. 6. v roce 2021. Bude to asi v historii nejdelší kongresový coffeebreak. Doufám, že i samotné uzavření kongresu proběhne úspěšně. Na druhou stranu nám dal koronavirus čas na přípravu Platformy 2020 Praha, jejíž založení je hlavním cílem kongresu, a kterou si vám nyní dovolím představit.

PLATFORMA 2020 PRAHA

Začnu tím, čím Platforma není – v žádném případě není dalším „svazem svazů“. Pro další vývoj TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) je stále zřetelnější potřeba sjednocení snah a prohloubení spolupráce napříč všemi obory, i ve vztahu k medicíně EBM (Evidence-Based Medicine – medicína založená na důkazech), komplexní prostor zde dosud chybí.

Je to celosvětově unikátní projekt. Jde o to poskytnout společný prostor všem oborům TCIM umožňující svobodnou a výhodnou spolupráci, sdílení a vzájemnou přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury, prostor v jistém smyslu podobný portálu Wikipedie.

Struktura Platformy

Představím vám nyní strukturu Platformy, v níž každý člen obdrží přístup do své unikátní části spolu s detailním návodem a technickou podporou tak, aby do té části nemohl nikdo jiný zasahovat. Nyní vidíte HOME PAGE (viz náhledy níže), nahoře jsou umístěna tlačítka jednotlivých sekcí – umožňují vstup do jednotlivých témat. Platforma bude obsahovat kompletní informace nejen typu sekce VĚDA A VÝZKUM, ale i vše, co s TCIM souvisí, například sekce LEGISLATIVNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, MEDIÁLNÍ, společné i samostatné akce, projekty, SVAZ SYMPATIZUJÍCÍCH apod.

 
 
Prof. Dr. Madan Thangavelu

Jako první vystoupí genomový biolog na Univerzitě v Cambridgi, generální tajemník a vedoucí výzkumu EUAA, tedy Evropské asociace pro ájurvédu, profesor Madan Thangavelu z Velké Británie. Prosím o Váš příspěvek.

Příspěvek - Prof. Dr. Madan Thangavelu (Velká Británie)

Děkuji profesoru Madanovi za jeho příspěvek, který mířil k vlastnímu smyslu Platformy.

 

 
Nora Laubstein

S radostí teď přizvu do naší diskuse prezidentku Asociace pro přírodní medicínu v Evropě, pracovnici v oboru naturopatie, paní Noru Laubstein z Německa.

Příspěvek - Nora Laubstein (Německo)

Děkuji Noře Laubstein za její velmi komplexní pohled na tuto problematiku. Myslím si, že v budoucí Platformě – nebo už existující, právě jí spouštíme – bude mít významné místo právě v této oblasti, ku prospěchu nás všech.

 

 
Carol Ann (McCracken) Hontz

Nyní bych poprosil o příspěvek autorku a učitelku přednášející o specializované kineziologii, paní Carol Ann (McCracken) Hontz z USA.

Příspěvek - Carol Ann (McCracken) Hontz (USA)

Děkuji za příspěvek. Při tom, co poslouchám, mě napadl jeden paradox. My dbáme o hygienu hmotnou, ale daleko méně dbáme o hygienu duševní, což je právě oblast psychosomatiky – významného prvku ovlivňujícího naše vědomí. Děkuji pěkně za příspěvek a pojďme k dalšímu našemu hostu.

 

 
Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D.

Socioložka vyučující na Karlově Univerzitě, specializuje se na moderní medicínu a zdravotnictví a publikovala knihu „Alternativní medicína v České republice“, paní docentka Eva Křížová z České republiky. Vítám ji tedy v našem panelu.

Příspěvek - Doc. PhDr. Eva Křížová, Ph.D. (host kongresu)

Děkuji a doufám, že se za rok uvidíme na kongresu, který bude uzavírat toto období a ještě jednou velmi děkuji za příspěvek.

 

 
Dr. Peter Kath

Nyní vystoupí prezident EUAA – Evropské asociace pro ájurvédu, doktor Peter Kath, jeho země je Německo, tak prosím o jeho příspěvek.

Příspěvek - Dr. Peter Kath (Německo)

Velmi děkuji za příspěvek, řekl bych, že on sám je příkladem toho, že jsme všichni na jedné lodi. Nyní přichází podle mého názoru čas tyto mosty tvořit z oborového pohledu do multioborového prostoru, aby se propojily všechny tyto části do jednoty.

