AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Hosté

Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc

Dr. Natalia Sofia Aldana-Martinez, MD, MSc

Homeopatie

Kolumbie

Lékařka praktikující akupunkturu a homeopatii. Pracuje jako učitelka TCIM na různých univerzitách v Bogotě, v Kolumbii. Podílí se na projektech TCIM ve veřejném zdraví a pracuje též s domorodými komunitami a tradičními znalostmi ve zdravotnictví. Je konzultantkou Centra Latinské Ameriky a Karibiku pro informace o zdravotních vědách (BIREME), které funguje při Celoamerické (PAHO) a Světové zdravotnické organizaci (WHO). Dále působí jako Šéfredaktorka VHL TCIM Americas (Virtuální zdravotní knihovny pro Tradiční, komplementární a integrativní medicínu v Americe) a je členkou Sítě TCIM Americas http://mtci.bvsalud.org/en/.

 

Příspěvek Dr. Natalie Sofie Aldany-Martinez, MD, MSc na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Dr. Natalie Sofie Aldany-Martinez, MD, MSc:

Děkuji Tomášovi a jeho týmu za sdílení pozvání pro síť TCIM Americas, abychom mohli sdílet tuto zkušenost. Cením si toho, že jsou zde lidé z různých zemí a regionů, kteří chtějí rozvíjet tento projekt. S potěšením budeme sdílet zkušenosti, které máme z amerického regionu, zejména z Virtuální zdravotní knihovny v Americe.

Virtuální zdravotní knihovna v Americe

Jedná se o virtuální knihovnu, která navazuje na virtuální zdravotní knihovnu BIREME, což je latinskoamerické a karibské centrum informací, týkajících se zdravotních věd Pan americké zdravotní organizace. Tento projekt se rozvíjí po 20-21 let. V tuto chvíli je v něm 134 virtuálních knihoven z amerického regionu a některé z těchto knihoven jsou národní, některé zahrnují specifická témata ze zdravotnické oblasti a je zde virtuální zdravotní knihovna, která funguje jako model strategie politiky, informační platforma. Je zde 6 zdrojů, ze kterých se šíří informace od různých zájmových skupin, zájmových zdravotnických systémů, vlád.

VHL TCIM Americas

VHL TCIM Americas navazuje na VHL model, ve kterém tvoří specifická témata. Hlavním cílem je podporovat viditelnost, přístup, použití, vědecké a informační články, které přispívají k rozvoji a integraci TCIM do zdravotních systémů a služeb v amerických regionech.

Každá sekce má za cíl podporovat přístup ke zdravotním, vědeckým, technickým informacím o TCIM, rozhodovací proces, nabídnout znalosti o TCIM a spolupráci mezi různými skupinami.

Americká síť TCIM se skládá z různých zájmových skupin, které jsou začleněny do tvorby regulační politiky, školení, propagace, praktikování TCIM. Tato síť byla založena v červnu 2017 na regionální schůzi v Nikaragui. V tuto chvíli se jedná o zájmové skupiny pocházející z 15ti skupin. Jedná se o národní zdravotní úřady, asociace, profesní výzkumné skupiny, poskytovatele a organizace domorodých afroamerických občanů. Pracujeme na rozvoji národní sítě TCIM ve všech zemích.

Síť sítí

Domníváme se, že naše síť je určitou takovou sítí sítí. V každé zemi jsou různé zájmové skupiny, které v TCIM pracují na různých úrovních a po různou dobu. Usilujeme o to, aby tato různá úsilí různých zajímavých skupin mohla být propojena, proto naše síť vypadá jako pavoučí síť. Jsme sítí sítí.

Naše zájmové skupiny pracují v souladu s akčním plánem, strategickým plánem, například Brazílie pro integrativní zdraví, centrum spolupráce TCIM v oblasti managmentu v Peru a Národní observatoř TCIM v Brazílii.

Naše webové stránky fungují ve třech jazycích, a to v angličtině, portugalštině a španělštině.

Máme virtuální knihovnu, která kromě sběru dat nabízí různé sekce informací, které mohou být užitečné pro profesionály a ve zdravotnictví a rovněž regulátory ve zdravotnictví. Tato hlavní témata zde naleznete v databázi v tom menu. Máme konkrétní sekce věnující se novinkám, událostem, akcím, mapám, různým nástrojům, které vám umožní sdílet vaše plánované akce. Databáze fungují na mezinárodní, národní a regionální bázi.

V tuto chvíli máme 1 360 000 článků, tezí a technických dokumentů. Pracujeme na rozvoji konkrétní databáze, která se jmenuje MOSAICO, která usiluje o indexování vědeckých a technických dokumentů amerických regionů, které v naší databázi nejsou dostupné. Zde využíváme určité architektury vytvořené projektem BIREME.

Sdílí ji i WHO a zde podporujeme určitá kritéria pro začleňování článků a tým knihovníků pracuje na navyšování počtu indexovaných dokumentů. Zahrnujeme informace různých institucí, které pracují v oblasti tvorby politik, profesního školení, výzkumu, služeb a propagace zdraví v TCIM a jeho začleňování do zdravotních systémů.

Máme informace ze 14 zemí. Země povzbuzujeme, aby informace s námi sdílely a publikovali je. Rovněž máme specifické sekce týkající se regulace praxe a terapeutů. Rovněž máme menu s informacemi z ministerstev zdravotnictví a zdravotních úřadů jednotlivých zemí.

Jedna ze sekcí je propojena s iniciativou PAHO. Přináší informace ohledně tradiční medicíny etnických skupin, domorodého obyvatelstva a afroameričanů.

