AKTUÁLNÍ ROČNÍK KONGRESU 2023 ZDE
 
ZPĚT

MEZINÁRODNÍ KONGRES ZDRAVÍ 2021 PRAHA

Mezinárodní kongres zdraví 2021 Praha >> Členové předsednictva

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., Česká republika

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. - Česká republika

Pedagožka, badatelka, publicistka a spisovatelka

Vitaminy a minerály v prevenci a intervenci civilizačních nemocí a covidu-19

 

Dobrý den, dámy a pánové, vážení přátelé. Vitamíny a minerály patří mezi základní látky, které lidské tělo potřebuje ke své funkci. Víme, že je nedokáže syntetizovat a musíme dodávat z vnějších zdrojů. Biologické funkce vitamínů a minerálů byly velmi dobře detailně prostudovány v průběhu posledního století v mnoha laboratorních a klinických studiích. Bohužel, v době covidové nejsou zpravidla vitamíny a minerály oficiální medicínou doporučovány ani v prevenci, ani na podporu intervence a rekonvalescence po tomto onemocnění. A přitom víme, že nedostatek vitamínu D, vitamínů ze skupiny B, hořčíku a zinku je ve většině vyspělých státu nedostatečný, že obyvatelé mají nedostatek těchto látek a jsou proto náchylnější k civilizačním nemocem. Již v prvních měsících pandemie covidu se ukázalo, že zvýšené riziko onemocnění mají senioři s civilizačními nemocemi. Ráda bych proto upozornila na některé studie, které dokumentují příznivé působení těchto látek v prevenci, v domácím léčení i rekonvalescenci.

Budu vám povídat o tématech, která jsou mi blízká, protože mojí profesí je fyziologie, to je věda o funkci živých organismů, včetně člověka. Vystudovala jsem biologie a chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, prováděla jsem výzkumnou činnost zaměřenou právě na civilizační nemoci a vyučovala jsem déle než 40 let studenty nejrůznějších specializací. 9 let jsem byla vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie Přírodovědecké fakulty. Dcera je lékařka a syn je akademický pracovník na jihočeské univerzitě. Ke svému potěšení mám 7 vnoučat ve věku od jednoho roku do 28 let. A v průběhu posledních 10 let jsem napsala asi 15 populárně-naučných knížek, z nichž některé se staly bestsellery a prakticky ve všech knížkách jsou kapitoly, které se zabývají významem vitamínů a minerálů pro dané probírané téma.

Vitamín D3

Tak a začneme tedy vitamínem D3, který znají prakticky Všichni lidé, široká veřejnost. Vitamín D3 ovlivňuje téměř 3000 reakcí a je na něm závislých asi 10% genů v lidském těle. Badatelé zjistili, že buňky v lidském organismu mají receptory pro vitamín D3 a my odborníci tedy říkáme v posledních letech, že už spíše než o vitamín, jehož funkci vstřebáváním vápníku a zdravé kosti znají všechny děti, že vitamín D3 má funkci regulačního hormonu - on reguluje imunitu, a to jak přirozenou, tak adaptivní, což je velmi důležité právě pro přístup ke covidu-19. No a je dobře prokázáno, že ve světě trpí jeho nedostatkem 33% obyvatel v Evropské unii, kde po dlouhou dobu bývá nedostatek slunečního světla, tak trpí jeho nedostatkem 60 až 70 procent populace a tato situace je kritická zejména u seniorů, kde je to až 90%, kteří mají nedostatečnou hladinu vitamínu D3. V době pandemie covidu podepsalo více než 200 vědců a lékařů výzvu na užívání zvýšených dávek vitamínu D v boji s covidem. Ve stejném smyslu vydali publikaci irští autoři, je to také velmi široký tým autorů. A v těchto dvou základních pracích se dokumentuje, že vyšší hladiny vitamínu D3 v krvi jsou spojovány s nižším počtem infekcí koronavirem, s nižším počtem případů s vážným průběhem onemocnění, že vitamín D3 dokáže omezit nutnost hospitalizace a snížit počty úmrtí, že snižuje riziko úmrtí u seniorů a dokáže zastavit šíření nákazy. Což jsou velmi důležité závěry, takže můžeme říct, že vitamín D3 může fungovat jako velmi účinná prevence i terapie, zejména v domácím ošetřování. Není třeba čekat na další klinické zkoušky jeho bezpečnosti a je velmi dobře dokumentováno, že až do dávek 10000 mezinárodních jednotek je vitamín D3 bezpečný. Doporučené denní dávky v prevenci jsou 2 000 až 4 000 mezinárodních jednotek IU. Když se podíváme na databázi vědeckých publikací, tak v roce 2020 bylo na heslo vitamín D a covid opublikoval 379 publikací a v roce 2021 to už je 486 publikacích, takže vidíte, že je tady dostatečná vědecká evidence o působení vitamínu D.

