ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu >> Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer, profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, Institutu pro TCIM/CAM

PLATFORMA 2020 PRAHA,
Alternativní medicína (CAM) ve světě

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
 
 

Nyní bych se chtěl ještě vrátit k jednomu z hlavních cílů tohoto kongresu: potřeba vytvářet možnost informace - informace pro všechny obory tak, aby napříč těmito obory se mohly hledat možnosti podpory, spolupráce, ale také informace - nejenom pro účastníky těchto alternativních oborů, ale i pro účastníky z medicíny EBM. Je důležité, aby tento projekt vznikl a mohl dále sloužit. Je to obdobné jako náš kongres - slouží tato databáze všem. I náš kongres slouží všem. Mohou zde vystoupit všechny obory alternativní medicíny TCIM i CAM, ale mohou zde vystoupit i příspěvky z medicíny EBM.

A já věřím, že za dva roky, při dalším ročníku tohoto kongresu, budeme mít stále a stále širší výběr v tématech, které zde zveřejníme. Je naplánováno ještě čtvero dalších kongresů, jak už jsem říkal v úvodu - vždy po dvou letech. Přiznám se, že trochu optimisticky věřím, že za tu dobu dalších osmi let již nebude třeba těchto aktivit v této podobě a stanou se samozřejmou součástí našeho světa - léčby i společenských oblastí.

Platforma 2020 Praha

Hlavní stránka Platformy Rád bych teď se vrátil k ukázkám z Platformy 2020 Praha. Jak už bylo řečeno, je jakousi novou wiki v této oblasti a možná, že ještě před prvním slidem z této platformy bych vám rád ukázal proto, aby všem vám, kteří pracujete v oblasti alternativy, byly zpřístupněny informace, ověřené informace z této knihy, která dle názoru jiných patří k nejlepším, které byly vydány v této oblasti. Naleznete zde odpovědi a i své odpovědi pro možné další diskuze. Poprosím o další slide.

Toto je úvodní stránka platformy. Tento projekt je stále pružný, vyvíjí se. Má sloužit i do budoucna každému z oborů, které na ní mohou zveřejňovat svoje materiály.

Sekce Knihovna

Sekce Knihovna Například v sekci knihovna - první sekce, které bych se chtěl věnovat - máte možnost jako členové platformy vkládat své informace, výzkumy a další a můžete je označit štítkem svého oboru, pak se divákovi zobrazí v knihovně příslušné téma. Informace můžeme také vyhledávat podle autorů, času zadání a jednou týdně vám bude přicházet na emailu zpráva o nových příspěvcích do této části platformy - pokud budete registrovaní členové. Do platformy má samozřejmě přístup veřejnost - i laická veřejnost - a i tímto způsobem můžete zkvalitnit svůj styk s touto veřejností. A tak dále. Poprosím další slide.

Sekce Věda a výzkum

Sekce Věda a výzkum Zvláště pro vědeckou oblast tato sekce je velmi důležitá. Umožňuje multioborově získávat informace o vybraném tématu, které nejsou vždy zcela snadno přístupné a myslím tedy, že zvláště vědeckým pracovníkům může být tato možnost příznivá. Vidíte jednotlivá oddělení této sekce. A pojďme dál.

Sekce Vzdělávání

Sekce Vzdělávání Velmi důležité je pro každý obor, aby mohl také se rozvíjet, získávat své studenty, následníky, a tak speciálně pro oblast TCIM jistě bude výhodné, aby lidé mohli vidět kde, na kterých univerzitách či jiných místech jsou obory přednášeny a také jaké obory.

V knize Alternativní medicína ve světě můžete získat přehledy, na kterých univerzitách jsou tyto obory přednášeny jako obory nebo jako kurzy, můžete získat přehledy o tom, v kterých zařízeních, v nemocnicích se tyto obory aktivně vyučující či provozují. Pojďme dál.

Sekce TCIM ve zdravotnictví

Sekce TCIM ve zdravotnictví Tato část je zaměřena výrazně pro publikaci míst a zemí, v kterých je alternativní postup zařazován do medicínské lékařské praxe nebo kde je zřizováno zařízení, které obdobně jako v nemocniční léčbě aplikuje tyto obory. Toto je samozřejmě také velmi cenné pro veřejnost širší, ale umožňuje to také mezioborovou komunikaci, kdy si jednotlivá zařízení mohou sdělovat výsledky v této praktické části. Informace o zařízeních, která takto pracují, naleznete rovněž v publikaci Alternativní medicína ve světě, včetně adres. Poprosím další.

Sekce Legislativa

Sekce Legislativa Přesto, že legislativa nesouvisí přímo s faktem léčby, nastavuje rámec, nastavuje možnosti této pomoci, a proto je mnohdy velmi důležitá a někdy i nejdůležitější. Sám jsem byl ve státě, kde obory TCIM dlouhá léta měly nesnadnou pozici - a tím pádem vlastní zkušenost je nejlepší. V této sekci můžete nalézt tedy usnesení významných mezinárodních institucí, které se věnují této tématice zejména na politické úrovni, různé iniciativy vedoucí k legislativní regulaci těchto oborů, což je důležité, aby naše obory mohly do těchto politik vstupovat i svým příspěvkem - vždyť se jedná o nás - a někdy trochu schématický pohled, kdy bývá tendence, aby o nějakém problému rozhodovala pouze jedna strana, by tím mohl být postupně opouštěn. Jsou tu i možnosti sdílet legislativní aktivity členů platformy, které se můžou navzájem podporovat.