Jedna ze sekcí se zabývá pochopením TCIM. Zde pracujeme na slovníčku, sbírce novinových výtisků a metodách a rovněž terapeutických mýtech. Vytváříme mapy aliancí v oblasti výzkumu.

Výzkum

Máme zde dva zdroje informací v oblasti výzkumu, a to akademické konsorcium a naší oblíbenou sekcí je podpora výzkumu. Zde se snažíme zlepšovat a povzbuzovat lidi, aby prováděli větší míru výzkumu a navyšovali kapacitu ve výzkumu.

V každé sekci máme specifické výbory. Každý z těchto výborů má měsíční schůze, někdy jich je 10 až 15 za měsíc a tyto schůze formulují postupy, tvoří seznamy akcí, identifikují naše cíle, tvoří strategické plány pro každou sekci A díky tomu můžeme pracovat i na speciálních projektech, máme konkrétní plány akcí online, protože samozřejmě pracujeme v různých zemích amerických regionů. Máme harmonogramy a rozdělené kompetence, kdy každý výbor pracuje na základě cílů VHL TCIM Americas.

Produktem našeho společného úsilí a Akademického konsorcia integrativního zdraví, BIREME, VHL TCIM Americas je určitá kolekce, sbírka map, na které pracujeme s výzkumníky, týmy z různých zemí. Většina z nich pochází z Brazílie. Informace jsou dostupné ve třech jazycích.

VHL TCIM Americas byla spuštěna v březnu 2018 a od té doby máme uživatele nejen z amerických regionů. Mnoho lidí pochází z jiných kontinentů. V minulém týdnu jsme měli 133 tisíc prohlížení 56 tisíci uživateli. Jsme rovněž přítomni na sociálních médiích. Máme profil na Instagramu a na Facebooku. Celá ta tříletá práce byla realizovatelná díky tomu, že jsme měli spoustu lidí zapojených do toho projektu. Různé zájmové skupiny z různých zemí na různých úrovních a každá z těch institucí a různých zájmových skupin má cíl podpořit TCIM a přispívat k tomu rozvoji, aby TCIM mohla být integrována do různých zdravotnických systémů, s cílem eliminovat rozdíly v přístupu ke zdravotní péči a s cílem řešit určité problémy.

Našimi silnými stránkami je rozličnost zájmových skupin a spolupracovníků, kteří pracují na základě principu solidarity a vzájemně si poskytují psychologickou podporu, protože bez toho by ten projekt nebyl možný.

Máme technické zázemí od VHL modelu BIREME, který již pracuje po 20-21 let. Je zde celá řada techniků a knihovníků, kteří dennodenně pracují na tom, aby rozvíjeli technické nástroje pro tu obrovskou virtuální knihovnu. V budoucnosti by mohla být virtuální knihovna v každém regionu a pomýšlíme i na celosvětovou knihovnu TCIM.

Víme, že v tuto chvíli se naše iniciativa odehrává v americkém regionu, protože jsme měli obrovské štěstí, že zájmové skupiny sdílely stejné myšlenky. Nicméně, jistě by bylo možné najít zájmové skupiny po celém světě, které by byly ochotné se zapojit do společné práce a rozvíjet tento model. Jednou z našich silných stránek je, že jsme propojeni s PAHO a WHO strategiemi, máme společné cíle. Usilujeme o podporování regulátorů zdravotnictví skrze ty informace, které pro ně sbíráme.

Celá ta tříletá práce nebyla jednoduchá, byla to skutečně tvrdá práce. Každý z nás dělal, co bylo v jeho silách. V tuto chvíli jsme v 15 zemích. Je zde samozřejmě mnoho výzev, a to je například financování projektu. Dále chceme pracovat na tvorbě francouzského interface. V tuto chvíli máme pouze tři jazyky. Domníváme se, že je třeba zapojit více etnických skupin do týmu. Jejich přítomnost je důležitá.

Chceme navýšit informační zdroje, aby to nebyla pouze data z databází, ale chceme pokračovat v rozhovorech s institucemi z různých zemí, které produkují výzkum v oblasti TCIM. To jsou rovněž i univerzity a materiální knihovny či virtuální úložiště, která nejsou volně přístupná a svět o nich prakticky vůbec neví. V těchto oblastech potřebujeme dále pracovat.

Navyšujeme tedy informační zdroje institucí, informace z materiálních knihoven, virtuálních úložišť, aby zařazovali své informace do této databáze. Máme rovněž obsah klasifikovaný dle jednotlivých výborů, kdy každý z těch výborů má velmi rozsáhlý plán akcí. Máme před sebou spoustu úkolů.

Máme myšlenku, že v podstatě posilování těch národních sítí a navyšování výzkumných kapacit, obzvláště v severních regionech, je velmi potřebné. Vytváříme zdroje a vytváříme mapy aliancí, které zde fungují, a chceme vytvářet i příležitostné zdroje a zdroje vzdělávání. Je zde tedy několik kroků, jak pracovat, vytvářet databázi, vytvářet strategie. Stále ten proces pokračuje.

Zakončili jsme první fázi a v tuto chvíli se nacházíme v druhé fázi, kde pracujeme na terminologii, to je velký projekt. A to je v podstatě shrnutí našeho projektu.

Věříme, že se naše zkušenosti budou šířit po celém světě a mohly by být užitečné pro každého z vás, pro naše posluchače. Věříme, že pro naplnění takovýchto projektů je zcela zásadní mít společné cíle, které pomáhají ostatním.

Hlavní silnou stránkou našeho projektu je síť různých zájmových skupin a jejich úsilí a samozřejmě společný sen, který sdílíme, tedy podpořit TCIM ve zdravotních systémech a ve službě celému lidstvu a tuto myšlenku s vámi chceme sdílet.