Vitamíny skupiny B

Další část vitamínů, které jsem slíbila, ze skupiny B, tak jsou zejména vitamíny B6, B9, B12, které stručně nazývám Trio B vitamínů. A toto Trio bylo v mnoha klinických studiích ověřeno při kompenzaci srdečně-cévních poruch, diabetu 2. typu i Alzheimerovy nemoci. A velmi dobře víme, že koronaviru podléhají lidé oslabení, staří a s přidruženými civilizačními nemocemi. Trio B vitamínů totiž ovlivňuje energetický metabolismus a procesy respirace, funkci imunitního systému - a to opět jak přirozenou, tak adaptivní imunitu. Tyto vitamíny snižují hladinu prozánětlivých cytokinů a zabraňují tak vzniku cytokinové bouře u covidu, udržuji neporušené epitel v cévách i ve střevech a brání hypersrážlivosti krve. Odborníci z univerzity v Oxfordu, Melbourne a ze Spojených arabských emirátů, ve shodě s řadou studií z USA doporučují, že suplementace vitamíny B může být využívána jako nefarmakologickéý přístupy k současné terapii covidu-19. A zase na databázi PubMed nám nabízí 73 publikací na heslo: vitamíny B a covid. Tady uvádím názvy některých z nich, ze které informačně vidíte, že i tomuto aspektu je věnována velká pozornost.

Hořčík

Když přejdeme k minerálům, tak hořčík je král všech minerálů a v učebnicích se uvádí, že zase ovlivňuje více než 300 reakcí v lidském těle a z těch funkcí nejdůležitější jsou funkce nervů a svalů, je důležitý pro imunitní systém, ovlivňuje činnost srdce a nedostatek hořčíku je až u 40% obyvatel po světě a u pacientů s covidem, je mnohem výraznější je to asi 75 procent pacientů. Doporučené denní dávky hořčíku jsou 400 miligramů. Zase uvádím vědecké publikace v průběhu tedy roku 2020-2021 tam je více než 76 publikacích, uvádím nebo připomínám, že to jsou všechno recenzované publikace v impaktovaných časopisech. Takže vidíte zase, že velké týmy badatelů se zabývají významem podpůrného působení hořčíku u pacientů s covidem. Z takového působení hořčíku, které je málo známé, které třeba ještě ani se nepíše v učebnici, bych ráda připomněla, že hořčík stimuluje tvorbu melatoninu v šišince, proto někteří badatelé doporučují užívat hořčík večer po večeři a někteří badatelé dokonce označují melatonin jako stříbrnou střelu, která může přispět k zastavení covidové pandemie. Tady dole vidíte tu publikaci, ve které se to říká, protože zdůrazňuje jeho antioxidační, protizánětlivé a imunoregulační účinky. A co je důležité, že melatonin zabraňuje interakci těch hrotových spojkových proteinů coronaviru s receptory ACE2, čili melatonin zabraňuje té základní patologické reakci při covidu. Plyne z toho také poučení pro širokou veřejnost, že v době pandemie covid je mimořádně důležité dbát na dostatek spánku - o tom nakonec píšeme ve všech našich knížkách. Hořčík a zelené potraviny je tady proto, že je to centrální atom chlorofylu. To znamená, že všechny zelené byliny - zelenina obsahují hořčík, je tedy snadno dostupný a jde o to tedy dbát na dostatek zelených potravin ve stravě. Já doporučuji ve svých přednáškách, aby člověk nebo prostě široká veřejnost, aby si zvykla zařadit do své stravy zelené smoothie, které si může připravit naprosto originálně, naprosto jednoduše - dvě hrsti zelených natí listů ze své zahrádky, přidá tři mandle, případně trochu oříšků a ovoce - jablko, jahody, rybíz... ta pampeliška tady není náhodou, tu jsem vybrala proto, že badatelé na Univerzitě ve Freiburku v letošním roce zjistili, že extrakt z listů pampelišek se váže na hrotové proteiny koronaviru a zabraňuje jejich interakci s receptory ACE2. Takže čaj, salát, jakákoliv konzumace pampelišek v této době je mimořádně užitečná, důležitá, dostupná a levná.