 

 
Amarjeet S Bhamra

Nyní přizvu do naší diskuse zastupujícího britskou ájurvédskou lékařskou radu Amarjeeta S Bhamru z Velké Británie, který má teď mnoho práce s přípravou zítřejšího Dne jógy, prosil mě, aby byl v našem panelu co nejdříve. Jsem šťasten, že ho mohu mezi námi přivítat a budu mu přát, aby jeho zítřejší den, který je velikou akcí v Británii, rovněž dopadl co nejlépe. Poprosím o příspěvek.

Příspěvek - Amarjeet S Bhamra (Velká Británie)

Velice děkuji za příspěvek i tomuto muži, který vykonal na poli otevírání možností pro ájurvédu a jiné systémy obrovskou práci. Doufám, že i nám se jednou snad podaří vytvořit něco podobného jako je třeba parlamentní skupina, tak jak je tomu při britském parlamentu. S laskavým pozváním právě Amarjeeta jsem mohl navštívit britský parlament, sedět ve Sněmovně lordů a být součástí těchto krásných setkání. Vím, že Amarjeet nyní inicializoval také petici, pro kterou sbírá hlasy.Mimochodem bych připomněl i to, že sám jsem v České republice inicializoval petici, získala 40 tisíc podpisů a byla projednána Petičním výborem Českého parlamentu. To stanovisko se týkalo hlavně oblasti vzdělávání a přidružených oblastí a je to jeden z krůčků, které, jak stejně zmiňoval Amarjeet, jsou konány na této cestě, která bude jistě ještě velmi dlouhá.

Hodně štěstí, Amarjeete, při Tvojí zítřejší velké akci.

 

 
Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Nyní bych si dovolil poprosit dalšího hosta našeho panelu. Bude to pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka, která působila na Karlově univerzitě v Praze, profesorka Anna Strunecká z České republiky. Poprosím o Váš příspěvek.

Příspěvek - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vidím, jak se neustále rozrůstá portfolio našich jednotlivých přispěvatelů Platformy, což je velmi potěšitelné. Jen více takových fundovaných příspěvků, které jsou často podloženy i vědeckým výzkumem. V této chvíli máme v oblasti alternativy v databázích Cochrane a PubMed více jak 18 000 dokladovaných výzkumů v nejvyšší možné kvalitě. I to vypovídá o stoupajícím zájmu o tuto oblast i z vědecké oblasti.

 

 
Mgr. Miloslava Rutová

A nyní náš další host, poslankyně Parlamentu České republiky, facilitátorka a terapeutka Kineziologie One Brain Mgr. Miloslava Rutová, Česká republika. Poprosím i Vás o Váš příspěvek.

Příspěvek - Mgr. Miloslava Rutová

Skromně bych se přidal k tomu přání všem vám. Je to přece naše společná věc.

 

 
Maximilian Moser, Ph.D.

A tak nyní přizvu dalšího našeho panelistu, docenta fyziologie na Univerzitě ve Štýrském Hradci s rozsáhlým mezioborovým přesahem, zabývá se chronobiologií a fyzikou. Jeho jméno je Maximilian Moser a bydlí v Rakousku.

Příspěvek - Maximilian Moser, Ph.D. (Rakousko)

Děkujeme za příspěvek a můžu potvrdit, že pan docent rozhodně svůj obor bere vážně, neb mě prosil, abych napříště tuto konferenci nepořádal v sobotu, což není z důvodu chronobiologie příliš vhodné. Jeho příspěvek se týká nejzákladnější síly vesmíru, a to je rezonance. Například jeden z nejvýznačnějších vědců, kteří kdy vůbec žili, byl Nikola Tesla a ten nám o rezonanci zanechal snad největší zprávu a stopu.

 

 
Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc

Nyní přizvu do naší konference dalšího hosta. Je to šéfredaktorka americké knihovny pro TCIM, lékařka praktikující akupunkturu a homeopatii a její jméno je Natalia Aldana – Martinez a je z Kolumbie. Prosím o Váš příspěvek.

Příspěvek - Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc (Kolumbie)

Děkuji za příspěvek. Zdá se mi, že máme stejné sny a rozsah Vašeho projektu je velmi veliký, úctyhodný mimo jiné i proto, že mě na Vás upozornil Dr. Geetha Krishnan při mé návštěvě v Ženevě ve WHO v kanceláři pro alternativní medicínu. Tak jsem se dozvěděl o Vašem projektu a také začal nabízet spolupráci v těchto našich velmi společných cílech. Rád bych řekl, že i my v Evropě máme za sebou zkušenosti, které jsou poměrně rozsáhlé a poměrně komplexní.