Náš svaz zde, v České republice, v rámci petice, dosáhl 40 tisíc podpisů a tato petice byla projednávána v Parlamentu České republiky a tato aktivita přinesla pozitivní výsledek, bylo přijato usnesení. A každý takovýto krok, byť sebemenší, přispívá k normalizaci poměrů v těchto oblastech. Ale pojďme dál.

Sekce Média

Sekce Média Jak už jsem zmínil v průběhu předchozího jednání kongresu, můžete vykonávat cokoliv, ale zvláště v pozici v oboru TCIM, které přece jenom nestály v hlavním zorném poli společenských mediálních procesů, je nesmírně důležité také ukázat tu pozitivní stránku a přínos, který často opomíjené obory mohou mít, které tu nestojí jako protivník k medicíně EBM, ale naopak jí můžou velmi pomoci v procesu, kdy ve svém doposud největším vědeckém rozvoji, který jsme mohli pozorovat, získá ještě více prostoru - i z důvodu pomoci těchto bočních oborů. Je tedy důležité, aby zvláště odborná, ale i laická veřejnost dostávala relevantní informace, ostatně stejně tak, jako je to běžné v medicíně, kde například práce profesora Cochrana a mnohých dalších v ověřování postupů byla velmi významná. V knize, kterou jsem zmínil, se také dozvíte údaje z předních vědeckých databází, tedy PubMed a Cochrane. A přiznám se, že i já jsem byl překvapen množstvím zde uveřejněných studií, některé ve vyšších úrovních, protože v době psaní této knihy jsme evidovali přes 18 500 těchto studií v obou dvou databázích v širokém spektru - od léčby modlitbou, duchovní až po léčbě hmotné, herbální a jiné. Velmi také stoupá publikační činnost, množství odkazů. A doufám, že tedy přichází doba, kdy prospěch a toto dobro pro pacienta překoná některé historické překážky. Pojďme dál, prosím.

Sekce Svaz sympatizujících s TCIM

Sekce Svaz sympatizujících s TCIM Mnoho a mnoho lidí užívá metod alternativní medicíny TCIM, CAM. Je to opravdu veliké množství, 30% až 70% vyspělých státech, v jiných zemích ještě mnohem více - zvláště tam, kde je historická zkušenost, jako je Čína, Indie a mnohé další. Tato sekce by měla sdružovat zájemce o TCIM a CAM v celosvětovém měřítku. Můžou z ní dostávat také relevantní informace o akcích, které budou probíhat, a tak dále. Poprosím dál.

Sekce Organizace

Sekce Organizace Sekce organizace slouží samotné platformě. Členové platformy ji budou používat jako servis pro svoji činnost. Pro členy je tato část velmi důležitou a nepostradatelnou možností vytvářet prostor, společný prostor pro společnou věc. Tak to je stručné představení platformy.

Alternativní medicína (CAM) ve světě

Alternativní medicína (CAM) ve světě Knihu, kterou jsem zmínil, mohu doporučit zejména proto, že informace, které jsou v ní obsaženy - a zdůrazňuji, že jsou to to ověřené informace - přináší někdy velké překvapení.

Například podle databáze Cochrane můžeme spatřovat zhodnocení jednotlivých oboru TCIM a medicíny EBM a dozvídáme se, že možný pozitivní účinek - samozřejmě mimo těch oblastí, které už jsou v oblasti traumat, substitucí a dalších - je jenom o několik málo procent menší, v průměru.

A co se týče tak často zmiňovaných rizik pro pacienta, databáze Cochrane uvádí tato čísla: u medicíny všeobecně je to 7% a u metod CAM, TCIM 0,69% - něco přes půl procenta. Je to logické. Medicína musí používat často invazivní metody a tak dále, s vyšším rizikem, ale přesto to bylo pro mě osobně překvapení, protože zvláště v některých zemích bývaly často prezentovány spíše negativní zprávy.

Najdeme zde například seznam universit a jejich výzkumných center, máme tady také na této mapce zeleně vyznačeny státy, které mají výzkumná centra pro oblasti TCIM a CAM.

Jsou zde například uveřejněny nemocnice, kde se tyto metody používají.

Jsou zde také abstrakty všech zásadních usnesení nadnárodních organizací, jako je WHO, Evropská komise, Evropský parlament, Národní konference CAM, NATO - což je velmi zajímavé, protože Američané vytvořili jednu z nejlepších studií týkajících se TCIM a CAM. Zjistili totiž, že více jak polovina příslušníků této organizace těchto metod využívá - a nejednalo se pouze o posttraumatické syndromy a podobně.

Tak tedy toto je zřejmě to hlavní, co jsem vám chtěl říci. Pokud potřebujete informace pro diskuze, zvláště s těmi, kteří tyto názory nepřijímají příliš ochotně, v této knize naleznete významný zdroj informací.

 
Související posterové prezentace:

PLATFORMA 2020 PRAHA

PLATFORMA 2020 PRAHA   PLATFORMA 2020 PRAHA
Platforma 2020 Praha: https://platforma2020praha.cz

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ aneb O čem se mlčí

 
Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
Číst více...

Záznam ústních prezentací Tomáše Pfeiffera na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

PLATFORMA 2020 PRAHA (10.9.)

BIOTRONIKA - naděje v nemoci pro 21. století (11.9.)

Platforma 2020 Praha, Alternativní medicína (CAM) ve světě (12.9.)


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

PLATFORMA 2020 PRAHA