Zinek

Zinek - tento minerál je důležitý rovněž pro asi 300 metabolických reakcí v lidském těle. Podílí se na regulaci metabolismu sacharidů a lipidů, na fungování kardiovaskulárního nervového a reprodukčního systému, je nezbytný pro funkce imunitního systému, takže vidíte, zase mimořádně důležitý prvek a víme, že jeho chronický nedostatek vede ke zvýšené produkci prozánětlivých cytokinů, což zhoršuje průběh velkého počtu zánětlivých metabolických, imunitních a neurodegenerativních onemocnění u všech civilizačních nemocí. Nedostatek zinku je spojován také se zvýšením infekcí dýchacích cest a víme, že covid byl charakterizován jako nový typ pneumonie, čili že je to v principu zánětlivé onemocnění plicní tkáně. Tady na ukázku uvádím například výsledky z jedné studie, která obsahovala 3473 dospělých pacientů s pozitivní infekcí covidem hospitalizovaných ve čtyřech newyorských nemocnicích v období od 10 března do 20:00 května. A tato studie prokázala, že podávání zinku mělo za následek zlepšení klinického stavu nemocných, zkrácení doby nemoci a zvýšení počtu pacientů propuštěných do domácího léčení. Zaznamenali také 24% snížení úmrtnosti. A co je velmi zajímá a jak v lékařské komunity, tak široké veřejnosti málo známe, že zinek podpoře podpořit obnovení čichu a chuti. Tento symptom je typický pro onemocnění covid, někteří lékaři dokonce říkají, že by mohlo být použit jako indikátor onemocnění, protože se objevuje u asymptomatických pacientů. A tady je odkaz na citaci na tu studii egyptských lékařů, kteří právě na to upozornili, že podávání zinku může napomoci k rychlému obnovení čichu a chuti. Doporučená denní dávka zinku běžně je 3 až 15 mg, ale v době covidové až 25 mg a doporučuji, aby hořčík a zinek se staly součástí každodenního používání jako suplementace v každodenním životě. Je zajímavé, jak hodně publikací v době covidové na heslo zinek nám nabízí PubMed. Já jsem tady teda uvedla ještě jednu publikaci z roku 1974 v časopisu Nature, kde autoři ukázali, že zinek inhibuje replikaci rhynovirů, čili že má antivirové působení. A to že teda v době covidové je zinek mimořádně důležité, o tom teda je opravdu velmi, velmi rozsáhlá dokumentace.