Jednou z největších zkušeností byl výzkum CAMbrella, financovaný Evropskou unií, který zahrnoval zhruba 112 výzkumných center, ve kterém pracovali na zmapování a vědecké edukaci těchto oblastí s výstupem do závěrečné zprávy, která byla přednesena před Evropským parlamentem.

To jsou, myslím, jen jedny z některých částí, které se odvíjely na našem kontinentu, protože nás dělí poměrně velká vzdálenost. Myslím, že vzdálenost nehraje roli.

Je pro mě potěšitelné Vaše vyjádření o vstřícnosti ke všem ostatním oborům, skupinám atd. Myslím si, že na základě tohoto vyjádření nebrání nic tomu, abychom se spojovali a svoje úsilí takto znásobili. Vzhledem k tomu, že je zde určitý historický vývoj, tak zcela přirozeně vznikají snahy kdekoliv v celém světě, ať je to Čína, Indie, nakonec i Evropa, ale myslím si, že není vůbec důležité, kdo a kde.

Náš cíl je jediný – pomoci lidem v cestě za zdravím, pomoci oborům, aby mohly normálně pracovat tak, jak jejich habilitace dovolí a všechno ostatní je vedlejší. Nezáleží na jménu Pfeiffer nebo na jménu nějaké další organizace, ale záleží na prospěchu pro lidi. Nejde v žádném případě, jak by si někdo mohl myslet, o duplicitu nebo o nějaký souboj databází, nebo něco podobného, to by bylo to nejtěžší a nejhorší, co by se nám mohlo stát. Naopak, jednota je jediná cesta vpřed. My všichni jsme lidé, všichni máme duši, všichni máme svá těla, máme také své potřeby, svoje sny a všechno ostatní.

Doufám, že naše společné sny se protnou, jsem si tomu jist, protože to, co jste zde popsala, je náš společný sen. Jsem šťasten, že tu někdo vytváří podobnou práci v takovém rozsahu ve všech ostatních důležitých aspektech, které třeba ani naše snaha v této chvíli nezahrnuje, ale může kdykoliv dál propojovat naše společné úsilí.

Vaše databáze je směřována, jak vnímám, nepatrně více do oblasti komplementární medicíny, podle toho starého názvu CAM (Complementary and Alternative Medicine), ale to vůbec nevadí.

Při svých návštěvách různých kongresů a jiných akcí jsem zaznamenal i jistou odtažitost těchto základních částí komplementární nebo alternativní medicíny. Pochopil jsem, že jedním z mých životních úkolů, tak jak ho vnímám, je tuto lehkou bariéru rozpouštět, abychom se neptali na věci, které nejsou důležité, ale sledovali to důležité. Děkuji Vám za Váš projev, byl úžasný a těším se na další možnou spolupráci nás všech.

 

 
Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD

Nyní bych poprosil odbornou asistentku na Cornellově univerzitě, Fulbrightovu specialistku pro Veřejné zdraví se specializací na integrativní medicínu, doktorku Bhaswati Bhattacharyu z USA. Prosím o Váš příspěvek.

Příspěvek - Bhaswati Bhattacharya, MPH, MD, PhD (USA, Indie)

Děkuji Fulbrightově specialistce Bhaswati a musím vyslovit jenom lítost, že není jako bohyně Kálí, ta má více rukou, ale myslím si, že i ty dvě ruce, které nabízí, udělaly víc než mnohé jiné, a tak jí za její práci děkuji.

Jenom jednu poznámku: Budoucí mladí lékaři se v některých zemích, jak jsme viděli ve statistice, setkají až v 70 % s pacienty, kteří používají nějakou formu alternativní medicíny. Je důležité, aby byli informováni, aby uměli sladit a pochopit interakce jednotlivých postupů atd., aby to bylo pro pacienta přece bezpečné. I z tohoto důvodu je velmi důležitá část vzdělávání na univerzitách tak, aby budoucí lékař měl alespoň základní informace.

 

 
John Weeks

Nyní bych rád přivítal mezi námi organizátora na poli integrativní medicíny, muže, který se věnuje už řadu let této tématice, a který rovněž na tomto poli má velké zásluhy. Je to John Weeks z USA. Vítám Vás a prosím o Váš příspěvek.

Příspěvek - John Weeks (USA, host kongresu)

Děkuji za Váš příspěvek. Velmi pěkně mapoval situaci v USA. Je vidět, že v tomto oboru máte mnoho zkušeností.

Rád bych Vás upozornil na již výše zmíněnou knihu Alternativní medicína (CAM) ve světě, která je plně indexována, obsahuje mnoho zajímavých informací i s tím, že kdykoliv by bylo potřeba, můžete použít veškeré informace zde obsažené při své práci.

