AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Záznam kongresu >> Tomáš Pfeiffer

Tomáš Pfeiffer, profesní komora Sanátor - svaz biotroniků Josefa Zezulky, Institutu pro TCIM/CAM

PLATFORMA 2020 PRAHA

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
 
 

Vítám vás, vážení a milí účastníci Mezinárodního kongresu zdraví Praha 2021. Vítám také všechny aktivní účastníky našeho kongresu. Jmenuji se Tomáš Pfeiffer a jsem ředitelem Institutu pro tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicínu. Je garantem tohoto kongresu.

V současnosti pozorujeme rychlou změnu našeho světa, ve kterém žijeme, a tato změna se týká snad všech oblastí, včetně vědy i oblasti duchovní. Pozorujeme změny politik nadnárodních organizací, které ve svých usneseních doporučují členským státům studovat a zařazovat metody CAM a TCIM, tedy tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny do národních zdravotních systémů. Stoupá počet publikovaných studií a pracovišť zabývajících se výzkumem TCIM a CAM, výrazně stoupá také počet pracovišť, které užívají aktivně tyto metody a v neposlední řadě také zájem veřejnosti. Ve vyspělých státech užívá některou metodu TCIM a CAM 30 až 70 procent občanů, což například pro Evropu znamená více než 100 milionů obyvatel. A v ostatních zemích je toto procento ještě vyšší.

Moderní medicína je založena na postupech, které jsou velkým přínosem pro lidské zdraví, přesto zvláště ve vyspělých zemích roste četnost chorob, kde neposkytuje medicína úplné odpovědi. Proto je třeba hledat i jiné pohledy na tyto problémy, a proto si Kongres zdraví 2021 Praha klade za cíl zlepšení informovanosti laické i odborné veřejnosti a napomáhat tak formulování politik pro TCIM a CAM a umožnit jim přístup k racionální holistické léčbě pro všechny občany

Není náhodou, že jedním z ústředních bodů jednání kongresu je zahájení činnosti celosvětové informační databáze s názvem Platforma 2020 Praha. Ta umožní v jednotlivých sekcích vzájemnou komunikaci všech oborů tradiční, komplementární, integrativní a alternativní medicíny s tím, že takto vytvořený bezpečný prostor je místem setkávání s medicínou EBM, tedy medicínou založenou na důkazech, ale bude také místem vzájemné podpory členů platformy ve společných úsilích a v neposlední řadě také podporou styku s veřejností a mnoha dalších aktivit sahajících daleko nad rámec dosud existujících databázích. Některé sekce Platformy 2020 Praha vám představím v průběhu kongresu, mezi jednotlivými řečníky.

Výjimečnost tohoto kongresu můžeme spatřit nejen v on-line 3D grafické podobě, v šíři zastoupených témat a oborů, z nichž některé budou takto představeny poprvé, ale také nemalou měrou i v zastoupení téměř celé planety. Vytváříme tak novou podobu společné věci nás všech. A tak přeji tomuto kongresu dosažení jeho cílů, Boží ochranu, pomoc člověku v jeho vývojové životní cestě. A ještě bych rád uvedl, že tento kongres se bude opakovat vždy po dvou letech - a to ještě čtyřikráte. Jsem přesvědčen a doufám, že nebude již třeba této formy on-line, přesto, že má i své nemalé výhody. Mimo jiné i v tom, že na stránky kongresu se budete moci připojit ještě další tři měsíce, což jistě zvýší možnost přístupu zájemců o informace v něm uvedených.

A nyní si dovolím představit našeho prvního hosta kongresu. Je jím inženýr Miloš Růžička z České republiky. Je zastupitelem hlavního města Prahy a je předsedou Výboru pro zdravotnictví zastupitelstva hlavního města Prahy. Jeho příspěvek nese název: Proč kongres zdraví Praha? Proč Platforma? a Několik otázek a odpovědí z pohledu středoevropana. A tak jej u nás vítám a prosím o jeho sdělení.


Související posterové prezentace:

PLATFORMA 2020 PRAHA

PLATFORMA 2020 PRAHA   PLATFORMA 2020 PRAHA
Platforma 2020 Praha: https://platforma2020praha.cz

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ aneb O čem se mlčí

 
Tomáš Pfeiffer, Česká republika

Tomáš Pfeiffer - Česká republika

Filosof, biotronik, ředitel profesní komory Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky, zakladatel a ředitel Institutu pro TCIM/CAM
Číst více...

Záznam ústních prezentací Tomáše Pfeiffera na Mezinárodním kongresu zdraví 2021 Praha:

PLATFORMA 2020 PRAHA (10.9.)

BIOTRONIKA - naděje v nemoci pro 21. století (11.9.)

Platforma 2020 Praha, Alternativní medicína (CAM) ve světě (12.9.)


Zde můžete zhlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Záznam z videokongresu 20. 6. 2020:

PLATFORMA 2020 PRAHA