No a v závěru tohoto mého stručného přehledu o tom, jak minerály a vitamíny jsou důležité v prevenci covidu, že se objevilo mnoho článků a studií, které poukazují na velmi přesvědčivá klinická pozorování o vlivu vitamínu D3, vitamínu ze skupiny B a minerálů hořčíku a zinku jak v prevenci, tak při rozvinutém onemocnění covidem-19. Jejich biologické působení bylo ověřeno ve velkém množství laboratorních i klinických studií. Rovněž jejich bezpečnost je definována toxikologickými studiemi u lidí a není třeba čekat na nové ověřování. Jsou dostupné, jsou levné a nejsou škodlivé. V závěru bych ráda připomněla, že covid-19 je výrazem disharmonie lidského těla v jeho celistvosti. Právě lidé s porušenou regulací tělesných funkci mají vyšší náchylnost k civilizačním nemocem a k onemocnění covid 19. Já vám děkuji za pozornost.

 
Související posterová prezentace:
 

INTERVENCE TCIM U PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Prof. RNDr. Anna Strunecká
 

Zde můžete shlédnout všechny záznamy z Mezinárodního kongresu zdraví 2021 Praha 10. - 12. 9. 2021.


Článek "O člověku a moudrosti poznávání: anthroposofické reflexe" - Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. Na katedře obecné zoologie absolvovala postgraduální studium, získala titul RNDr. (1971) a CSc (1972). Po obhájení disertační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách byla v roce 1980 jmenována a ustanovena docentkou obecné a srovnávací fyziologie. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů (Polsko, Nizozemí, SSSR, NDR). V roce 1981 byla jmenována vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Tuto funkci zastávala do roku 1990. V roce 1987 obhájila disertační práci Fyziologická funkce fosfoinozitidů a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu (2006). Jeden školní rok vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

Byla řešitelkou řady vědeckých grantů, autorkou pěti odborných skript, členkou redakční rady časopisu News in Physiological Sciences (USA) a časopisu Fluoride, členkou několika českých a mezinárodních vědeckých společností.

V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku.

Ve spolupráci s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem se zabývala výzkumem Alzheimerovy nemoci a v této oblasti získala několik ocenění. Publikovala více než 300 odborných vědeckých prací a je autorkou 14 populárně naučných knih, z nichž některé se staly bestselery. V roce 1990 absolvovala 2měsíční kurz v Centru netradiční medicíny v Moskvě a po dobu 15 let se zabývala léčitelstvím pomocí bezkontaktní masáže. Od roku 2006 se zabývá výzkumem patogeneze poruch autistického spektra a její články v zahraničních časopisech mají veliký ohlas. Je zvána na různé světové kongresy. Věnuje se přednáškové činnosti a publicistice. Vdaná, manžel Otakar zemřel v roce 2009, 2 děti, MUDr. Kateřina Seimlová (1965), Mgr. Otakar Strunecký, PhD. (1974).

   

Příspěvek Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.:

Vážený pane prezidente, vážení členové přípravného výboru, milí přátelé, dámy a pánové.

Považuji za svoji povinnost poděkovat především panu Tomáši Pfeifferovi za jeho aktivity pro uskutečnění mezinárodního kongresu Zdraví 2020 Praha a moje poděkování a obdiv patří především jeho celoživotnímu úsilí za provádění, propagaci a uznání tradiční, komplementární a integrativní medicíny v rámci Evropské unie i celého světa. Tomáši Pfeifferovi tady děkovala paní doktorka Eva Křížová z České republiky, a to proto, že my máme příležitost desítky let sledovat jeho každodenní aktivity, jeho působení v médiích, jeho působení v Centru, léčitelské působení.

A víme velmi dobře, že v České republice ta situace zdaleka není tak pěkná, jako vyprávěl můj předřečník o situaci ve Velké Británii. U nás je k těmto projevům stále potřeba hodně velká odvaha, hodně silné přesvědčení. Prostě člověk musí být skutečně velkou osobností, protože za taková slova stále hrozí postihy, jak jsem nakonec měla možnost i já sama na své kůži zažít.