Je tam také oddíl, který se týká zajímavých výzkumů. Tento výzkum vede v USA organizace, kterou bychom tu nečekali, je to NATO.

NATO získalo poměrně velký grant na výzkumný úkol, který patří zatím k těm nejlepším. Vznikl tak, že administrace vojenské zdravotní služby zjistila, že možná více jak 50 % všech příslušníků armády USA využívá tyto metody a mluví se zde zvláště o posttraumatických syndromech a mnoha jiných diagnózách. To nakonec vedlo k začátku snahy po orientaci v těchto oblastech. Dnes s velmi významným rozpočtem více než 100 milionů dolarů je na těchto pracích pokračováno. Jedním z cílů bylo zařazovat do vojenské zdravotní péče i metody TCIM, což je velmi zajímavé a přiznám se, že zrovna toto mě velmi překvapilo a potěšilo, protože prospěch může být v těchto „bojových podmínkách“ velmi významný.

Kniha, kterou zmiňuji, obsahuje i mnoho dalších informací, které se týkají části, která je trochu více evropská, ale myslím si, že ve spojení nás všech budeme získávat velkou informační sílu. To, co pozoruji na americkém kontinentě, je opravdu veliká práce a zasluhuje si velké úcty. To, co pozoruji kdekoliv jinde, je podobné. Ať už vidím tradiční indickou vědu, čínskou medicínu, jiné obory, vidím zde obrovskou lidskou zkušenost, která se nedá ničím nahradit. V některé době vítězila ta myšlenka, v jiné době vítězila jiná, ale to je přirozený vývoj.

 

ZÁVĚR

Všichni, jak tady jsme, jsme lidé, kteří mají určitou zkušenost v této oblasti, nazval bych vás opravdu osobnostmi v těchto oborech, a tak bych se ještě rád dopředu zmínil o aktivitě, která mě napadla při dnešním panelu. Myslím si, že v zájmu toho, co je také nezbytnou podmínkou, představování TCIM ostatním lidem, by bylo dobré zamyslet se nad možností, že by každý z nás v nějakém přiměřeném rozsahu popsal svoji osobní cestu k TCIM. Myslím si, že by to mnohé lidi zajímalo, že by o to měli velký zájem, že by lidem byla blízká. Nacházeli jsme všichni svoji vlastní cestu, ať to byla cesta vědy nebo cesta odjinud. To je myslím velmi cenné. Nežádám po vás nyní žádné rozhodnutí, oslovím vás e-mailem a zeptám se vás na názor na tuto věc.

Děkuji za zdvižené palce… nevím, jestli by někdo z vás ještě chtěl na závěr dnešního panelu něco připomenout, je to možné.

 
Mgr. Miloslava Rutová:

Dnes má narozeniny můj mladší syn a já to cítím tak, že dneska se ta Platforma narodila a já vám všem za to velmi velmi děkuji.

 

Náš čas se už velmi naplňuje, máme zhruba asi tak 8 minut. Sám za sebe říkám: “Děkuji vám všem, děkuji Bohu, že tu můžeme být na jedné planetě. Děkuji za všechny obtíže, které zažíváme, protože nás školí a dávají nám vnitřní sílu. Mějte hodně, hodně úspěchů ve svých životních cestách a budeme, doufám, ve spojení. Jsme spojeni možná poutem větším, než je pouto vztahové, protože životní smysl a cíl je silnější než co jiného, a v tom, myslím, se všichni shodujeme”.

 

Děkuji vám všem ještě jednou za účast. Těším se na dokončení kongresu zde v Praze dne 11. - 13. 6. 2021. Bude se konat v důstojném prostoru – ve velkém sále radnice hlavního města Prahy, pod záštitou hlavního města Prahy. Můžete se těšit i na velmi netradiční setkání na palubě lodi, kde budeme mít slavnostní večeři a příležitost k navázání dalších kontaktů, jak to na kongresech bývá. Těším se na to, že vás všechny i lidsky budu moci poznat, pro nás je stále důležitý okamžik potřesení rukou, protože to vydá za 100 e-mailů, a pohled do oka přímo.

 

Děkuji vám, na shledanou.

 
Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
Číst více...

Záznam ústních prezentací Tomáše Pfeiffera na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

PLATFORMA 2020 PRAHA (10.9.)

BIOTRONIKA - naděje v nemoci pro 21. století (11.9.)

Platforma 2020 Praha, Alternativní medicína (CAM) ve světě (12.9.)


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

PLATFORMA 2020 PRAHA