Je mi velikou ctí, že jsem byla pozvána, abych přispěla k přípravě projektu Platforma 2020 Praha a k přípravě kongresu v Praze v roce 2021. Pandemie COVID nás přiměla k přesunutí našeho osobního setkání o celý rok a máme tedy příležitost k diskusím a úvahám, jak naše hlasy sjednotit a posílit. Je vidět z příspěvků mých předřečníků, že v každém státě, v každé lokalitě vnímáme ty aktuální úkoly jinak a možná že to, co tady budu povídat já, se mnohým bude zdát příliš jednoduché.

Mou profesí je fyziologie a biomedicína, strávila jsem 40 let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, z toho 10 let jsem zastávala funkci vedoucí Katedry fyziologie a vývojové biologie. Zavedla jsem přednášky o imunologii, takže se bohužel také v posledních letech namáčím do diskuzí o očkování, a to je také velmi diskutabilní a velmi složitá oblast.

Pracovala jsem také 5 let v laboratoři biologické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, více než 30 let se zabývám celostním a integrativním přístupem ke zdraví člověka a možnostmi oborů TCIM v rámci badatelské práce a v praktické aplikaci, také jsem si troufala asi 15 let provádět léčitelskou praxi.

Napsala jsem více než 300 odborných publikací a 15 populárně naučných knížek pro širokou veřejnost. Jen bych si jenom dovolila v reakci na předchozího řečníka říct maličkou poznámku, že jedna z mých posledních knížek je Léčivé byliny a duševní zdraví. Tuto knížku jsem napsala proto, že žiji a pracuji léta mezi psychiatry a bohužel, právě co se léčivých bylin týče, tak tam nám Evropská unie stále a stále jenom hází klacky pod nohy a nedovoluje výrobcům ani napsat, k čemu ty jejich přípravky jsou dobré.

Takže od roku 2012 existuje takzvaný on hold seznam, podle kterého nesmí žádný výrobce napsat na svůj produkt, k čemu je tento produkt dobrý. A stále čekáme, až se Evropská unie prostě dohodne, že s těmi léčivými bylinami by to přeci jenom stálo za to to trochu víc zkusit.

Pandemie COVID a epidemie poruch autistického spektra

Já bych se dneska pouze krátce zmínila o některých zkušenostech, rozdílných přístupech medicíny lege artis a TCIM, například u pandemie COVID a epidemie poruch autistického spektra. Pandemii jsme právě všichni čerstvě zažili a autismus je moje oblíbená problematika, o autismu jsem také připravila právě Bender kazuistiku na ten plánovaný kongres, který měl dneska proběhnout.

Zatímco medicína lege artis nedokázala většině pacientů s pozitivním nálezem koronaviru nabídnout účinné způsoby léčení, všichni dobře víme, přístupy TCIM doporučovaly především péči o posilování imunity a doplňky stravy v podobě vitamínů a minerálů. Řeklo by se tedy, že to jsou záležitosti, které jsou v biomedicíně odborně prozkoumané, jasné, prokázané, a že tady nejde o nějakou homeopatii nebo energetické léčení nebo snad ajurvédu, čili takové ty obory, které přece jenom nejsou v centru zájmu, ale vitamíny a minerály, to je něco, o čem by medicína lege artis neměla pochybovat. Samozřejmě také je pochopitelné, že v Číně byly testovány a užívány i ty různé přípravky s léčivými bylinami. Nicméně představitelé medicíny lege artis v zahraničí i v České republice vystupují proti jakýmkoliv doporučením TCIM jako neověřeným a poskytujícím nepravdivé informace.

COVID je zcela nové onemocnění, vlastnosti toho viru prakticky neznáme, ale vliv vitamínů (D3, C, skupiny B) a minerálů (zinku, hořčíku, vápníku) na posílení imunitního systému je dlouhodobě známý a tradičně využívaný. Stejně tak lze doporučit i tradičně ověřené léčivé byliny, jak říkal můj předřečník, s mnohočetnými účinky.

Lék Plaquenil

My víme, že medicína lege artis připustila testování terapie lékem používaným proti malárii Plaquenilem. Byl aplikován u souboru 1 542 osob s infekcí COVID-19, osobně ho propagoval a preventivně užíval i prezident Spojených států amerických. Na Googlu bylo dokonce 24 milionů zpráv o tom, že prezident Spojených států amerických užívá Plaquenil, čili média dělala nesmírnou reklamu. Avšak tato terapie byla označena jako neúčinná, protože nesnížila počet úmrtí. Nicméně medicína lege artis tuto terapii akceptovala.

No a teď si představte, že na stránkách zahraničních zpravodajských médií se objevily vědecky zcela nepravdivé informace o nežádoucích účincích vitamínu D3. Čtenáři byli varováni, že užívání tohoto vitamínu může způsobit úmrtí, že může způsobit celou řadu nežádoucích účinků. U nás v České republice například bylo cenzurováno video divadla Kampa, rozhovor Jaroslava Duška s Milanem Calábkem o zkušenostech tradiční čínské medicíny s použitím bylinných čajů a o vlivu vitamínů na posilování imunitního systému, protože bylo prostě v době nouzového stavu označeno jako zdroj dezinformací.

No tak to jsou jenom, já bych řekla, školácké příklady toho, do jakých extrémů se dostávají poznatky, které svým způsobem vlastně řadíme také do tradiční, komplementární a integrativní medicíny.

Léčení poruch autistického spektra

Já jsem se zmínila o tom, že do původně plánovaného kongresu jsem přihlásila problematiku, kazuistiku, léčení poruch autistického spektra. A zde je celosvětově nejrychleji narůstající vývojovou poruchou, v některých zemích postihuje tři až čtyři procenta dětí, takže má skutečně charakter epidemie. Zatímco etiopatogeneze ASD je z pohledu medicíny lege artis stále nejasná a nejsou známé žádné účinné terapeutické přístupy, TCIM nabízí desítky případů ameliorace symptomů těchto poruch.

Vysoká prevalence ASD je hlášená z průmyslově rozvinutých zemí s fluoridací vody, stejně jako ze zemí Asie s endemickou fluorózou. Naše teorie proto ukazuje na klíčovou úlohu fluoridů v etiopatogenezi autismu. V zemích Evropské unie je zatím výskyt autismu relativně nízký, protože většina evropských států zastavila fluoridaci vody krátce po jejím zavedení v 70. a 90. letech minulého století.

A tak jsme si troufli vytvořit teorii o tom, že fluorid patří mezi klíčové příčiny autismu. Naše publikace na toto téma v zahraničním odborném tisku mají tisíce čtenářů a patří mezi nejčtenější články.

A tak se ukazuje, že v současné době existuje divergence mezi praxí fluoridace pitné vody, kterou oficiální medicína a zdravotnická osvěta považuje za účinnou a bezpečnou formu ochrany před vznikem zubního kazu, a současnými vědeckými poznatky, které přinášejí důkazy o fluoridu jako neurotoxinu, který narušuje jak prenatální, tak postnatální vývoj mozku.

Nyní také ukazujeme, že mnohočetné toxické účinky fluoridu mohou být v blízké budoucnosti příčinou neočekávaných epidemií. Na základě přístupu komplementární a integrativní medicíny lze pochopit a odborně vysvětlit nové pohledy na možnosti doplňkových intervencí u autismu, kterými jsou vitaminy a minerály.

Můj příspěvek na kongres, který bude v příštím roce, dokumentuje případ ameliorace symptomů autismu u chlapce v České republice, více je v našich publikacích a v našich knížkách.

V rámci projektu Platforma 2020 Praha bych ráda šířila myšlenku o celostním a integrativním působení vitamínů, minerálů a léčivých rostlin v prevenci i intervenci celé řady civilizačních nemocí.

Těším se na spolupráci.